Day: 19. ožujka 2010.

Razina produktivnosti

Danas sam imao (meni više ne, ali drugima možda da) zanimljivu raspravu na jednom projektu koji financiram: za hrvatske prilike solidna kvaliteta mi je predstavljeno kao nešto ‘dovoljno dobro’ jer je čak […]