Day: 19. prosinca 2013.

Fondovi

Ovo je štivo za one koje zanima upravljanje osobnim investicijama u smislu izlagana (djela portfelja) nekim investicijskim klasama, a ne zanima ih kupovanje pojedinačnih instrumenata (dionica, obveznica), pogotovo ako se u takvim […]