Day: 8. svibnja 2011.

Dosezi tehničke

S tehničkom analizom je živi vrag: ako je tržište srazmjerno efikasno, ona po definiciji ne funkcionira, a ako je prilično neefikasno, obično nema likvidnosti za izvršenje signala. Iako je i veliki problem […]