LPLH

Prostorni planovi – Lošinj

Kao što stariji čitaoci znaju, dioničar sam LPLH, pa me izrazito zanima ova tema.

O LPLH sam pisao, ponajviše ovdje u točki B.

Lošinj je u pažnji domaće investicijske, a i šire, javnosti zbog vrlo zanimljivih događanja oko Jadranke, gdje je čak i župan Komadina, sa znamo kakvim stavovima, došao pokloniti se krupnom kapitalu i njegovim velikim investicijama.

Nažalost nisam pratio u zadnje vrijeme, ali nakon donošenja novog prostornog plana za Nerezina, sada je nedavno završila i javna rasprava o novim prostornim planovima za Mali Lošinj, ovdje.

Kao što znate, smatram da LPLH ima vrhunske nekretnine za razvoj u toj atraktivnoj destinaciji koja će se vjeorjatno i dalje razvijati s obzirom da je lošinjski aerodrom postao i strateška investicija za državu: Jadranka ulaže 30 mil. € u lošinjski aerodrom. To treba gledati u ovom kontekstu: 100 MILIJUNA EURA ZA HRVATSKI OTOK SNOVA: PROJEKT LOŠINJ DE LUXE.

E sad bi me zanimalo, ako je netko pratio, jer mi je ovo sve malkice prekomplicirano: koje implikacije će imati novi prostorni planovi za Lošinjsku plovidbu?

A bacio sam oko na nove prostorne planove zato jer sam vidio ove danas predložene i meni vrlo zanimljive promjene u NO.

p.s. 21:15 (via Davor) Ovo je više o nekim planovima razvoja, je li to vezano uz donesene prostorne planove, zna li tko?

Video:

A što se tiče Brodogradilišta, ono je na kraju 2013. imalo ukupno 11 mil. kn obaveza, 63 mil. kn kratkotrajne imovine, od čega 33 mil. kn gotovine. Mislim da je dugotrajna imovina u iznosu od 23 mil. kn radikalno potcijenjena.

Napomena: Dioničar sam LPLH i ovo naravno nije nikakva ulagačka preporuka, za nju se obratite svom investicijskom savjetniku ili tko zna kome …

Kategorije:LPLH

30 replies »

 1. Kada neće nitko …
  http://www.volim-losinj.org/gospodarstvo/1402-ambiciozni-projekt-losinjske-plovidbe

  Tadašnji PU Marinko Dumanić … prenamjena brodogradilišta … marina, hoteli sa 4 i 5 zvjezdica, investicija od 100 miliona eura … sve ovisi o brzini donošenja urbanističkih planova, tada se može sa čistim papirima pregovarati sa investitorima.

  Ide li to, iako vrlo sporo ka sretnom kraju ove najave od prije 4 godine?
  A posložile su se i neke druge stvari u međuvremenu.

  • Ako se ostvare svi planovi lošinjske i Jadranke, Lošinj uskoro ide odmah uz bok Istri i Dubrovniku po kvaliteti turističke ponude. Aerodrom, golf, marina, hoteli sa pet zvjezdica …

 2. 29.08. je skupština, vjerojatno će se tamo , ako ne ranije kroz medije, saznati što je riješeno i u koje se investicije kreće.
  Jadranka je krenula oštro na drastično podizanje kvalitete destinacije, nije za očekivati da se LPLH ostane baviti “kampiranjem izviđača”.

 3. Mogu dnevne novine pisati što žele ali dok se ne pojavi link na ovom blogu nema reakcije na burzi 🙂

  200 miliona eura 400.000 m2 ?

  Lošinjska cijela trenutno vrijedi 12 miliona eura.

 4. Nekako mi se sve čini da se na Lošinju puno toga namješta za te ruse, pitam se gdje je u svemu tome LPLH, odnosno šta radi njena uprava ?
  Evo, imate npr. na ovoj adresi

  Click to access UPU-MLosinj_1_Koristenje-i-namjena-povrsina.pdf

  zadnji usvojeni prostorni plan, u kojem se vidi da je dio gdje je brodogradilište još uvijek planiran kao brodogradilište, dok se preko puta u području koje se zove Velopin (bivše vojne kasarne Priko, sada napušteno) planira izgradnja luke nautičkog turizma (marine) a već se pričalo i piše se po lošinju da je to namijenjeno rusima koji su kupili jadranku, već je bilo i nekih članaka o tome ….
  a gdje je tu u cijeloj priči LPLH ? jedino je dobro u svemu tome da ako se sve ovo ostvari, rusi sigurno neće htjeti u centru ‘njihovog’ otoka gledati ružno i slušati bučno remontno brodogradilište, pa ajmo se nadati da su mir i lijep pogled spremni i dobro platiti (tj. otkupiti) ….
  Napomena: imam LPLH i ovo nije nagovor na ništa …..

 5. Evo i novih vrlo zanimljivih stvari o LPLH. Naime upravo su objavljena revizorska izvješća na FINA za 2013. za kćerke.

  Krećem od Brodogradilišta. Ono ima novac u banci + depoziti i zajmovi oko 38,5 mil. kn. A ukupni dug je oko 10 mil. kn, od čega većina dugovanja dobavljačima, pri čemu su potraživanja od kupaca i države preko 20!!

  Kako nema (kamatonosnog) duga, budimo čak i ekstremno konzervativni, pa recimo da gotovina-dug oko 40 mil. kn i nema duga. Kako je EBITDA oko 1,4 mil. kn, recimo da uzmemo multiplikator od samo 7,5, dolazimo do EV = equity value za Brodogradilište od 40 mil. kn. Pri tome u ovu računicu nije ušla vrijednost zemljišta i postrojenja, nego samo implicitno, kroz EBITDA (a kao što znamo, Brodogradilište je na možda najatraktivnijoij lokaciji u Lošinju).

  Pri tome je zanimljivo da je od gornjeg novca zapravo preko 33 mil. kn novac u banci i blagajni, a oko 5 mil. zajam novosnovanoj tvrtci Dalsinia (osnovana u rujnu 2013.), koja je zajednički poduhvat s Dalmontom. Ono je registrirano na adresi Lošinjskih brodogradilišta 47, a Brodogradilište je na 55. Kasnije ću probati vidjeti više o tome … toliko zasad.

  Inače tržišna kapitalizacija cijelog LPLH je u petak bila 101 mil. kn.

  …. nastavak slijedi
  (Kao što znate imam dionice LPLH i ovo nije preporuka za kupnju ili prodaju nego poziv za analizu…)

  • Mali nastavak. Sjedišta društava su na Google maps kao ovdje: sjedište dalsinia

   Dalsinia se zove punim imenom DALSINIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, a imovina joj je uglavnom dugotrajna materijalna imovina (8 mil. kn), a pasiva uglavnom kratkotrajni dug (kao što vidimo, većina toga je pozajmica od Brodogradilišta).

   Ovdje svakako treba uočiti i da je suosnivač Dalmont, a osoba bliska vlasniku Dalmonta je predložena za člana NO čitave Lošinjske.

   … nastavak slijedi, trebamo analizirati glavnu stvar, a to je LP-Turizam.

   • Odlukom članova društva (Dalsinije) od 15. rujna 2014. godine temeljni kapital društva povećan je uplatom dijelom u novcu a dijelom unosom prava u društvo sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 9.166.600,00 kn na iznos od 9.186.600,00 kn. Upis proveden 29. 10.

  • Sad gledam izvješća LP Turizam. Za sada ništa novo, ali od prošle godine je ostala stavka u plaćenim troškovima budućeg razdoblja ‘financiranje buduće investicije u razvoj i upravljanje projekata “Hotel Runjica’ i Y/C Marina’.

   Koliko vidim, Runjica je ovdje: http://www.panoramio.com/photo/7122282

   U vezi toga vidim ovo u urbanističkom planu od prošle godine planu od prošle godine (http://www.zavod.pgz.hr/docs/zzpuHR/docsplanovigrad/251/Original.pdf):

   (5) Propisuju se slijedec´i uvjeti smjesˇtaja i nacˇin gradnje
   hotela unutar dijela naselja Runjica oznake 4.1:
   – nacˇin gradnje: SS,
   – najnizˇa dozvoljena kategorija hotela = 4 zvjezdice,
   – najvec´i moguc´i kapacitet iznosi 120 kreveta, od cˇega u
   osnovnoj smjesˇtajnoj grad¯¯evini, hotelu 80, a u vilama
   (depadansama hotela) ostalih 40,

   E sad tu treba dosta kopati, gledati čestice. Najveća je 13249/1 koje je vlasnik Asparagus, kojem su osnivači LP-brodogradilište, LP-turizam i dvije brodarske kompanije. MEĐUTIM, osiguranje na česticama ima Morus Alba u iznosu od oko 13 mil. kn, dva su ovakva slična zapisa:

   uknjižuje se prava zaloga na nekretninama u A I (jedan), u vlasništvu ASPARAGUS d.o.o. Mali Lošinj, Privlaka bb, radi osiguranja tražbine Predlagatelja osiguranja prema Komitentu MORUS ALBA d.o.o., Mali Lošinj, Privlaka bb, u iznosu od 4.655.640,00 kn (slovima: četiri milijuna šesto pedeset i pet tisuća šesto četrdeset kuna), uvećano za ugovorenu kamatu, eventualnu povećanu redovnu kamatu, eventualnu zateznu kamatu, koja je promjenjiva i eventualne troškove, sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 510-020/2008 i Sporazumu, sve u korist … HPB

   (To je naravno sve javni podatak s weba, ZKO Mali Lošinj.)

   Ovu sam česticu slučajnu napiknuo jer je najveća. E sad da vidimo što još ima Asparagus u toj K.O. idemo na katastar i vidimo ovo:

   asparagus čestice

   …. nastavak slijedi … (moramo još vidjeti što je od toga u vlasnišvtu, na što je eventualno koncesija, kako stoji Morus Alba, koji su odnoi i eventualno naći cijeli projekt Nautika Hoteli Resort (uočite množinu ‘hoteli’) prema ovoj odluci GS LPLH:

   ODLUKA:

   1.Prihvaća se Studija koncepta najbolje uporabe PROJEKTA NAUTIKA HOTELI RESORT izrađena u ožujku 2008. godine.

   2.Daje se suglasnost na potpisani Ugovor o razvoju I upravljanju projekta hotel Runjica, Y/C Marina i Brodogradilište kao dijela projekta NAUTIKA HOTELI RESORT I Ugovor o razvoju i upravljanju projekta turističko naselje Poljana kao dijela PROJEKTA NAUTIKA HOTELI RESORT.

   … i onda naravno dalje kuda nas poveznice vode.

   • Iako nažalost slijedećih par dana nisam u mogućnosti prčkati sam, stvarno je fora gledati “reality” istraživanje firme 🙂

   • Druga najveća čestica na gornjem popisu, 13291, je također u vlasništvu 1/1 Asparagusa. Tako da mi se ne da dalje provjeravati.

    A ovdje sam označio sve gornje čestice, zgodno?

    asparagus čestice 2

    E sad srećom, i Asparagus ima javno dostpuno izvješće na FINA, koje neću prenijeti u cjelosti (da se FINA ne ljuti na mene), nego samo da LP Brodogradilište ima 40% vlasništva, a LP turizam 3; ostalo su dvije brodarske kompanije.

    MEĐUTIM, bilanca Asparagusa mi je krajnje zanimljiva, ukupno 5,7 mil. kn aktive, od čega 2,9 materijalne i 2,5 dugotrajen financijske; pasiva je praktički samo kapital.

    Ta dugotrajna financijska imovine je skoro sve ‘ulaganje u neupisani kapital’; dakle ostaje samo dugotrajna materijalna, u iznosu od 2,9, od čega je sve zemljište.

    E sad ne znam da li ja vidim dobro, naime da oni imaju svo to zemljište, a da ga vode po toj cijeni, te da svoj udjel u Asparagusu brodogradilište (koji pak u GI prikazuje kao 29%, možda se nešto promjenilo u međuvremenu jer Asparagus jasno pokazuje da je 40%) prikazuje po 2,3 mil. kn …. meni se čini da ovi imaju radikalno potcjenjenu imovinu u Asparagusu, jesam li ja nešto pogriješio ili je tako, molim zaključite sami, ja sam samo napravio rudarski posao istraživanja čestica i odnosa… sve su to javno dostupni podaci.

    Nadam se da nisam nešto pogrešno iskopao, molim da svatko sam sebi provjeri!!!

    … ostaje još vidjeti daljnje poveznice

    • U izvješću Brodogradilišta u bilješci revizora /v/ Ulaganja (…) metodom udjela (…) piše učešće 29% u Asparagusu, dok u tekstu (predzadnja stranica PDF-a) piše 39,86% (odnosno 40% kao u izvješću Asparagusa) pa pretpostavljam da je “29” tipfeler makar nisam siguran. Inače 31. 7. (a objavljene 1. 8.) su upisane neke promjene Asparagusa u sudski registar: Croline Shipping Co (41%), je brisan kao član društva. Citiram izvješće u likvidaciji LP-brodarstva “„Lošinjska plovidba-Brodarstvo“ d.o.o. je preko društva „Croline Shipping“ Co. Limited, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines i suvlasnik u društvu „Asparagus“ d.o.o., Mali Lošinj (41,25 %), (prodaja u 2014.g.).” Kako nema novog člana društva, prodali su nekom od dotadašnjih (LP-Brodogradilište, Mar Shipping ili LP-Turizam) zar ne? A gledajući promjene u NO i upravi od tog upisa 31. 7. čini mi se da je Brodogradilište i/ili Turizam kupio udio.

    • Dobio sam presliku društvenog ugovora za Asparagus, javni je podatak, sud naplaćuje 1kn/stranica za kopiranje i pošalju poštom. A zahtjev za informaciju iz nekog razloga treba poslati faksom (podsjetilo me na ovo http://www.nytimes.com/2013/02/14/world/asia/in-japan-the-fax-machine-is-anything-but-a-relic.html?_r=0 ). Uglavnom, novo stanje udjela je Brodogradilište 81,11%, Turizam 3,41%, Mar 15,48%. Budući da je LPLH vlasnik tek 50% Brodarstva (čiji je bio Croline Shipping) bojao sam se da ne prodaju nekom trećem ali sam sad siguran da LPLH drži barem 84,52% Asparagusa. A opet podsjetnik, drugi suvlasnik Brodarstva je Dalmont koji je dioničar #1 LPLH. Ovi odnosi, koliko god bili zamršeni čini mi se idu prema jednostavnijoj strukturi. Idete li možda na skupštinu 29.8.?

   • Evo i pojašnjenja odnosa Asparagus s Morus Alba. To je jedna manja firma u sastavu grupe koja se bavi upravljanjem marina na Runjici i također restorana, te je poslovala loše, išla u PSN, čini se čisto iz oportunističkih razloga (prihodi u 2013 manji od 3 mil. kn).

    Odnos Asparagusa koji drži to vrijedno zemljište i Morus Alba je sljedeći (treba uzeti u obzir da bi hoteli na Runjici i marina očito bili cjelina):

    morus alba psn 1

    Ovdje najprije uočimo da su u PSN Morus Alba financijski vjerovnici glasali 100% za (pa tako i HPB). Pri čemu Morus Alba ne traži nikakve otpise, naime nego samo premošćenje likvidnosti:

    morus alba psn 5

    Morus Alba pak planira poslovati bolje, pa kaže:

    morus alba psn 3

    morus alba psn 2

    MEĐUTIM, jako je zanimljivo da je njihov plan iz PSN ovakav:

    morus alba psn 4

    a ostvarili su već u 2013. znatno bolje, naime manji gubitak od planiranog i pozitivni EBITDA od 1,1 mil. kn

    Nakon ove PSN u svakom slučaju bilanca Morus Alba izgleda OK; a kao što vidimo već sada ima lijepo pozitivnu EBITDA, međutim, od njene aktiv od 18.4 mil. kn su 16,6 građevinski objekti. Najljepše je tu što su zapravo oni očito velikim dijelom amortizirani, prilično brzo se amortiziraju, ne piše vrijeme amortizacije u izvješću na FINA, ali je ona bila u 2012. 1,8 mil kn, u 2013. 1,5 mil. kn … dakle tko zna koliko je bila točno neamortizirana vrijednost. Probat ću istražiti (možda sam već pisao?) o čemu se radi.

    Paradokslano, gje god zagrebem čini mi se da ima puno skrivene vrijednosti, pa čak i u ovom najslabijem članu (ako zanemarimo Brodarstvo koje je ‘pušteno niz vodu’), kojeg sam u jednoj prijašnjoj analizi vrednovao s 0.

    E sad zbilja bi me zanimalo koju to imovinu ima Morus Alba, molim ako netko zna javno dostupnu informaciju da ovdje stavi.

    p.s. 20:35 Evo našao sam i više što se tiče te imovine. U izvješćima na FINA je velika imovina uletila u bilancu 2009. kao ‘imovina u pripremi’ i onda 2010. su građevinski objekti bili vrednovani s 21,6 mil. kn. Valjda se radi o postrojenjima u marini Runjica?! Tko zna? Dakle, do sada su već amortizirali 5 mil toga. Sve u svemu izgleda (EBITDA) profitabilna i održiva firma, a valjda uskoro i profitabilna što se tiče neto dobiti, u svakom slučaju čini se da od toka novca mogu komotno vraćati kredite — tako da bih rekao da Morus Albu treba vrednovati s više od 0. Prema planu za PSN paniraju do 2017. imati samo 2 mil. dugoročnog duga i oko 2,1 mil. kn EBITDA, što mi se čini ostvarivo jer se u biti radi o rentnoj poziciji (upravljanje marinom). Naravno ako se cijela priča ne digne na puno veću razinu na cijeloj lokaciji Runjica.

 6. To zemljište je na najboljoj lokaciji na Lošinju, vrlo centralan i postati će meta kad tad. Ono što je Hvar Južnog Jadrana Lošinj će biti Sjevernog.

 7. Friški natječaj na lošinju:
  http://www.volim-losinj.org/politika/2359-jadranka-ce-kupiti-i-17-700-kvadrata-oko-losinjskih-hotela
  znači, grad prodaje svoje zemljište Jadranci po prosječnoj cijeni 1.485 kn/m2 (Jadranka odavno to zemljište koristi). Mislim, ne kužim zašto natječaj kad se ionako radi o zemljištu koje se već koristi i u funkciji je. Kolika je onda vrijednost LP zemljišta, pogotovo jer se radi o velikim komadima zemlje ? Jednom sam računao onako prilično konzervativno sa cijenom 100 eur/m2 i došao do cifre od stotinjak mil. eura, a trenutka TK LP je pišljivih 140 mil. kn, znači niti 20 mil. eura …. ima li netko informaciju da li LP radi štogod po pitanju stavljanja svog tog zemljišta u neku funkciju, ili smo još u fazi hibernacije ?

 8. Trenutno je u postupku donošenja VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja. To samo po sebi ne bi bilo ništa posebno važno da mi nije zapelo za oko kako se promjenila namjena zemljišta na kojem Lošinjska ima plan graditi hotel a ispred kojeg Lošinjska ima marinu. Izgleda da plan sa gradnjom tog hotela ide dalje jer se namjena promjenila u ugostiteljsko-turistička namjena T1 hotel. Pogledajte i sami…karta C. http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2016/04/ID-UPU-MaliLosinj_II_GRAFICKI-DIO_PP-1_Namjena.pdf [mali-losinj.hr]

  • prošli vikend na hrt-u prilog o pripremi zakona kojim bi se osigurao tretman otoka kao područja od posebnog interesa (ili tako nekako). Što zapravo znači da će se smanjiti porezi za investicije na otocima. kažu u istom prilogu kako imaju puno investitora koji su spremni uložiti na otoke.
   odmah nakon tog priloga bio je prilog o Lošinju.
   koincidencija ili ne, svakako se bliži rasplet te priče. nadamo se 🙂

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.