Day: 7. siječnja 2011.

CROBEX; Fundamenti

O čemu zapravo govorimo kad kažemo da će se CROBEX ‘vratiti’ ne neke razine? A. Kad govorimo o hrvatskom tržištu, obično se izražavamo u terminima ‘CROBEX-a’. Kao što su i komentatori na […]