Dan: 12. prosinca 2011.

Prinos dionica u 2011.

Zamoljen sam da ažuriram ovu tablicu, koja prikazuje ukupne (s pretpostavkom reinvestiranih dividendi) prinose dionica u 2011., pa je evo. Nakon tablica dajem više napomena, ali za početak samo: Crobexu sam dodao […]