Day: 13. prosinca 2010.

Sutra

1. Da će se INA odmrznuti kad-tad, a najviše za nekoliko dana, svi su znali. 2. Da će rezultirati trgovanjem na srazmjerno velikim volumenima, nije teško za pretpostaviti. 3. Da će biti […]