Day: 11. siječnja 2011.

Likvidnost

Likvidnost u naletu Ako je moja teorija da cijene na Zagrebačkoj burzi nisu bile određene fudnamentima nego nelikvidnošću, naime da likvidnost nije bila tolika da tržište odrađuje svoju funkciju određivanja fer cijene, […]