Day: 30. listopada 2014.

Rezultati: ARNT

Arenaturist mi je druga najveća turistička pozicija, pa me eto posebno zanima. Bio sam u pravu kad sam rekao da za ARNT: (a) ‘srpanjska rupa’ ne postoji (b) očekujem veliki rast dobiti. […]