Dan: 18. travnja 2012.

Razno

Fondovi; PTKM, INA i plin; Članak U biti nemam o čemu pisati, kao da je sve jasno. Zasigurno će kvartalni rezultati biti zanimljivi, pa ćemo imati puno stvari za razmišljanje. 1. HANFA […]