Day: 9. srpnja 2014.

Hrvatska: kronična bol

Hrvatska je u bolnom konfliktu između akutne i kronične boli, to objašnjava i eskalaciju populizma Pogledajmo razgovor s Vilayanurom Ramachandranom na Edge.org Adventures in behvavioral neurology – or – what neurology can […]