Dan: 26. prosinca 2011.

Ako ćete u 2012. pročitati samo jednu knjigu …

… onda predlažem da to bude Thinking, Fast and Slow Daniela Kahnemana. Ovo se odnosi kako na investitore, tako i sociologe, ekonomiste, psihologe i sve ostale koje profesionalno ili čisto ono ljudski zanima savršeno biće koje je Homo sapiens.

Oglasi