Day: 4. veljače 2011.

Imovina držana do dospjeća

Ovaj grafikon prikazuje udjel imovine držane do dospjeća u ukupnoj imovini pojedinog fonda. Pravo je pitanje po kojoj je vrijednosti ‘zaključana’ ta imovina, odnosno kolika je sada trenutna, djelomično amortizirana vrijednost. Odgovor […]