Uncategorized

FNVC

Nekoliko ljudi me privatno pitalo što mislim o situaciji s FNVC.

Nisam još stigao proučiti (ali sam tražio od Burze da objavi i Prilog 4 planu podjele, koji je ključan da vidimo što sve ima u Njivicama), a imate jedan preliminaran odgovor ovdje.

Načelno, ovo mi se čini kao priprema za distressed sale. A kako je P/B FNVC-a samo 0,18, ako je tako, onda smatram da bi dioničari ovdje mogli vidjeti veliko oslobađanje vrijednosti.

S druge strane, ako vidimo da se stvar razvija loše za male dioničare, je li tako da je u redu da budemo spremni za legalnu korporacijsku akciju? Podsjećam da je, primjerice, na pretprošloj skupštini VAH većinski dioničar glasao za protuprijedlog svom prijedlogu, koji je iznio manjinski.

Molim komentare. Jasno, pristojne i bez iznošenja informacija koje se ne bi smjele iznosti. Pogotovo ako je netko stigao proučiti dokumente.

Napomena: Imam dionice FNVC i ovo nije preporuka za kupnju ili prodaju istih.

Kategorije:Uncategorized

26 replies »

 1. Ukoliko namjeravate poduzeti korporativnu akciju, spreman sam vam dati punomoć za svoje dionice (cca 350 kom).

  Jasno mi je da je zbog povoljnijeg poreznog tretmana odabrana opcija spin-offa (odvajanje s osnivanjem) umjesto izdvajanja turističke djelatnosti u novu firmu u vlasništvu Finvesta, pa prodaja i isplata izvanredne dividende dioničarima Finvesta. S druge strane, sumnjivo mi je osnivanje d.o.o. umjesto d.d. i moguće negativne implikacije za male udjelničare.

  • Možda je razlog osnivanja d.o.o. u manjim troškovima i jednostavnijoj proceduri od osnivanja d.d. U tom slučaju mislim da bi prihvatljivo kompromisno rješenje bilo dodavanje odredbi Društvenim ugovorima u kojima se potencijalnog kupca većinskog udjela obvezuje na davanje ponude otkupa udjela svim ostalim udjelničarima po jednakoj cijeni i uz plaćanje administrativnih troškova prijenosa, kako imatelji vrlo malih udjela nebi bili oštećeni (mislim da je trošak procedure prijenosa cca 4000 kn, moguće da griješim).

   Nisam pravnik, pa ne znam je li ova ideja izvediva, postoje li neke potencijane zapreke (pobojnost/ništavost).

  • U NN izašao je poziv na glavnu skupštinu, sadrži i prijedloge Društvenih ugovora.
   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2359709.html

   Zanimljive su odredbe o povlačenju udjela i istupanju članova društva. Član koji pismeno navede opravdan razlog (?!) može istupiti iz društva, a ono će mu isplatiti nominalnu vrijednost njegova poslovnog udjela.

   Nisam siguran, ali ovo mi izgleda kao priprema ‘odstupnice’ za male udjelničare. 150 kn (135 kn u Hoteli Njivice d.o.o. + 15 kn u Finvest Rijeka d.o.o.) po dionici FNVC je prema mojoj gruboj računici cca 50% vrijednosti Hotela Njivice.

   http://www.poslovni.hr/forum/fnvc-finvest-corp-dd-2158-pg390.aspx#post1271146

   Izračun alikvotnih vrijednosti udjela u temeljnom kapitalu novih tvrtki po dionici FNVC-R-A (zaokružuje se na višekratnik 200 kn):
   83.419.800 / 617.751 = 135 kn udjela u temeljnom kapitalu Hotela Njivice d.o.o. po 1 dionici FNVC-R-A
   9.300.000 / 617.751 = 15 kn udjela u temeljnom kapitalu Finvest Rijeka d.o.o. po 1 dionici FNVC-R-A

   *****

   Iz prijedloga Društvenih ugovora Hotela Njivice d.o.o. i Finvest Rijeka d.o.o.:

   Članak 3.
   (4) Društvo je ovlašteno povući poslovni udjel svog člana u sljedećim slučajevima:
   1. svakodobno, ako na to u pisanom obliku pristane član Društva čiji se udio povlači (istupanje člana iz Društva);
   2. bez pristanka člana Društva čiji se udio povlači (isključenje člana iz Društva).
   (7) U slučaju povlačenja udjela, Društvo će otkupiti udjel po nominalnoj vrijednosti udjela.
   (8) Društvo može isplatiti povučeni udio samo iz sredstava koja premašuju iznos temeljnog kapitala. Visina temeljnog kapitala ostaje neizmijenjena, a udjeli preostalih članova povećavaju se proporcionalno njihovom sudjelovanju u Društvu.
   (9) Povučeni udio prestaje postojati.

   Članak 4.
   (1) Član Društva može istupiti iz Društva ali to ne može učiniti proizvoljno, bez opravdanog razloga. Član Društva istupa iz Društva pisanom obaviješću u kojoj je naznačen razlog istupanja koji mora biti opravdan i koja je obavijest preporučenim pismom poslana Društvu.
   (2) Poslovni udjel istupajućeg člana prenosi se preostalim članovima Društva kao zajedničkim ovlaštenicima, a oni su dužni nadoknaditi istupajućem članu nominalnu vrijednost njegova poslovnog udjela ako je razlog njegovog istupanja bio opravdan.

   *****

   Imam dionice FNVC, nije nagovor na kupnju niti prodaju.

    • Daje maržu sigurnosti u odnosu na trenutnu cijenu, ali ako je namjera ovako masovno otpremiti male udjelničare, nije pošteno. Mislim da bi svakako trebalo u Društveni ugovor dodati odredbe o obveznoj ponudi malim udjelničarima u slučaju kupnje većinskog udjela. Ako nema nepoštene namjere, mislim da na ovaj ustupak M. Filipović ne bi trebao imati primjedbi.

     Molim da ovo nitko ne shvati kao drukanje.

  • Na ZSE su stigli prilozi 3. i 4. plana podjele. Hvala na intervenciji.

   http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/8RjfCcyYdx3kWnRCcAdIXQ==.pdf
   http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/lxPOGkNlQojJLEEjObn7uA==.pdf

   Popisana je aktiva, ali nažalost ne i pasiva, iako u planu podjele piše da su u navedenim prilozima specificirane obveze i kapital. Pretpostavljam da će dug (financijske obveze) ostati na Finvest Corpu d.d., ali nešto pasivnih komponenti obrtnog kapitala (obveze prema dobavljačima, državi, zaposlenima) sigurno će biti preneseno na nova društva. Također u prilozima fali dio aktivnih komponenti obrtnog kapitala (potraživanja).

   Vezano uz Hotele Njivice d.o.o., upalo mi je u oči da nije navedena nikakva oprema koja bi pripadala Kampu Njivice (zemljište kampa je valjda u koncesiji). Bilo bi mi čudno da Kamp Njivice ostane pod Finvest Corpom d.d.

   Sažetak popisa imovine:

   Hoteli Njivice d.o.o.
   			Nabavna	v.	Sadašnja v.
   nematerijalna imovina	0,2		0
   investicije u tijeku 	2,5		2,5
   zemljište 		21		21
   zgrade			162,7		114,2
   putevi			4,2		1,2
   bungalovi		31,3		6,6
   infrastruktura 1	6,1		1,5
   ICT oprema		0,6		0,1
   hotelska oprema 1	16,4		3,2
   infrastruktura 2	1,9		0,6
   hotelska oprema 2	8,3		1,8
   vozila			0,5		0
   hotelska oprema 3	15,9		3,2
   sitan inventar		6,2		1,4
   zalihe - ugostiteljstvo	0,1		0,1
   ------
   			277,9 M		157,4 M
   
   
   Finvest Rijeka d.o.o.
   				Nabavna	v.	Sadašnja v.
   zemljište			1,6		1,6
   zgrade (robna kuca + stan)	2,4		1,1
   zgrade (skladište)		9,3		4,0
   zgrade (2 stana)		0,5		0,3
   vozila				1,0		0
   oprema i inventar		0,5		0
   zalihe trg. robe		2,2		2,2
   ------
   				17,5 M		9,2 M
   
  • Iz diobene bilance na datum 2012-03-31 (prilog 8) vidljivo je:

   1) na Hotele Njivice d.o.o. se prenosi 73 mln kn kredita

   2) Kamp Njivice definitivno ostaje pod Finvestom d.d., što se osim u popisu imovine (prilog 4) vidi i prema stavci investicije u tijeku u diobenoj bilanci: 15,2 mln kn investicija u tijeku pripada Finvestu d.d., 2,5 mln kn Hotelima Njivice d.o.o. Finvest je ove godine značajnije investirao jedino u kamp, i to baš u iznosu 2 mln eur:

   http://www.omisalj.hr/naslovna/clanci/850/glasnik_85/859/kamp_njivice_domacin_13_adria_camping_rallyja.htm

   Još jedan dokaz da kamp ostaje pod Finvestom d.d. je popis zaposlenika koji prelaze u Hotele Njivice (62, prilično mali broj, uzimajući u obzir i činjenicu da je većina sezonskih radnika). Nedostaje i direktor Kampa Njivice Zvonimir Tudorović koji se spominje u gornjem članku, iako moguće da je on angažiran kao vanjski suradnik. Pokušao sam pronaći neku informaciju što će biti s kampom. Najzanimljivije što sam izguglao je ovaj trač (dakle, cum grano salis):

   http://www.avtokampi.si/kamp.asp?drzava=2&ID=171
   (Komentari => Pavšalistka 2012-09-13 10:26)

   Zbog prijenosa kredita na Hotele Njivice d.o.o. i izostavljanja kampa treba prilagoditi valuaciju (moja procjena od cca 300 kn po dionici za turistički dio Finvesta je uključivala kamp i hotele bez duga). Iako prijenos dijela duga znači dodatno razduživanje Finvesta d.d., to također implicira da se na Hotele Njivice d.o.o. ne prenose kapitalne rezerve, što formalno onemogućava istupanje malih udjelničara dok se poslovanjem ne stvore dovoljne rezerve. Ovo mi je inicijalno izgledalo kao pripremljena odstupnica za male udjelničare (po cijeni manjoj od fer vrijednosti), ali izgleda da nije tako. Zato mislim da je dosta bitno da se u društveni ugovor uguraju odredbe o obvezi ponude manjinskim udjelničarima u slučaju prodaje većinskog udjela.

   Iz prijedloga društvenog ugovora čl. 3., st. 8.: Društvo može isplatiti povučeni udio samo iz sredstava koja premašuju iznos temeljnog kapitala. Visina temeljnog kapitala ostaje neizmijenjena, a udjeli preostalih članova povećavaju se proporcionalno njihovom sudjelovanju u Društvu.

   Imam FNVC, nije nagovor na kupnju niti prodaju.

 2. Prije svega može li komentar na sljedeće: “…poslovne udjele i temeljne uloge u novim društvima koja se osnivaju radi provođenja odvajanja odredit će Uprava Finvesta u cijelosti na dan održavanja Glavne skupštine, budući da će na taj dan biti obustavljeno trgovanje dionicama Finvesta i biti poznati svi dioničari te tvrtke i broj dionica koje drže, a koji podjelom ujedno postaju i članovi svakog novonastalog društva…”?

  Zbog čega, odnosno koji bi razlog bio određivanje odvajanja društva u dva zasebna na dan skupštine, te utvrđivanje novonastalih odnosa među (su)vlasnicima poduzeća, ako su im ti podaci/inforamcije dostupni od dana poslovnih učinaka podjele (31.03.2012.)?

  Ako su sve radnje poduzete za račun društava Finvest Rijeka i Hoteli Njivice, ne vidim način na koji bi mali dioničari mogli “pobit” odluku/e većinskog vlasnika/e i retroaktivno djelovati na ishod cijele priče, ukoliko vlasnik ima kupca za dio/jedno od društ/ava/va?

  Pitanje svih pitanja – zašto baš sada, zašto na ovaj način?

 3. Ukoliko namjeravate poduzeti korporativnu akciju u interesu nas malih dionicara, apsolutno sam vam spreman dati punomoć za svoje dionice.
  Kako je rekao kolega Kerempuh, i meni je sumnjivo zasto se ide na osnivanje d.o.o.-a, a ne d.d. Što će biti s našim udjelima, kako ih npr. prodati, jer u tom slučaju pretpostavljam da više neće kotirati na burzi??

 4. Sutra cu zrtvovat zadnji dan na moru, umjesto kupanja, od 2-3, i nije mi zao, moram gledat live. Ipak sam izgleda sljedbenik “sekte”. Ali to odavno smatram komplimentom;)). Bez obzira na orkestrirano omalovazavanje, prosvjetiteljstvo, argumenti, i zdrav razum na kraju uvijek pobjedjuju…

 5. Nadam se da kod Stankovića idete pripremljeni s nekom glavnom temom i porukom koju želite poslati a ne da sve bude rascjepkano i nepovezano, da nećete previše vremena trošiti na obračune s urednikom Poslovnog i sličnima budući da to većinu gledatelja ne zanima. Produktivnije bi bilo obračunati se s socijalističkim mentalitetom u Hrvata. S ideologijom koja je duboko ukorijenjena u ovom našem društvu. Socijalistička ili antikapitalistička retorika je svakodnevnica na HRT-u. Sutra je rijetka prilika čuti i drugu stranu. Neće tako skoro biti drugih prilika. Stoga je to velika odgovornost. Ne smijete razočarati.

 6. Mislim da se napokon poklopilo vrijeme i mjesto da postanete baba Roga br. 1. Mogli bi u nekoliko iducih dana i Cacica svrgnuti s vrha liste ‘popularnosti’.

 7. Obzirom na današnju objavu uprave FNVC na Zagrebačkoj burzi o “prinudnom” otkupu dinonica po “fer” uvjetima i povlačenju s burze, htio bih pitati za Vaše cijenjeno mišljenje i mišljenje čitatelja bloga koji su upućeni u temu i/ili imaju dionice FNVC. Postoji li tu ikakva šansa malih dioničara za boljim uvjetima otkupa obzirom na vlasničku strukturu koja je daleko na strani većinskog? Da li ima smisla ostati udjelničar? I ptanje svim čtateljima o udjelu u hotelima Njivice – da li je netko razgovarao s većinskim vlasnikom o prodaji udjela?
  Imatelj sam manjeg broja dionica FNVC i udjelničar sam u hotelima Njivice i nikako nebih htio baciti sav uloženi novac u vjetar. Hvala svima na komentarima i informacijama.

 8. Uvidom u objavljeni poziv na glavnu skupštinu društva Finvest Corp d.d. koja se ima održati dana 13.7.2017. utvrđeno je da je u istom navedeno kako je od dana poziva na glavnu skupštinu u društvu pohranjen elaborat o fer vrijednosti dionica koji svaki dioničar može na zahtjev dobiti na uvid. Slijedom navedenog, a s obzirom da Zakonom o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16) nije propisana obveza društva da objavi elaborat o procjeni fer vrijednosti dionica, pozivamo vas da kontaktirate društvo Finvest Corp d.d. kako bi izvršili uvid u predmetni elaborat.

  S poštovanjem,

  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.