Turizam

10 razloga zašto mislim da su dionice hrvatskih turističkih tvrtki najbolja široko dostupna štedno-investicijska (pod)klasa u Hrvatskoj

Turističke dionice su na Zagrebačkoj burzi ‘all the rage‘. Primjerice, dionica Valamara je već treću godinu za redom “Dionica godine prema izboru javnosti”, a dionica Arenaturista je proglašena dionicom s najvećim rastom u 2014. (+70%).

Dionica Valamara, naše najveće turističke tvrtke, tj. njen pravni prethodnik (KORF), je u zadnje 4,5 godine porasla 10 (deset!) puta.

Direktorica Burze je pak izjavila da je turizam ‘naša nafta’:

turizam nafta

Na ovom mjestu sam u zadnjih nekoliko godina više puta skretao pažnju na turističke dionice, primjerice prije godinu dana Hrvatski turizam: asset play.

Evo razloga zašto mislim da je i dalje ta investicijska podklasa odlično ulaganje.

1. Tekuća operativna dobit, a pogotovo u usporedbi sa stambenim nekretninama.

Naše najveće turističke tvrtke Solaris, Arenaturist, Liburnija, Maistra, Valamar, Plava laguna imaju EV/EBITDA 6-13.

Što taj parametar znači? EBITDA je ‘gruba i prljava’ aproksimacija za operativni tok novca, a EV je vrijednost tvrtke na burzi, plus sav dug koji ima (minus gotovina na računu). Znači, ako je EV/EBITDA 10, to znači da od operativnog toka novca, ako ostane isti, možete u 10 godina otplatiti svu vrijednost te imovine i sav dug. Te vam ostane cijela ta tvrtka, bez kune duga prema bankama.

Usporedimo to s prihodom od izjamljivanja stanova. Ako imate stan u boljoj zoni u Zagrebu koji iznjmljujete, recimo da je on od 100 m2, mislim da možete biti sretni ako ga možete prodati za 1600 eura/m2 ili iznjamiti za 6 eura/m2 mjesečno. 6 mjesečno je 72 godišnje, od čega treba oduzeti trošak održavanja (sitne i ‘sitne’ popravke), trošak naplate (vaše vrijeme i napor, rizik nenaplate), agencijske provizije kod ugovaranja novog klijenta, te razdoblje kad je stan prazan. Recimo da je stoga vaš realni operativni tok novca od operacija svega 5.500 eura godišnje.

U tom slučaju je vaš EV/EBITDA oko 29, tj. tri puta veći nego za gornje biznise, tj. relativno gledajući, taj stan je u svojoj trenutnoj prihodovnoj moći oko 3 puta slabiji!!

A kao i za svaku produktivnu imovinu, njena cijena na koncu bude sukladna mogućnosti zarađivanja. Stoga mislim da kad bi se ovi parametri održali, da bi cijene morale biti relativno iste, naime imati sličan EV/EBITDA.

2. Vrijednost same imovine.

Mislim da za stambene nekretnine tek ulazimo u razdoblje pravog pada cijena, čemu će doprinjeti i porez na nekretnine, a koji će ujedno smanjivati realni operativni tok opisan kao gore.

S druge strane, znamo da je velik dio imovine hotelskih poduzeća još uvijek vođen po niskim cijenama iz privatizacije, o čemu sam više puta pisao.

A snaga zarađivanja svake godine sve veća!

Pogledajte primjerice ovaj razvoj prihoda po smještajnoj jedinici za Valamar, iz analize FIMA:

fima rivp revpar

U skladu s time su i projekcije za iduće godine od strane Interkapitala:

IC rivp projections

A ovako izgleda u praksi procjena uprave samog Valamara da li je taj biznis rastući, naime spremaju se uložiti još jako puno novca u njega: Valamar ulaganja 2014. i 2015.

Evo samo jednog malog pokazatelja potcijenjenosti imovine u bilancama nekih tvrtki. U zadnjem detaljnom izvješću Riviera Adria (danas Valamar) – a uskoro izlazi novi prospekt – su sav namještaj, hortikultura i alati bili vrednovani s oko 4 mil. eura?!

Znači, mislim da se radi o vrlo vrijednoj imovini koja se može lako ‘monetizirati’.

3. Usporedba s autocestama.

Trenutne operativne ponude za upravljanje autocestama su oko 2,5 milijarde eura (recimo na 40 godina). To znači da nekome samo pravo da njima upravlja na 40 vrijedi 2,5 milijardi eura, plus tu je ogroman dug, oko 4,5 milijardi eura. Recimo da bi se nakon pregovora tih 2,5 moglo ‘navući’ na 3 milijarde.

S druge strane, naša vodeća turistička tvrtka, Valamar, koja je otprilike 10% svih kategoriziranih kapaciteta hrvatskog turizma, na burzi ‘vrijedi’ oko 300 miliona eura. To znači da bi po toj valuaciji cijeli hrvatski kategorizirani turizam ‘vrijedio’ oko 3 milijarde eura – ali ne samo pravo na upravljanje njime 40 godina, nego pravo da ga se ima zauvijek!

Pri čemu je jako bitno vidjeti i stanje duga. Primjerice, na kraju trećeg kvartala Valamar ima duga (bankama i slično) ispod milijardu kuna, a gotovine i depozita oko 500 – njegov neto dug bankama je stoga svega oko 500 mil. kn! Dakle, oko četvrtine ili petine njegove burzovne vrijednosti, za razliku od cesta, gdje je dug skoro dva puta veći od njihove vrijednosti (odnosno vrijednosti upravljanja na 40 godina). Dakle, relativna zaduženost cesta je veća oko 10 puta veća!

Znači, ako vrijednosti koncesija dodamo i cijeli dug, to je oko 7 milijardi eura, a ako Valamaru koji je oko 10% oficijelnog turizma dodamo neto dug, dobijemo oko 400 mil. eura.

Dakle, ako bi valuaciju Valamara ekstrapolirali na cijeli turizam ispalo bi da cijeli kategorizirani hrvatski turizam vrijedi skoro upola manje nego cesta (najam na 40 godina + dug), koje su zapravo u funkciji tog turizma?!

4. Sigurnost imovine.

Smatram da će u slučaju jako negativnih ishoda naše ‘krize’ ta imovina biti sigurnija i od štednje u bankama. Naime, ako Hrvtaska defaultira, ne možemo znati što će biti sa štednjom (možda opet ‘stara devizna’?), ali hoteli na Jadranu ostaju hoteli na Jadranu, kojima vjerujem da se vrijednost neće značajno smanjiti čak i da (u ekstremno negativnom scenariju) ne posluju jednu godinu. A sad zamislite što će biti s vrijednošću stambenih nekretnina ili štednje u bankama ako kriza (nemiri ili tko zna što) bude takva da hoteli ne posluju?

5. Još usporedba s autocestam – ulagači.

Goldman Sachs je jako privlačan partner našim mirovincima za zajednički projekt privatizacije autocesta. Međuitm, malo je poznato da su fondovi Goldman Sachsa, zajedno s pphe (Park Plaza) većinski vlasnici i Arenaturista (dakle, ne vrte se tu baš neki lijevi ulagači).

6. Financijski pokazatelji su za neke tvrtke možda još bolji nego to izgleda.

Iz izvješća i izjava na skupštinama za Valamar znamo da oni velik dio investicijskog održavanja klasificiraju kao trošak, što smanjuje EBITDA.

7. Praktičnost i porezna efikasnost ulaganja.

Ako imate dionice turističkih tvrtki, što u stvari predstavlja indirektno vlasništvo u produktivnim nekretninama, prodati ih možete svaki dan, i dobiti novce za dva dana, trenutno bez oporezivanja. Usporedite to s prodajmo stana.

Primjerice, za najtrgovaniju turističku dionicu, RIVP, je trenutni raspon kupnje i prodaje ispod 1%. Usporedite to s traženom i nuđenom cijenom u početku pregovora za neki stan.

8. Dividenda.

Naša najprominentnija turistička dionica, RIVP, upravo je isplatila neoporezivu dividendu koja je oko 2,5% trenutne cijene. Dakle, dividendni prinos joj je bio kao na oročenu štednju u eurima.

Iduća dividenda vjerojatno neće biti neoporeziva (neće ni kamata na štednju!), ali ozbiljne kompanije obično imaju takvu dividendnu politiku da mogu održavati ili rasti dividendu (a mislim da je Valamar vrlo ozbiljan).

9. Transparentnost.

Barem kod naše najveće turističke tvrtke imamo odličan razvoj. Uprava ostvaruje sva obećanja koja je dala (isplata dividende, uvrštenje dionica na redovno tržište, kupnja u trezor).

10. Mirovinski fondovi praktički ne ulažu u turističke dionice.

Kao što znate, smatram da su upravitelji mirovinskih fondova među najlošijim hrvatskim ulagačima uopće.

Nakon što je samo jedno društvo za upravljanje jednim obveznim fondom (najveći) od osnivanja od građana naplatilo preko 1 milijardu kuna naknade (u smislu ‘naknada za upravljanje fondom’) i tokom samo zadnjih 5 godina krize (2009.-2013., čekamo podatke za 2014.) donio svojim vlasnicima (‘stranim bankama i osiguravajućim društvima’) oko 370 mil. kn dobiti prije oporezivanja – oni su završili s ‘genijalnom’ investicijskom strategijom od oko 70% imovine svojih članova u obveznicama RH!

Koliko je to loša alokacija, možete vidjeti iz mog prethodnog članka, a sad se zapitajte i koliko je to loše s obzirom na ukupnu disperziju rizika. Naime, mirovina za sve članove će biti uglavnom iz 1. stupa i 2. stupa. Što ako RH bude ‘poslova’ loše, recimo bude proračunskih nestabilnosti itd. (čemu se brzo primičemo). Jasno, tada se ‘obećanja’ iz 1. stupa neće moći ispuniti u velikoj mjeri. Ali istovremeno će i hrvatske obveznice proći loše, tj. i dio mirovine iz drugog stupa će biti ugrožen?!

Ali pogledajte dalje znalački pristup ulaganju. Iako su hrvatske turističke dionice rasle nevjerojatnom brzinom (a danas nema puno onih koji bi tvrdili da su na ovim cijenama bile precijenjene), oni svi skupa ih vjerojatno nemaju niti za 100 mil. kn (možda nešto više ako gledamo i indirektno kroz Adris). Nažalost ne mogu vam reći točne podatke jer oni više nemaju obavezu objavljivati preciznije svoju imovinu, ali tamo gdje ih ima, su uglanovm u ‘top 10’, pa se to vidi (a ono ispod može biti vrlo malo).

No, kako objasniti da ti isti mirovinski fondovi samo prije 3 godine, iako je bilo podosta likvidnosti, nisu kupovali dionice Arenaturista po manje od 60 kuna (sada je debelo preko 300), iako mu je glavni upravljač Goldman Sachs, isti onaj s kojim bi se sad udružili da upravljaju autocestama?

Znači, recimo da oni svi imaju u svim ‘turistima’, nakon ovog kolosalnog rasta, oko 100 (a vjerojatno manje) mil. kn.

MEĐUTIM, samo jedan među njima, AZ, je samo tokom 2007. u dionice INGRE uložio 110 mil. kn (i skoro sve izgubio). Pri čemu je na koncu 2007. samo to ulaganje u INGRA bilo 1,55% cijelog njegovog portfelja! Danas bi 1,55% portfelja AZ bilo oko 400 mil. kn.

E sad gledajte nešto vrlo zanimljivo. Vodstvo tog istog AZ fonda već početkom 2008. okreće ploču i kaže da je Crobex, na osnovu P/E precijenjen 30-50%! Međutim i dalje, nakon toga, nastavlja stjecati baš INGRU. E, a sad pogledajte koliko je ukupno INGRA ostvarila operativnu dobit u svim godimama buma 2004.-2008. (znači, dobit bez financijske dobiti, a može vam pomoći i dobit od promjene vrijednosti zaliha). Kao objasniti nastavak ulaganja baš u Ingru, s takvim financijskim pokazateljima, baš ako procjenjuješ veliku precijenjenost CROBEXA?!

Koliko je pak lagodan njihov život bilo, možemo vidjeti iz naravi tih obveznica koje su trpali sve više i više i više.

Recimo, već u 2002., su oko 48% sve imovine su AZ-u bile obveznice RH ova i ova, prinosa 6,875% i 6,50% u eurima (dakle, kod računanja izvedbe, broje se i tečajne razlike).

Znači imamo situaciju da građani daju novce fond, koji posuđuje novce državi po gornjim stopama (u eurima), tj. indirektno tim istim građanima, prikazuje im jako velik prinos i dobija ogromne naknade?

A ovo gore s INGRA je samo jedan primjer za samo jedan fond.

Znači, ako mirovinci ne ulažu u turizam, za mene je to snažna indikacija da se radi o dobrom ulaganju!

BONUS. 11. Preporuke analitičara.

Cijelo vrijeme ovog kolosalnog rasta turističkih dionica zadnjih nekoliko godina nije (po mom saznanju) bilo ni jedne profesionalne analize ili preporuke za kupnju tih dionica (tzv. Company Research). U zadnje vrijeme objavljene su dvije, za RIVP, obje s preporukom ‘kupiti’. Poznavajući kako funkcioniraju naši brokeraji i analitičari, mislim da nam sad predstoji razdoblje kad će oni malo ‘pedalati’, tu ‘nedavno otkrivenu investicijsku klasu’.

Napomena: Od dionica turističkih tvrtki imam RIVP, ARNT, LPLH i možda nešto malo nekih drugih. Ovo nije preporuka za kupnju ili prodaju tih dionica, kao i obično. Također mogu imati razne motive da neku dionicu prodam ili kupim (osjećam se euforično, depresivno ili blentavo, treba mi za neku drugu investiciju …) tako da nemojte nikako svoje eventualne investicijske odluke donositi na ime mog pisanja ili transakcija.

Zato ovo NI U KOM SLUČAJU nemojte shvatiti kao ikakvu preporuku za kupnju ili prodaju dionica. Sve ovo što gore analiziram, ‘smatram’, ‘vjerujem’ itd. je moje osobno razmišljanje i vjerojatno je subjektivno i ni na koji način nije preporuka za kupnju dionica. Za takve savjete obratite se odgovarajućim profesionalcima, ili još bolje, razmislite sami. Podaci koje gore iznosim mogu biti netočni, tako da sami sve provjerite, zaita ni za šta ne garantiram, ovo je samo jedan privatni web-log.

Kategorije:Turizam

92 replies »

 1. Šteta je da ne pogledate press klub imate tv na zahtjev pa u biti nećete moći vjerovati kakve gluposti izgovara renato bošković,to je stvarno za nevjerovati,prvo se svi gosti slože da nama treba izvoz a onda Bošković u sljedećoj rečenici kaže da investicije u hrvatsku neće doći dok se ne podigne NAŠA potražnja pa se postavlja logično pitanje kakve veze naša potražnja ima sa turističkim investicijama i zar nije logično da se preko turizma podiže potražnja za našim proizvodima a sljedom novog upošljavanja prvo građevinara pa turističkih radnika podiže se i NAŠA potrošnja.Naravno onda slijedi ona standardna priča usporedbe američkog fed-a i HNB-a gdje čovjek ili ne razumije elementarne stvari ili su ga toliko zatukli u mozak na tom socijalističkom fakultetu da on i ne zna što govori.Kardum mu je fino rekao da su NAŠA zaduženja u eurima a ne u kunama a on kao da je pao sa marsa pa se pita a tko nas je tjerao da se zadužujemo u eurima?I tu je u pravu?Nitko nas nije ni tjerao da kupujemo strane automobile,klima uređaje,kompjutore,televizije itd?Ili bošković misli da smo mi to mogli kupiti u kunama?Pogledajte molim vas tu emisiju i razmislite malo kakve veze ima NAŠA potrošnja sa investicijama u turizam,energetiku(znamo koliko struje uvozimo),u luke,izvoznu kooperantsku proizvodnju naslonjenu na veliki sustav iz eu,poljoprivrednu izvoznu proizvodnju,drvnu industriju itd?Kakve to veze ima sa NAŠOM trenutnom potrošnjom osim ako nam se ne sugerira da bi trebali gaziti istim putem kojim smo do jučer gazili.Zar nam nisu otvorene sve mogućnosti slobodnog tržišta eu?Ako ne možemo proizvesti avion i time biti konkurentni ne vjerujem da ne možemo raditi dobre kobasice ili ne vjerujem da nema interesa za brzo ulaganje u hrvatski turizam?Imamo slučaj kupara i brijuna i još nemamo zakopanu prvu lopatu a kažu svi da interesa ima a mi tri godine vozimo u leru?Opet je negdje zapelo?U ovoj zemlji treba otac predati zahtjev za građevinsku dozvolu da bi mu eventualno sin započeo gradnju sa time da bi se do tada 5 puta izmjenili uvjeti poslovanja kroz promjenu poreza.
  Gdje je zapelo?Sigurno nije u NAŠOJ potrošnji kako nam sugerira Bošković jer te investicije nemaju veze sa NAŠOM potrošnjom ali imaju sa državnom potrošnjom jer preko te potrošnje se definira i porezna politika i to je taj začarani krug,priča je jako jednostavna tko je želi razumjeti?
  Čitava hrvatska priča svodi se na to da mi nismo u stanju stvoriti okruženje bilo društveno, bilo porezno,bilo političko, bilo bilokratsko,bilo radno zakonodavstvo koje će biti privlačno-konkurentno za investicije,pojednostavljeno to su upravo te čuvene reforme koje moramo napraviti a reforma svih reformi je reformirati NAŠ socijalistički mentalni sklop,bez te reforme nema ničega,to je preduvjet svih preduvjeta da se ovo društvo izvuče iz ovoga gliba…
  Naravno kardum je rekao najpametniju stvar da mi bez useljenika ni matematički ne možemo realizirati održivo gospodarstvo a što je još bitnije bez useljenika mi ne možemo stvoriti pretpostavke za nove investicije u krajevima koji imaju potencijal i potražnju za investiranjem ali nemaju stanovnika,tu prvenstveno mislim na jadran ali i na hrvatska sela na kontinentu…U tome je danas ogroman hrvatski problem koji još nosimo iz vremena dogovorne neodržive ekonomije,da sada ne širim tu temu jer sam više puta pisao što se u jugoslaviji događalo 70-tih,raseljavanje sela,priobalnih mjesta i otoka i napučavanje gradova sa primamljivim dodjelama stanova…Da monetarna politika može riješiti naše probleme oni bi već davno bili rješeni a ovo što govori bošković su rješenja za zatvorene ili iznimno konkurentne ekonomije kakva je američka i tada monetarna ekspanzija ima smisla a na jedinstvenom eu tržištu upumpavanje novaca u nekonkuretnu ekonomiju nema ama baš nikakvog smisla jer će sav taj novac završiti u berlinu a devizne rezerve se brzo istope …
  Meni ponekad nije jasno o čemu uopće govore neki NAŠI ekonomisti i tko ih je uopće podučavao ekonomiji jer ovo o čemu ja pišem nije ozbiljna ekonomija nego abeceda ekonomije.

  Za kraj da kažem da nekretninski balon u americi nije bio ni približno velik kao hrvatski ali mi govorimo i od dva potpuno različita sustava,amerikanci svoju prilagodbu u krizi, koja je za eu pojmove nevjerojatno brutalna, sprovedu u godinu dana,za ono što oni urade u godinu dana bilo kojoj eu zemlji treba najmanje 7-8 godina a hrvatskoj dvostruko više,to su potpuno različiti sustavi sa potpuno različitim porezno-poslovnim filozofijama,to je zemlja u kojoj od tri novonastale firme dvije bankrotiraju u prve dvije godine postojanja i kada čujem da netko uspoređuje američku i hrvatsku monetarnu politiku i mogućnosti naježim se,i uopće nije čudno zašto smo tu gdje jesmo,meni je čudno da nije tri puta gore kada imamo takve “stručnjake” koji kažu da oni nisu za inflaciju ali su za to da hnb otkupljuje obveznice države.
  A tko će braniti tečaj kada možebitno građani u panici navale na eure?
  Možda američki fed?

  Inače konvertibilna valuta vam je ovo;

  http://www.moj-bankar.hr/Kazalo/K/Konvertibilnost

  A sada zaguglajte na bilo koju tečajnu listu svijeta pa pokušajte naći kunu na tim internacionalnim tečajnicama?Zar mislite da je rusima rublja pala 40% zato što su oni tako htjeli?Ali NAŠI kažu mi ćemo štampati novac ali tečaj neće kliznuti,oni kao to znaju,da mi je znati kako su tako vidoviti?
  To je već zona ludila?Možda nebi bilo loše da takvima guverner ustupi devizne rezerve da trguju na forexu kada oni “sve znaju”

  • Svašta smo mogli naučiti od gospodina Boškovića.

   Da je 99.99% hrvatskih makroekonomista školovano u njemačkoj ordoliberalnoj doktrini. To je valjda ostavština tog neoliberalnog samoupravnog socijalizma.

   Da bi Hrvatska odmah izašla iz krize, ali nam Njemačka to ne dopušta. Ah ta zločesta Angela. Da su bar Nijemci izabrali Hollandea na izborima.

   Da bi HNB trebao štampati novce i kupovati obveznice domaćih privatnih poduzeća. Vjerojatno bi kasnije država trebala otpisati ta dugovanja u predstečajnim nagodbama.

   Da se Hrvatska treba zaduživati u kunama. Koji joj je idiot rekao da se ide zaduživati u eurima? Ovo čak i ne čudi kad vidimo da nobelovci daju slične savjete:
   http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345838/Nobelovac-Krugman-Srbija-bi-trebalo-da-sledi-primer-Islanda

   Nije mi jasno zašto su se ljudi poput Vas Antune zaduživali u švicarcima i eurima. Zašto niste stanove i aute kupili u vlastitoj valuti? Recimo u Antunovim Markama.

   • Tango vidite da gospodin Bošković ne razumije elementarne stvari,američki državni dugovi su nominirani u američkoj valuti u koju “gle čuda” ima povjerenje čitav svijet a on ide to uspoređivati sa NAŠOM kunom.Uzmite 500 kuna i sto dolara i otiđite bilo gdje na svijetu pa ću vas ja pitati tko će vam u kafe baru ili restoranu primiti kune a dolare vjerujte mi hoće svatko bilo gdje na svijetu.Jako se dobro sjećam kada sam bio po aziji,južnoj i srednjoj americi,australiji,ma bilo gdje na kugli imao sam tada uvijek problem sa njemačkom markom koja je tada bila valuta br.1 u europi a sa dolarom nigdje,gdje god ste izvadili dolar bili ste dobrodošli,svi žele dolare.A tko želi kunu?Tu dolazimo do ključne točke “povjerenje”,u momentu kada bi se sve eurizirane ekonomije prilagodile i postale konkurentne kao američko gospodarstvo u tom momentu nitko razuman nebi bio kontra monetarne ekspanzije kakva je sprovedena u americi.
    Renato Bošković ne zna što su Amerikanci,mene žena od mog prijatelja amerikanka uvjeravala 2010 godine da je amerika ispravna super zemlja iako su i ona i muž 2009 godine ostali bez posla,ona je bila viši referent u banci,dobila žena u istom razdoblju rak dojke i htjela je otići u prijevremenu mirovinu,pokušala žena,išla na pet komisija i mirovinu joj nisu dali,ja sam to slušao i nisam mogao vjerovati a ona mi kaže ma u americi je to normalno,moraju oni tako,znaš li ti kakvih blefera tamo ima naročito među imigrantima,gdje bi mi završili kada bi tek tako davali mirovine.Ja doslovce nisam mogao vjerovati što mi govori.Žena se u međuvremenu izlječila i danas normalno radi sličan posao koji je radila prije krize,znači nije tada dobila mirovinu iako je imala karcinom dojke i bila bez kuće i posla,by the way to nisam spomenuo 2009 godine su vratili i banci ključ od kuće i došli su u hrvatsku privremeno dok se otvore šanse za posao u americi,tako sam je ja upoznao i onda nam dođu ovakvi kao bošković držati govore kako bi mi mogli isto kao Amerikanci a oni žive kao mačke sa sto života,gledaš obitelji sa troje djece pod šatorom kako se smiju i kažu nema veze idemo dalje nije smak svijeta,da se takvo čišćenje dogodilo bilo gdje u europi izbila bi oktobarska revolucija a da ne spominjem hrvatsku i samo zemlja koja ima takve monetarne mogućnosti ali i tako snažnu mogućnost transformacije,prilagodbe mogla je sebi dopustiti onakvu monetarnu ekspanziju….U ničemu mi nismo amerika i bolesno je to u bilo kojem slučaju uspoređivati,mi nemamo dodirnih točaka sa tim sustavom…Nama su nekretnine pale u 7 godina 30-40% a kod njih se to dogodi u mjesec dana?Monetarna ekspanzija u americi znači novi početak a u hrvatskoj održavanje neodrživog i nekonkurentnog i to su ključne razlike ta dva sustava,da ne govorimo kakvom brzinom se u njih sprovode stečajevi ili osobni bankroti a mi čak taj institut ni nemamo…
    Mi se sa grčkom ili italijom ne možemo u ničemu uspoređivati a kamoli sa amerikom,naš rang u današnjoj eu su bugari i rumunji pa neka Bošković pogleda koliki je njihov javni dug?Prestrašno u kojem ludilu mi živimo?

    • A nijemci su “krivi” što ne dopuštaju “da oni proizvode automobile a da ih mi vozimo” a sve to neka plati ecb,izgleda da je to najveća krivnja Nijemaca.Evo ja predlažem kako udvostručiti prihod hotela,neka hnb financira zimovanje hrvata na jadranu da organiziramo sindikalne redaljke,slično se radilo u bivšoj jugi i eto nam “oporavka ekonomije” Zar to nije logika koju zagovara gospodin bošković?Ti proizvodi,radi i šuti a nas će zasipati eurima da uživamo plodove tvoga truda i rada?Baš su zločesti ti nijemci?Zbog čega danas hrvatska uvozi 50-60% hrane i na ovu potrošnju,ja još nisam čuo suvisao odgovor?Jeli i tu problem u NAŠOJ potrošnji?Pitajte mesare odakle nam stiže 80% mesa?Jeli i tu problem NAŠE potražnje?Zemljo otvori se?

    • By the way otiđite na ebay pa pogledajte što i za koji novac Kinezi danas prodaju svijetu a na 70% sitnih stvari imate free shipping i onda nam dođu NAŠI koji ništa ne razumiju što se dogodilo u svijetu i drže govore o ekonomijama 20 stoljeća?Prije četri godine kupio sam dva timera vode,ozbiljan uređaj u koji možete isprogramirati 19 on/off vremena uključivanja i isključivanja pumpe i oba dva sa shippingom(donio mi poštar na vrata) platio 7,80 dolara,kupim dva jer računam da je to jako loše kvalitete ali evo već četri godine ovaj prvi mi radi kao sat a ovaj drugi mi stoji neraspakiran.Neki dan sam naručio dvije manualne-ručne pumpice za vodu i za oba dvije(na vrata) platiti ću 2,5 dolara,toliko košta pismo kada šaljete preporučeno za zagreb a ovo je cijena dvije pumpe plus prevoz do hrvatske plus mi poštar donese na vrata?

     Jeli mi uopće shvaćamo kakav su tektonski poremećaj uveli Kinezi u svjetsko gospodarstvo?U ovih 7 godina krize ja još nisam čuo suvislu raspravu o tome što naravno direktno utječe na ovo što se danas događa u europi,i to je ta opasnost koju je njemačka davno uočila,prilagodila se višegodišnjim zamrzavanjem plaća dok su ostali imali balalajku?Kaže mi neki dan čovjek koji uvozi solarne panele u hrvatsku,svih proizvođača da su to sve paneli proizvedeni u kini čak i oni na kojima piše made in eu jer se oni samo upakiraju i sklope u eu i zaljepi naljepnica i kaže mi tko nije prebacio proizvodnju u kinu taj je već davno bankrotirao.A mi slušamo kod nas takve naučne fantastike da te jeza uhvati koliko mi ne razumijemo što se u svijetu dogodilo u zadnjih 10 godina?Ništa više nije isto niti će ikada više biti svijet isti,ovo su tektonske promjene i slaže se nova gospodarska karta svijeta a mi smo još glavom u vremenu druga tita i nesvrstanih?
     I za sve nam je još kriva njemačka koja nas godinama upozorava na opčasnost koja dolazi iz azije i preplavila je proizvodima čitav svijet?

    • Ovo što mi danas imamo u svijetu je brutalni gospodarski rat istoka i zapada gdje ovi sa istoka bezgranično žele da se u budućnosti malkice zamjenimo,da oni malo budu mi a da mi postanemo što su oni do jučer bili i to je sasvim legitimno ali kome ćeš ti od NAŠIH leptirića to objasniti,njima su samo u glavi mjere štednje a nitko ne priča o uzrocima koji su nas na to pritišću?
     Pa koji to političar u eu nije za balalajku(ekspanziju) ako je održiva,pa nema tog političara u eu koji bi se tome usprotivio,nema ga ni u njemačkoj vjerujte mi?Problem i jest samo u tome što je neodrživo?

    • Ovako kad čitam Vaš post čini se da je žena otišla iz “bajne” Amerike, i došla u tu lošu Hrvatsku, pa ne na račun državnog proračuna tu lječila, ili je plaćala 400kn mjesečno koliko košta osiguranje za strance. A kad se izlječila otišla je natrag u Ameriku zarađivati dolare.
     Sad ili sam nešto krivo shvatio ili je Vaš post nedorečen ili je nešto treče.

 2. Tiskara kune u nevoljama
  Poznata njemačka tiskara Giesecke & Devrient, gdje se tiska i hrvatska kuna, zapala je u probleme: prošle je godine zarada koncerna pala za 90%, na 2,6 milijuna eura. „Mi moramo naše troškove trajno i u najkraćem mogućem roku drastično smanjiti kako bismo dugoročno osigurali opstanak radnih mjesta“, rekao je direktor koncerna Walter Schlebusch, a to zapravo znači ukidanje 1.000 radnih mjesta

  http://www.dw.de/tiskara-kune-u-nevoljama/a-18127970

  Tiskaju Hrvatske kune i u nevolji su pa otpustaju radnike……bas kao sto ce i nasa vlada.

 3. Gospon Bakić,izvrstan članak ste napisali danas!Pogotovo za ljude koji tek trebaju da ulažu u dionice,da se educiraju i oslobode lažnih informacija.
  Veliko Hvala!

 4. Promislite malo tko je odgovoran da se u europi a naročito u hrvatskoj ne sprovode reforme(prilagodba) potrebnim tempom koji bi se omogućio mladim ljudima novo zapošljavanje i pokrenuo novi ciklus.Pa to je jasno kao dan,to je europska buržoazija koja voli sebe nazivati popularno kao tkz. srednji sloj,upravo oni su danas kočničari svih promjena društva u želji za održavanjem statusa quo jer oni se ne žele pomiriti sa time da svijet više nije niti će ikada biti isti od momenta jačanja azije,da nije toga bilo,boljelo bi nas zub godinu dana a već danas kriza bi bila daleko iza nas,ovako agonija traje do beskonačnosti…Ako taj pojam “buržozija” koji rabim stavimo u današnji kontekst vidjeti ćemo da su oni upravo gospodari i vladari u mnogim zemljama današnje europe,poplava društvenjaka,birokrata i sindikalnih vođa koji se eto navodno bore za prava “radnika” da bi još više ojačali svoju moć,što se oni više bore za radnika to je radnicima sve gore i što njihovi otpori budu veći u konačnici će radnici izgubiti još više prava,to su u biti spojene posude…

  A defakto već sada imaju apsolutnu moć ali bi željeli da se ta moć proširi i na upravljanje sredstvima za proizvodnju tako da postanu apsolutni vladari nalik na nekadašnje komunističke partije samo ih u tome jako sputava demokracija pa se počinju služiti najperfidnijim prevarama i podvalama gdje se crno prikazuje kao bijelo a pošto imaju većinsku dominaciju u medijima u društvu sto puta izrečena laž postaje usvojeni standard-norma-istina…Koji to poslodavci dominiraju hrvatskim medijskim prostorom?Ali ne prođe sat da ne čujemo ili ne pročitamo u medijma što je rekao onaj filozof ili onaj samoproglašeni društveni socijalistički analitičar ili sindikalni vođa?To je ona priča “što gore to bolje da se vidi da smo bili u pravu”,zakočiš sve promjene u sustavu i kada poginemo onda kažeš “jesmo li govorili gdje ovo vodi”,tako je grčku to odvelo u pakao a na kraju se urušio i bastion javne tv koji je bio na čelu otpora i glavni potpirivač paljevina i prosvjeda koji su ih na kraju uništili do kraja,huškali su ih čitavo vrijeme da naprave kolektivni suicid a na kraju im se sve to vratilo kao bumerang…
  Sada ih navlače na siryzu mimo vapaja i poziva iz eu da to ne rade,e tu će ih tek bog pomoći?Živi bili pa vidjeli!Zašto ne zvati stvari pravim imenom,već duže govorim da je današnju Europu razvalio tkz. srednji sloj u kojem su predvodnica društvenjaci,novinari,poplava sindikalnih vođa,samoproglašenih mesija tkz. analitičara,birokrata itd,itd,znam da to nije popularno reći ali promislite malo o tome pa ćete sami izvući zaklučak o čemu se radi?

  • Senzacionalni podaci od 85. stranice ….
   Kako ćemo se smijati neznalicama u raznim fondićima 🙂 … kakvi diletanti moj bože.

 5. Kojim se prevarama služe govori vam činjenica da nam sada podvaljuju priču da mjere štednje nisu rješenje,pri tome uvijek misle na potrošnju države a promislite malo zašto ako kažu da treba povećati potrošnju-potražnju i da je to jedini spas za rast bdp-a zašto onda ne predlažu da pdv spustimo npr na 15%?To je mjera za povećanje potrošnje i rasterećenje svih građana,zar nije?Zar vam nije čudno da na taj način ne propagiraju povećanje potrošnje nego se sve rasprave svode na to kako sačuvati što veći nivo državne potrošnje?Zar ne shvaćate koje je to licemjerje i prevara?Naravno da bi smanjenju PDV-a uvjetovalo smanjenje državnog proračuna i tu je ta prevara i tkz. briga za “opće dobro” Što smo mi to pod tim pritiscima uradili od početka krize?Pa naravno podigli pdv u manirima nekadašnjih komunističkih zemalja,to je tipična prorecesijska mjera,školski primjer ako hoćeš dokrajčiti ekonomiju podigneš porez i nećemo biti mirni dok ne ubijemo kravu koja nam daje mlijeko a sve to podvaljujemo kao “brigu” za one koji je muzu i što je najgore i takvi su povjerovali da se ovi brinu o njima a radi se o možda najvećoj prevari 21 stoljeća o kojoj će se vjerojatno u budućnosti pisati “kako je to bilo moguće da ljudi u to povjeruju”,naravno sa tuče se iz svih javno medijskih oružja svakodnevno i teško ljudi tu mogu ostati razboriti jer snaga te propagande danas je puno jača zbog širine medija i društvenih mreža nego u vrijeme komunizma…

 6. http://www.seebiz.eu/cerar-slovenski-proracun-bez-vecih-povecanja-poreza-uz-smanjenje-rashoda/ar-101120/

  A ovaj populistički klaun je dugo godina bio na slovenskoj tv tkz. samoproglašeni analitičar koji se jako zalagao kontra mjera štednje,zvali su ga na slovensku tv više nego NAŠI jurčića a sada mu je to “prioritet vlade”,podrška mu je trenutno na 15% a kraj mandata bi mogao dočekati na 2% ili oko nule iako čisto sumnjam da će mandat odraditi do kraja.

 7. Vrlo uvjerljivih 10 razloga! Dosta bi bilo baratati i s puno ih manje, a moglo bi ih se ako želimo naći i još, npr. gledajući iz nekih drugih, vanjskih, kutova – recimo usporedbom s konkurentskim turizmima (Mediteran), ili stavljajući u zanimljive odnose s austrijskim, njemačkim i sličnim turizmima, našim kao glavnim emitivnim tržištima (a u kojima većini ljudi još nije niti na kraj pameti ići na odmor u Hrvatsku) a koji sami imaju npr. preko 6 milijuna posjeta u jednom jedinom gradu poput Münchena. Turizam nam možda danas izgleda tako solidno, pouzdano, ali puno zanimljivije od toga danas je ono sutra, taj veliki potencijal za razvoj koji tu postoji.

  Baš me zanima koliko i kakvih razloga za neulaganje imaju fondovi koji ne ulažu u ovaj sektor.

 8. Nenade (a može i Antun štogod reći), kakvu budućnost predviđate Hrvatskoj? Ne vjerujem jednostavno da će vječno potrajati ovaj začarani krug socijalizma, makar je činjenica da se po mnogočemu sve srozava. Ali mislim da će jednostavno na neki način ipak tržište na kraju iskorigirati pravila igre i društvo u cjelini, jer će nestati novca. Samo što će to potrajati desetljećima.

  • Ivane tržište je “iskorigiralo” čitav dojučerašnji istočni blok pa će iskorigirati i nas samo je pitanje koju ćemo cijenu na kraju za to platiti. Nemojte kojim slučajem povjerovati u laži o Islandu koje šire NAŠI jer kada bi se hrvatska “spašavala” kao Island tada bi nam samo za start trebala posudba od cca 30-35 milijardi eura i to na jako maloj kamati(tko bi vam to dao i što bi tražio u zamjenu???),to bi bilo recipročno tom čuvenom spašavanju Islanda iako se ta dva gospodarstva i uzroci krize ne mogu uspoređivati?

   Evo ovdje imate jedan dobar tekst o mitu Islanda koji su stvorili NAŠI:

   http://www.banka.hr/komentari-i-analize/razbijanje-mitova-slucaj-island

   Sjetite se NAŠIH koliko su samo laži plasirali o Islandu i uvjeravali nas da bi i mi trebali ići tim putem,samo su tražili primjere u svijetu da nam dokažu da je navodno moguće dobiti “i jare i pare”,plasirali su čitavo vrijeme,to rade i danas samo laži?I ne zaboravite da je islandski javni dug na početku krize bio cca nekih 27% BDP-a…Dok se naše društvo ne počme obračunavati sa tim medijskim opinion makerima i socijalističkim lažovima mi ćemo i dalje bespomoćno čekati da nas pogodi meteor vjerujući u priču da ćemo mi to bezbolno preživjeti,znate ono “kao ekvador,argentina ili island” Pogledajte italiju ili belgiju,pogledajte što oni danas rade i promislite što smo mi gospodarski u svijetu naspram jednog talijanskog gospodarstva,
   oni nemaju mađioničarske recepte ali zato NAŠI sve znaju,oni vam imaju za sve recepte,čitaju samo one ekonomske recepte koje oni žele čuti i to im se toliko pobrkalo da su u stanju ići do te mjere da uspoređivaju hrvatsko gospodarstvo sa američkim,japanskim ili njemačkim a mi dodirnih točaka nemamo sa nama susjedima Mađarima koji su banana ali imaju gospodarstvo čiji temelji su dominantno izvoz…Toliko su bahati da im nikada nije palo na pamet da nas stave u ligu kojoj mi objektivno pripadamo a to su rumunji i bugari,to je ta socijalistička bahatost znate oni
   “jugoslavija svjetska velesila” a mi bili predmet sprdnje…Koliko nas danas cijene govori razgovor Zvonimira bobana i bahatog predsjednika milana od neki dan koji je bobanu rekao kada su se malo pokoškali mišljenjima da je sa novcem koji je zaradio u milanu mogao kupiti pola zagreba i sve gradske dvorce,evo imate ovdje;

   http://sportski.net.hr/nogomet/sukobili-se-zvonimir-boban-i-adriano-galliani-u-programu-skysportsa

   A mi smo i dalje u filmovima japana,amerike i njemačke a rugaju se sa nama talijani koji su teška banana što samo govori da hrvatska zbog i takve percepcije mora stvoriti dva puta konkurentnije okruženje za investicije od jedne italije da bi privukla strane investicije a da ne govorimo o njemačkoj,japanu ili americi?Da se u njemačkoj,japanu ili americi pojavi stranka kao sdp kojeg se u nas percepira umjerenim,čak neki idu tako daleko da ih se naziva neoliberalima a da se takvi pojave u ove tri zemlje to bi u njih bio tektonski poremećaj,vjerojatno bi se vodile javne rasprave dali je takva stranka protustavna jer propagiraju komunizam a u hrvatskoj ih se optužuje da su oni tkz. zastupnici liberalnog kapitalizma…Sve vam se to u svijetu danas jako dobro zna i zato i jesmo tu gdje jesmo,digli su ruke od nas i u ek jer smo im totalno nebitni kao članica koja nije u eurozoni,samo što nam ne kažu “eto vas tamo,vi valjda znate što je za vas najbolje”,pokušavaju nas savjetovati ali balkance je teško savjetovati,mi smo mađioničari za prevare,takav nam je proračun ali i medijsko-javno prostor,sve postaje jedna velika prevara,lažemo sebe i druge oko sebe…
   Jeste li vidjeli ministra lalovca kako on predlaže proračunske uštede,uzda se rođak u ministre koji su ušli u zadnju godinu mandata i već su glavom u raspodjeli fotelja i borbi za pozicije u sljedećem izbornom ciklusu jer polovica tih ministara objektivno teško mogu naći dobro plaćen posao bez uhljebljenja u politici…

 9. Ajmo analizirati što je ova vlada učinila na početku mandata;prvo kada su došli na vlast u sred krize uvode porez na dividendu-isplaćeni profit i to retroaktivno(rub vjerovali ili ne) a isti taj profit je jedina motivacija za što ljudi idu u busines pa onda kažu da se porez na reinvestiranu dobit neće plaćati a to poprate sa dizanjem PDV-a tako da još više unište potrošnju i onda naprave jednu kompezacijsku mjeru kroz sustav poreza na plaće i “nadaju” se da će to pokrenuti gospodarstvo,radi se o nekih 2 milijarde kuna a time ne možete pokrenuti ni mz u spičkovini.
  Ajmo dalje;krenu najave novih poreza,linić odradi prezentaciju poreza na nekretnine i mi živimo tri godine u najavama novih poreza,te nekretnine,te kamate,čitava priča u njihovom mandatu se svela na najavu novih poreza a odmah u startu su sa dizanjem poreza na profit i PDV-a zatukli gospodarstvo i unjeli totalnu poreznu nesigurnost u čitav sustav najavama novih poreza?To su školski primjeri što u krizi ne smijete raditi i tu su složne sve ekonomske teorije bilo da su one tkz liberalne ili kenezijanske,u krizi ne smiješ ni promisliti podizati poreze,to su specijaliteti komunističkih društava i recepti kako su se partije održavale na životu održavajući “socijalni mir” među birokratskim uhljebima dok su seljaci koji proizvode hranu umirali od gladi(specijalitet mao-ce-tunga 60-tih) pa dokle ide ide,upravo takve recepte je primjenila ova vlada…Rezultat nam je na semaforu…

  Znate li što su radili ljudi po firmama kada je vlada najavila uvođenje retroaktivnog poreza na dividendu?Brže bolje su zbog osjećaja nepravde isplatili sebi dividende i mnogi su tako ugrozili likvidnost svojih firmi i mogućnost razvoja-investicija ali i solventnost pri dobijanju kredita jer su sa time samo pogoršali ionako loše bilance,to je bila točka na i u mnogim malim i srednjim firmama.Pa da si retardiran to ne smiješ raditi u sred krize nego se takvi porezi u pravilu uvode u trenucima ekspanzije,
  na kraju napraviš ekonomiju u kojoj ionako nema profita i ionako nemaš što više naplatiti a dodatno učvrstiš volju mogućih novih poduzetnika da ne idu u business,nego ih tjeraš da malo sve to gledaju sa strane jer ovi luđaci svaki dan jedino i jedino čime su strašili ljude bilo je uvođenje novih poreza,stvoriš totalnu poreznu nesigurnost a sa druge strane stavke proračuna su se obično reducirale na kapitalnim investicijama jer tako je bilo najlakše…Ovo što je uradila ova vlada su tipični komunistički recepti za “oporavak” gospodarstva jedino im još fali hiperinflacija jer to su u komunizmu specijaliteti,hiperinflacija im dođe kao desert kada udare o zid,tada topčider radi u tri smjene,to im je zadnja mjera “spašavanja”…
  Oni su to sve školski kopirali a sa druge strane samoproglašene mesije su nas svaki dan u medijima hranili socijalističkim populizmom da i takva komunistička vlada sprovodi neoliberalni koncept a vlada na to nije reagirala nego je još imala na pantovčaku svog stranačkog predsjednika koji je taj populizam bodrio i podržavao na perfidan način a za nagradu su ga još podržali i u drugom mandatu?Sljedeći bi im mogao biti marksista komadina koji ih ruši od kada su došli na vlast i kojemu je jedini hobi jahanje državnih jaslica i mlaćenje prazne slame,tu se ne biraju sredstva samo da se ostane u sedlu.Jesu li oni mazohisti?

  I onda se čudimo kako smo danas ovako zatucani socijalističkim doktrinama?A mene čudi kako netko nije predložio referendum o izlasku iz eu i nove integracije u neku novu socijalističku zajednicu jer sve što smo slušali svih ovih godina uvjeravalo nas je da je to jedini pravi put ka spasenju?I retardirani bi shvatio da je pogriješio i kao odgovoran čovjek dao ostavku da zemlja-nova vlada dobije više vremena i pokuša spasiti što se još spasiti da i ako se da?
  Ne,ovi idu do kraja,raspisati će izbore u krajnjem zakonskom roku samo da dan ili dva duže ostanu na vlasti?Sada su nesretni,mislili su da rade najbolje,dali sve od sebe ali kao što rekoh “da je pekar biti lako mogao bi to biti svatko”,tri četri puta ih se ruši peticijama za referendum ali ni to nije bilo dovoljno da bi oni stavili svoj legitimitet na testiranje?Dječji vrtić!

 10. Na kraju ako nam se takvi izredaju ljudi bi mogli početi plakati za ivom sanaderom?Znate ono “jest krao ali i nama je dao” Mislite da je to nemoguće?Neka stignu na vlast ovi leptirići iz oraha od kojih se očekuje hodanje po vodi plus “zimzeleni” populista ponovi mandat na pantovčaku pa ćete vidjeti koliko je ovo gore moguće?Pa da vidiš suza za sanaderom?

 11. Sada im je jedina šansa da šire mit o “poštenima,moralnima ali nesposobnima” samo se postavlja logično pitanje koliko je “pošteno i moralno” prema vlastitom narodu u ovakvoj kompleksnoj i teškoj krizi uzeti vlast sa dječjim vrtićem i sa stranačkim uhljebima ministrima od kojih polovica nema opipljivih životnih rezultata i nemaju veze o čemu se radi a kamoli da rješavaju tolike nagomilane probleme.To je duboko nepošteno i nemoralno tako da nepoštenje nije samo kriminal nego i neodgovornost i nekompetencija…
  Pa zar linić nije priznao da su ministri najveća opozicija samoj vladi?
  To znači da su oni ušli na vlast potpuno izgubljeni bez plana i programa nego se sve svelo na dnevne improvizacije i njihove unutarstranačke obračune,da nisu imali ovakav hdz,pa ih je to malo primirivalo i homogeniziralo vjerojatno bi se fizički obračunavali na sjednicama stranke ili vlade?A sada pola ministara u vladi kalkulantski čekaju razvoj događaja i rasplet odnosa snaga tkz milanovićevaca i riječkih komunista i gledaju kome se trebaju na vrijeme prikloniti da ne izgube sutra tlo pod nogama?

 12. http://www.jutarnji.hr/vladimir-lay–kad-mi-dodemo-na-vlast–odmah-cemo-uvesti-radnicko-samoodredivanje–jer-rijec-samoupravljanje-previse-vuce-na-socijalizam/1254386/

  A evo nam alternative,barem su fer pa nam više bez uvijanja kažu što im je cilj i što misle napraviti a ja ću im isto dati glas a onda ću im fino mahnuti sa aerodroma i navijati za njihovo kako kažu “samoodređivanje” jedino će u tom “samodređivanjunju” imati jedno milijun stanovnika manje pa će im se biti lakše “samodređivati” radni vijek na jedno 80 godina Ovi luđaci su “sposobni” proizvesti takve društvene konflikte da će tu još biti svega?Jer ovi ljudi nisu dobre glave jer oni već danas sa ovim porukama uništavaju svaku šansu za oporavak hrvatskog gospodarstva jer oni su realna alternativa i politička snaga i to je percepcija budućih investitora a zimzeleni populista sa pantovčaka još se sa njima šminka u javnosti i drži im ljestve dok ne pobjesnu ovi iz “čavoglava”?Što je ovaj Josipović učinio od ove zemlje?
  Vjerujte mi Milanović nije kriv ni 20% onoga što imamo danas,80% toga je proizveo sam Josipović svojim populizmom i širom otvorio vrata “samoupravljačima”,on im je poručio “neka uđu”,on je taj koji je defakto indirektno izmislio orah a koliko je to licemjerno govor vam činjenica da je sličnu stvar pokušao sa gabrićem jer je znao da bez podrške još jedne nove političke snage neće ponoviti mandat…

  • Da bi shvatili o čemu ja pišem dobro se usredotočite na ono što je napisano u gornjem tekstu u jutarnjem i što je izjavio ekonomski strateg oraha,pazite on kaže ovo;”JA SAM U DOGOVORU SA MIRELOM HOLY POZVAO PUHOVSKOG,MILARDOVIĆA I DEANA DUDU DA DOĐU NA SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA ORAHA REĆI SVOJE KRITIČKE PRIMJEDBE”
   Jeli sada shvaćate kako se kupuje naklonost opinion makera i kako to ide?Jeli vi mislite da je peti dan slučajno došao na htv?Jeli shvaćate o kakvoj se organiziranoj komunističko-socijalističkoj kampanji radi?Što nisu pozvali recimo tihomira dujmovića na predsjedništvo oraha pa da im on reče svoje kritičke primjedbe.Dudu im se nije odazvao zato što on više voli radničku frontu,orah je njemu kamilica što je navodno i potvrdio u zadnjoj emisiji petog dana gdje im tkz. desničar raspudić dođe kao privjesak,on im drži svijeću od početka te jako dobro osmišljene propagande marksista a ova druga dvojica im nisu jer nisu nešto u dobre?

   Jeli shvaćate kako se u hrvatskoj oblikuje javno mišljenje uz svesrdnu pomoć javne tv.Ovo su samo kapi u moru,mi imamo ideološku poplavu ljevičara koji polako zauzimaju čitav medijski prostor.Pogledajte sastav ljudi koji će voditi predsjedničko sučeljavanje?Danijela trbović i aleksandar Stanković su ugurani u to sučeljavanje?Da oni to malo sve “relativiziraju i releksiraju” da nebi prešlo u ozbiljno sučeljavanje,kao da se sučeljavaju jelena rozga i severina?To im je nova “shema”,ovi točno znaju što rade…

   • Javna tv nije ništa drugo nego bastion-centar marksističke propagande koji
    se širi hrvatskom već kontinuirano,jako organizirano već 3 godine,peti dan je bio početak jako osmišljene kampanje a rezultate danas vidite.Svaka im čast na “uspjehu”,samo stara poslovica kaže “put u pakao je popločen najboljim namjerama”,horvat je to sve dobro osmislio a onaj nesretni raspudić koji navodno sve kuži im je poslužio kao lutka na koncu.
    Zbrojite sve goste na HTV-u u zadnje tri godine,pa proučite njihove stavove,ideologije i mišljenja.Tu i tamo dovedu “izabrane” desničare tipa raspudić ili goran marić koje bi marx da uskrsne izljubio i izgrlio od puste sreće njihovim gospodarsko-ekonomskim stavovima.Ja sam prvo vrijeme mislio da je to moja paranoja jer nisam pobornik teorija urote ali ovo je jasno kao što je jasno da su 2+2=4.Ovi nesretnici u vladi su toliko nesposobni da oni ništa to nisu kužili a ekipa sa HTV-a čim su došli na vlast nisu ih pozivali da oni nešto tamo kažu,nego su ih pozivali na streljanu jer im se nikako nije sviđalo to što im oni nisu odmah poništili kredite koje su uzeli u Švicarcima a horvat im je odmah našao recept kako bi on to rješio,tako je sve počelo,neke je povukla ideologija a neke muke sa kreditima u Švicarcima i zakotrljala se jedna marksistička kampanja sama od sebe,krenuli “analitičari ali NAŠI,stručnjaci NAŠI,filozofi i voditelji NAŠI sa nesretnim raspudićem koji vjerojatno voli honorar.Možda je i on u švicarcima?Odmah u startu ovako nesposobna vlada bila je zakočena?
    Nema što,treba im skinuti kapu kako su to dobro osmislili?Zato nam je sada orah ili tkz. samodređivači na 17% a dudu i ekipa bi mogli sada malo pogurati i radničku frontu,pa kada je bal neka je maskenbal…

    • U proslom Nenadovom postu sam pisao pa sada kopiram:

     BrunoP – morate razumjeti da je HTV uz Zagrebacko Sveuciliste posljedni “bastion samoupravnog socijalizma”. Njima je u interesu da sve ostane NASE jer do tada oni imaju svoja radna mjesta…njih 4000….iako svi znamo da HTV ne treba vise od 500 zaposlenika uz angaziranje malih privatnih produkcijskih kuca po sistemu javne nabave. Dakle, sorit ce HTV buljumenta cijelu drzavu marksizmom samo da sacuvaju svoju golu egzistenciju. kako bi i gdje inace Togonal zaradio svoju placu? Vi bi ga zaposlili u svojoj firmi?? USA ima 350.000.000 stanovnika i samo 1 (JEDAN) public TV i radio program a Hrvatska sa 4 milijuna ima javna 4 TV i 10 radio programa. Uostalom Bruno…pa zar nije ravnatelj TVa ponosni komunist i predsjednik Saveza socijalisticke omladine Jugoslavije, ponosni nositelj stafete TITU?? Riba smrdi od glave. Stavljen je tamo po nalogu Josipovica i SDPa da siri komunisticku propadandu i tako odrzava NASE da bi se sto duze moglo krasti po starom. Evo cujem da vracaju i Aleksandra Milosevica na HTV i to odma na neku urednicku poziciju. HTV se vratio u 80-te. Jos samo da Milku Planinc dignu iz groba.

     I nadodajem: Jedini tko se na HTVu usudio reci rijec Hrvatska ili hrvatska u svojoj emisiji je bila Branka Kamenski u Pola ure kulture ali njoj su ukinili emisjiu. jer govoriti o hrvatskoj kulturi je prenacionalisticki dok nekulturnoj voditeljici Petog dana Mimi Simic obavezno dati cijelu emisiju ….da pumpa narod socijalizmom protiv Hrvatskog ustava u kojem se kaze da smo se odredili za trzisnu ekonomiju.

  • A gledajte ovo! : http://slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/267495/Default.aspx

   Oni će bogatune udarit porezima! A tko će i lipu investirati u Hrvatsku (zaboravite na FDI koje “prizivaju” trenutno vladajući)?! ili oni misle da Hrvatska kao dio EU može funkcionirati izolirano? koja je slijedeća faza (ludila)? evo, poziva se i na piketija, koji nije ni svjestan kakvo je sjeme posadio u glave ludih političara… Zar ovo stvarno može biti program parlamentarne stranke, budućih na vlasti? Jesu oni svjesni da smo mi dio EU i kao takvi pristajemo na tržišnu utakmicu? zašto mi se čini da nitko od njih ne razmišlja o posljedicama ovakvih izjava ili ovakve politike?

   • Usrala se holy radničke fronte pa joj je još Josipović suflirao da “malo pojača retoriku”,problem je što holy već danas sa tim izjavama uništava hrvatsko gospodarstvo i to je najveća tragedija ove zemlje a to što će oni bogatima udariti poreze više nitko ozbiljno ni ne shvaća,bogatima jedino danas mogu udariti poreze na dugove i na ono malo preostalih radnih mjesta,porez na bogate vam je porez na radna mjesta,evo im hollanda koji je predsjednik jedne velesile pa je na kraju ispao klaun jer je i on čitao pikettya.Ovo su pogubne izjave za hrvatsku jer je orah real-politička alternativa i kako sada stvari stoje oni i sdp bi formirali sljedeću vlast a holy samo sa ovakvim izjavama pokazuje koliko je neodgovorna žena i osoba…Ponavljam jedan ekstrem rađa drugi ekstrem i tako se obično epidemija širi,holy je bacila rukavicu radničkoj fronti jer se našla ugrožena a ove njene izjave su skandalozne,to je javna poruka realne političke alternative u hrvatskoj što ih ovdje može čekati za godinu dana a ivo Josipović umjesto da ovo osudi on se pretvorio u zimzelenog,tako on
    brani “NAŠE nacionalne interese”,podržava opciju koja nam sa ovakvim izjavama sužava bilo kakav prostor za oporavak gospodarstva.
    Što je najgore mi to još radimo iz pozicije gologuze male zemlje koja se još percipira kao korupcijsko socijalistička država i koja na ovome svijetu u ovom trenutku nikome ništa ne znači i samo iritiramo velike da na nama pokažu zube.A ovo što govori holy je samo jedan veliki marketinški trik koji nanosi enormnu štetu ljudima i društvu.Tražili smo gledajmo!To je rezultat mandata iva josipovića a čekamo sada reakcije iz “čavoglava”

    • Zar im leko,josipović,komadina i ostala braća i sestre nisu odsmah na početku krize nisu slali poruke da je liberalni kapitalizam mrtav?Što ste vi nakon toga očekivali?Da se nastaju u takvom političkom i medijskom prostoru liberalne stranke?Pa ovo je samo logičan slijed,sada počinje takmičenje tko je više kontra liberalnog kapitalizma?Zar nije jasno?
     Laburisti-orah-radnička fronta?Tko je sljedeći?Možda marksistička narodna fronta?Sve ide svojim tijekom kao na traci!Horvat negdje sada trlja ruke kako dobro to ide?Udri brale tko će jače po kapitalizmu a sve ovo su otvorili bivši članovi komunističke partije počevši od leka,josipovića i komadine,oni su im rekli da je liberalni kapitalizam mrtav i da treba osmisliti novi model?Ljudi su samo poslušali i krenuli osmišljavati?Očekujte sličnu priču i na desnici a onda je to kraj…Jeli shvaćate koliko sam bio u pravu kada sam tvrdio da mi živomo podmaklu fazu kolektivnog ludila i znao sam točno gdje ovo vodi kada sam shvatio što je uloga petog dana i ostale poplave ljevičarenja na htv-u?Neki ljudi me zovi pa se danas čude i pitaju što se ovo događa,jesmo li normalni?
     Meni je ovo bilo jasno kao dan?Šlag na tortu nam još može biti reakcija crkve i desnice i početak prebrojavanja krvnih zrnaca tko je kome bio otac i djed?Tako završavaju sve balkanske priče i utopije!Uvijek je sve isto.

    • Holy i josipović sada stvaraju “poduzetničku klimu” u hrvata?Guraju jedan drugoga ka pobjedi a narod u propast?

   • Najvažniji dijelovi našeg društva još uvijek nisu izašli iz samoupravnog socijalizma. Samoupravni socijalizam znači prava bez obaveza. Pogledajte kako to izgleda kod nas.

    Bez obzira na pad gledanosti, HRT i dalje ubire sve veću i veću pretplatu. Plaće su poslovna tajna. Troši se koliko se želi, a ubire koliko treba.
    Sudstvo je potpuno samostalno. Politika se ne upliće u rad sudova, ali rezultata baš i nema. Bez obzira na kvalitetu rada, suci su na svojim pozicijama do mirovine. Sporovi traju desetljećima.
    Visoko školstvo ima autonomiju sveučilišta. Sveučilišta sama biraju što će predavati i tko će to predavati. Nema se što politika i gospodarstvo Ili, nedaj Bože, studenti uplitati u rad sveučilišta. . Njihovo je samo na početku godine uplatiti sredstva za plaće.

    Nema rezultata, nema problema. Zato jer nema nikakve odgovornosti. To je kao da neki klinac od 18 godina odluči odseliti se od kuće i biti samostalan. Neće mu više starci govoriti kad da dolazi kući. Moći će raditi što god želi, ali i dalje očekuje da roditelji plate stanarinu, režije i hranu.
    Ova tri sustava su kao ti 18-godišnji klinci, a mi smo svi tulavi roditelji koji očekuju da će oni sami doći pameti i da je to sve samo jedna faza u odrastanju.

    Dok ta tri sustava iznad sebe imaju barem nekoga tko im mora preusmjeriti novce poreznih obveznika, političari nemaju čak ni to. Njihov sustav kontrole bi trebali biti građani, ali građani zbog ova prva tri sustava ni ne znaju da postoji neki neki drugi način rada.
    Ivo i Kolinda su u par dana skupili više potpisa za svoje kampanje neko inicijativa UIO za promjenu izbornog sustava.

    Ne možete očekivati da ovi iz Oraha ili bilo koje druge stranke razmišljaju o posljedicama. Oni jednostavno ne žive u svijetu u kojem postoje posljedice i odgovornost. Njima su to potpuno strani pojmovi.

    • Tango jako dobro ste to objasnili,svaka vam je na mjestu a inače NAŠE zadrugarstvo koje sada propagira orah možete dobro proučiti u “stambenim zadrugama” kako “složna braća” kuću grade,ne treba vam bolji primjer nego pogledajte kako NAŠI zajednički stanari uspješno i složno održavaju svoje zgrade tako da imate 90% zgrada gdje nitko sa nikim i ne govori zbog pričuve i održavanja,neke stvari negdje imaju tradiciju od 4-5 stoljeća ali kao što smo više puta pisali komunizam je najveći kargo kult na otvorenom pa u tom smjeru ide i ova priča i program mirele holy o zadrugarstvu a zadrugarstvo je naravno sredstvo da “razbiješ pičku tkz bogatima”,to u drugoj rečenici i kažu citirajući piketya i defakto šalju poruke slične kakve je slao holland u francuskoj.Znate NAŠI kada vide Apple ili Microsoft onda oni kažu da bi i mi to trebali stvoriti samo u zadrugarstvu-radničkom dioničarstvu jer oni uopće ne razumiju elementarne stvari nego guraju na silu ono što nigdje u svijetu nije donjelo sreću?Problem je u nas što se ekonomisti nazivaju “stručnjacima” a ti stručnjaci nisu u životu proizveli i prodali nekome ni wc školjku a kamoli što drugo ali zato oni znaju sve “kako bi trebalo”,i njima zadrugarstvo dobro zvuči a meni prijatelj branitelj koji je u tom zadrugarstvu kaže da treba uzeti pušku i rastjerati sve te državne uhljebe jer mu ne daju sa porezima živjeti.Svaki zadrugar razmišlja isto kao i kapitalista jedini je problem kod zadrugara što je njih puno i nikada neće biti zadovoljni sa zarađenim i ako dosegnete razinu-kritičnu masu zadrugarstva onda će tkz poduzetnici-kapitalisti imati u zadrugarima saveznike,kapitalisti imaju lovu a zadrugari mase ljudi i od ovih u javnim službama neće ostati kamen na kamenu a oni ih danas najviše žele i prizivaju jer od jala i zavisti ne vide dalje od nosa…

 13. Nemojte misliti da pretjerujem kod josipovića,čovjek koji svoju političku kampanju počinje sa trga diktatora maršala tita koji je mnoge obitelji zavio u crno sa time šalje i jako snažnu ideološki obojenu poruku i takav sigurno nema dobre namjere pogotovo u ovakvoj krizi i društvenom raspoloženju prepunom konflikta u kojoj se hrvatska nalazi.Ta poruka je bila i upućena samoupravljačima!Kao što vidite ovih dana oni su je jako dobro primili i shvatili…Maske polako padaju što i ne mora biti tako loše ali je jako opasno.

 14. Ako jednog dana stvarno ili hipotetski u hrvatskoj saživi tkz. samoupravljanje ili kako oni kažu “samodržavanje” ili vam ga “radničko dioničarstvo” i ne znam još što nam prodavaju kao maglu ti koji ga danas reklamiraju prokleti će dan što su se rodili jer će tek onda shvatiti kako zna biti brutalan kapitalizam a radnički kapitalizam-dioničarstvo je za njih nešto najbrutalnije što su mogli smisliti.Da ja vidim onda sindikate javnih službi ili zaposlenike javne tv da radnicima-dioničarima-vlasnicima kažu da bi oni htjeli cipelarinu,uskrsnicu ili božićnicu a ovi jedva sastavljaju kraj sa krajem i biju se na skupštinama radnika-dioničara i optužuju se tko je kriv,pa da vidiš majčin sine kako će režati jedni na druge po trgovima?Jedino je po meni Kapović iskren i kuži stvar,jedini mogući socijalizam je partija+vođa+NEdemokracija,slušajući njega par puta naslutio sam da on to jako dobro kuži samo on to naravno neće sada javno reći jer cilj opravdava sredstvo…

 15. Ono što kolinda sada mora napraviti je potpuno polarizirati političku scenu hrvatske i objasniti narodu gdje ovo sve vodi,njome je jedina šansa da odigra na sve ili ništa i da predstavi ovo kao borbu dva pola,ionako nema što izgubiti jer Josipović ima dobijene izbore,ona samo tako može motivirati birače desnice,potpomognuta sa crkvom da dobije izbore…Šanse su joj male jer je davno uprskala ali ako dođe do drugog kruga ima šansu jer evo ja ću prvi put izaći na izbore i dati joj glas jer u ovoj zemlji stvari idu u tri p.m i mislim da će masa ljudi shvatiti njene poruke.Mislim da time jedino može homogenizirati i motivirati birače jer nema što izgubiti kada već danas zimzeleni populista ima dobijene izbore…Što su ovi klauni učinili od države?

  • Slažem se u potpunosti. Problem je što izgleda da ona nije neki veliki politički kapacitet, početno otvaranje kampanje je bilo apsolutno promašeno, kao i nastavak gdje se više fokusiralo na Kujundžića nego na udaranje po Josipoviću.

   Pametan političar bi shvatio da Kujunžić neće ući u drugi krug što njegove glasače automatski pripaja kandidatu iz HDZ-a. Iz tog razgloda Kolinda je morala ciljati centar, a ne desnicu kao što je radila, i još uvijek radi.

   Također trebala se je što više distancirati od Karamarka kako bi izbjegla sjenu njegovog katastrofalnog rejtinga.

   Iz svih ovih razloga, mislim da teško možemo očekivati neki veliki proboj Kolinde u nastavku kampanje, iako i ja to prizeljkujem. Mislim da gori populist i političar od Josipovića teško može biti. Čak i “marksisti” su principijelniji od Josipovića.

  • Za cdu u njemačkoj!A vi?Ja vam u hrvatskoj inače ne glasam jer sam već u trenutku stupanja u punoljetnost shvatio da moji nikade ne mogu pobijediti.
   Jednostavno moji su vam jedna marginalna manjina i na to sam jako ponosan jer kada bi bilo drugačije u ovako ludoj zemlji dobro bi se zamislio,i kada sam se borio za hrvatsku bio sam samo i samo tamo gdje je išla mizerija-manjina,šačica ljudi?Nemojte misliti da imam i dobro mišljenje o kolindi ali ovo što je uradio Josipović od ove zemlje je nešto nevjerojatno i zato ću izaći na izbore?Ma zamislite mi imamo najaču političku alternativu koja gologuza prijeti bogatima porezima i temelji svoj program na zadrugarstvu i šišmišima?I oni to full ozbiljno a ako primjećujete primjere koje vade “gle čuda” svi su ili iz italije ili iz španjolske zemalja koje su danas pacijenti Europe?Nego ima li u grčkoj zadrugarstva?Ako primjećujete sve te stranke nalete na “stručnjake” za zadrugarstvo?Mi danas imamo 90% ekonomskih “stručnjaka zadrugara” i nije jadna holy kriva što joj se samo takvi i nude?Još otiđu malo vani pa im ove marginalne zelene stranke napumpaju ego i stignu oni nama u hrvatsku prodavati bozu o šišmišima zadrugarima?Još malo pa će nas samo udarati po glavi sa primjerima grčke,španjolske ili slovenije od kojih uz nas gorih u eu nema,vidjeti ćete kako će oni sada organizirati “duboko misaone” sastanke sa syrizom,podemosom,slovenskim komunistima a ovi NAŠI stari ekonomisti već su mislili da će nesretni umrijeti,otvorilo im se a da se nisu nadali,sada će im oni pisati recepte kao nekada nama u bivšoj SFRJ,i njima je glavna fora bila zadrugarstvo pa kada su zadrugari digli cijene hrane lakše je našim roditeljima bilo da nas oblače nego da nas hrane?Nego mi smo kao djeca mazali na kruh mast i šećer,meni se čini da bi to opet moglo postati moderno ali ovaj put eko začinjeno?Možda bi se tu mogli isplofilirati u europi i postati po tome jako prepoznatljivi?

 16. Antune, nece radnicko samoodredjivanje nikada zazivjeti jer nasi socijalisti to ne bi nikada dopustjeli ….da im se izmakne vlast iz ruku i predje tamo nekim radnicima. Radnike nasi socijalisti drza gorom stokom nego kapitalisti. Kapitalist u radniku postuje zdrav razum I moc odlucivanja I zato mu nudi izbor – placa je ovolika, ovo je radon mjesto, ostavi ako mozes bolje, uzmi ako je to to. Ali socijalisti…ne…oni ZNAJU da radnik NE ZNA sto je dobro za njega pa ce mu oni to sve napraviti a on ima samo da radi I suti jer ne zna valjda radnik bolje od onog profesora iz Oraha.

  Ono sto mene plasi je da ce socijalisti obecati da ce extraoporezivati bogatase samo da dobiju izbore a onda ce kada dobiju izbore I ostanu bez love okrenuti se oporezivati jedine bogatase koji ce preostati u Hrvatskoj a to su stedni ulozi gradjana. (Nenad sigurno zna kolika je masa stednje u Hr bankama, ja ne znam ali znam da je velika)

  Dakle dobijem izborem sa lazi da cu oporezivati Todorica a onda se okrenem oporezivati moje roditelje koji imaju par tisuca eura ustedjevine na banci……pa im zamrznem racune I omogucim da vade samo 100 eura mjesecno po kursu koji partizani odrede dok je zamrznuti ostatak gorivo za NASU borbu.

  Nisam 100% siguran za stednju u NASIM banakama ako socijalisti zasjednu, Argentina je napravila isto pa je opet ujutro svanuo dan I nije propala planeta Zemlja….vec samo gradjani Argentine.

  Uostalom krenu li sa nekom ekstra stopom poreza na bogatase tipa Todoric pa oni ce sve prodati strancima I ko Luka Rajic se skrasiti u Svicarskoj, skijajuci sa unucima a neka se Mirela Holy onda svadja oko extra stope poreza sa novim njemackim vlasnikom koji je na sastanak dosao sa njemackim veleposlanikom. Ako do toga dodje onda cemo vrlo brzo gurati svoje aute jer benzina nece biti.

  A sta I meni treba da predvidjam buducnost….I jos tako crnu….

  Svega ce biti samo nas nece biti. Mene zapravo vec I nema jer ja sam daleko…..

  • Tu ste purger u krivu,samo idiot kapitalista ne cijeni svog dobrog radnika a svaki poduzetnik koji želi uspjeti radnika mora držati kao malo vode na dlanu i jako dobro pošteni poduzetnik zna što je krvavi rad ali hrvatski problem je taj što se te iste radnike stalno huška na poduzetnike i to je postao standard-norma kojoj su podlegli mnogi radnici i čitavo društvo a što se socijalista tiče tu ste u pravu,oni nikada nisu ni promislili da su im radnici u bilo čemu ravni,nego su od pamtivjeka sa njima manipulirali jer tu vide masu sa kojom mogu realizirati svoje ciljeve.Možete misliti koliko je srećku horvatu stalo do “nenačitanih ili nepismenih” radnika,nije sa takvima u životu popio ni kavu?Radi se o povjesno možda najvećoj manipulaciji ljudima.
   Pisao sam o tome u gornjem tekstu o “buržoaziji”,manipulatorima koji su danas zavili u crno pola europe.Znate li da je kina do 1850 godine bila prva ekonomija svijeta?Evo sada se pomalo bez zadrugarstva vraćaju poslije dugačkog zimskog sna u zadrugarstvu,bojim se da mi nebi sada malo odspavali jedno 200-300 godina dok ne probamo sve te eksperimente jer glup čovjek se uči na sebi a pametan na drugome.
   Kako milijardu kineza nisu prešli na zadrugarstvo nego kapitalizam,izgleda da je 4,5 milijuna hrvata pametnije od milijardu i kusur kineza i Indijaca?
   Znaju NAŠI?Ne berite brigu hrvati stižu zadrugari-oslobodioci?

   • Antune, pratim već nekoliko dana te članke o Kini koja je pretekla SAD po GDPu, međutim, trebalo bi napomenuti da se radi o paritetu kupovne moći (PPP). Naime, u apsolutnim dolarskim iznosima GDP SADa je još uvijek dvostruko veći od kineskog, ali kad se kineski ponderira kupovnom moći, dolazi se do te razlike od cca 200mill USD u korist Kine.

    • Naravno to nam je valjda jasno,radi se o zemljama koje nisu mjerljive u broju stanovnika ali je opet podatak indikativan jer nisu do toga došli socijalizmom ili vam ga zadrugarstvom nego kapitalizmom…

    • Čuo sam ali razlika hrvatske i UK-a je što ovi NAŠI misle ozbiljno?Pa jeli vi vidite na holy da je ona neozbiljna?Ona je ufurana skroz i ozbiljna da ozbilnija ne može biti?Jeli vama mato kapović neozbiljan?Pa taj se od ozbiljnosti nikada i ne smije?Zar vi mislite da su u sdp-u mislili neozbiljno kada su postavili bauka da navodno reformira javnu upravu?Tu i jest problem ove zemlje što mi mislimo ozbiljno…

 17. Antune, ma ne mislim da kapitalist NE cijeni svog radnika, dapace. Nego nasi socijalisti utvaraju da bas oni cijene radnika a kapitalist ne. Dobar radnik je dobar radnik i kapitalistu i socijalistu. Kapitalist trosi dodatne resurse da nadje dobrog radnika, pa Nenad je stvorio bogatstvo pomazuci kapitalistima da pronadju dobrog radnika, najboljeg radnika. Dobar radnik stvara novu vrijednost, to se cijeni a najvise to cijeni onaj tko to placa IZ SVOG DZEPA.

  A ponekad se cijela firma i poduzetnik nadju u problemu pa moraju otpustiti radnika i vjerujem da zbog toga nitko nije sretan. I poduzetnik bi radije da ima toliko novih narudzbi da mora zaposliti novih 50 radnika nego da mora otpustiti 50 starih.

 18. http://www.vecernji.hr/hrvatska/u-kanadi-imam-sve-a-hrvatska-djecu-cu-uciti-o-njoj-979591

  Možda bi iz autonomnog (s NAŠIM parama) Sveučilišta mogli reći nešto o ovome? Čovjek je diplomirao politologiju na FPZ u Zagrebu, a sada u Kanadi radi u tvornici Toyote. Jesu li to ti traženi stručnjaci i gdje je kraj NAŠOJ pameti, a nadasve poštenju i pravednosti, i PRAVU da studiramo ono što volimo i želimo jer nismo svi ferovci, bože moj! I ovi koji nisu ferovci imaju pravo na plaću kao ferovci jer sve drugo nije fer!!

  Kad se sjetite one parade koja uključuje žezlo i procesiju po cesti kod imenovanja rektora (pomalo vulgaran opis tog događaja imate na http://www.rudan.info/maskare-u-zagrebu/ 🙂 ), onih lica koja kao da su popila svu pamet i mudrost svijeta i još se hvališu svojim članstvima o ovim i onim odborima za obrazovanje (npr. g. Fuchs i njegov kolega sadašnji pomoćnik ministra u emisiji u kojoj je Nenad nedavno sudjelovao), zar vam ne dođe da vrisnete? Ja kad se sjetim one oholosti i nosa koji para oblake g. Fuchsa, a u isto vrijeme trkeljanje o strategijama i planovima velikih (za sada još neuspješnih, ali sad će, čekajte) planera okreće mi se želudac.
  Njima ulaganje u obrazovanje znači održavanje neodrživog, jer MI na to imamo PRAVO! A bilo tko tko postavlja pitanja u vezi toga je fašist, ekonomski taliban, i ne želi dobro malom čovjeku, koji kao takav ima male želje i potrebe koje ne bi platila sva nafta svijeta, a kamoli NAŠA?
  Hoće li i ta priča završiti kao i NAŠE malo misto – “Adio i nikad više”?

  • Želimire jeli vama jasno da mi živimo u državi gdje na oglasnim tablama HEP-a stoji raspored tko će koristiti kombi HEP-a kada je berba grožđa i maslina,jeli vama jasno da meni privatnik kojem sam dao nešto istokariti u zagreb kaže ne mogu ti to tako brzo istokariti jer znaš ovi što mi to rade su u štrajku a radi se o državnoj firmi u kojoj mu tata radi.Svi ti leptirići koji pričaju o hrvatskoj iz svojih klimatiziranih kancelarija uopće i ne poznaju hrvatsku,oni žive na marsu.Jeli znate kako se u hrvatskim hotelima krade meso,biftek itd?
   Nosi se doma u kantama otpad od hrane za kokoši a na dno se stavlja zapakirano meso,na kraju ih masa doma imaju kokoši…Pa pisao vam je marijan kostrenčić kako se preko vikenda uzima pribor za jelo iz hotela na posudbu za veselice ili svadbe i da strani vlasnici to nisu mogli vjerovati a da je ovima koji to uzimaju “normalno”,oni ništa sporno u tome ne vide a neću vam govoriti o kojoj se firmi radi za to tokarenje koje mi treba napraviti privatnik ali ja nisam uopće mogao sanjati da ta firma ima tokarski stroj a radi se o firmi nad kojom plače danas čitava hrvatska…Jedanput sam nosio prvu nabavu u jedan štrokov tadašnji hotel na otvaranju i vi ste trebali vidjeti kako se ljudi odnose prema skupocjenoj robi koja se taj dan ispostavljala,potpisuje rođak sve i uopće ne gleda jeli to došlo ili nije,kaže tko će to,tek na moje inzistiranje i svađu je prekontrolirao robu koju mu je ispostavila moja firma.Mi smo zemlja hajduka…

  • Strategija razvoja visokog školstva je primjer planske ekonomije te su i rezultati primjereni. Ministar Primorac je donio političku odluku da ćemo biti zemlja znanja sa 20% visokoobrazovanih građana. Nije bitno znanje. Bitno je da 20% građana ima papir na kojem piše “Diploma”. To će nas izvući iz krize i učiniti zemljom prosperiteta. Papiri na kojem piše “Diploma”.
   Dekani i rektori se u takvoj situaciji brinu jedino o tome da štancaju dovoljan broj papira godišnje. Znanje, suradnja sa gospodarstvom, kvaliteta predavača… Njih ne brinu takve stvari. To je i razumljivo jer njima novac dolazi od ministra, a ne od studenata te stoga treba učiniti ministra sretnim, a ne studente.

   Danas je studiranje socijalna komponenta baš kao što je u bivšoj državi bila zaposlenost. Važno je da što više mladih upiše fakultet. Time ih se miče sa burze. Nedavno sam se vozio u vlaku sa 4 brucoša. Od njih četvero, troje je palo jedan razred u srednjoj školi i nisam baš stekao dojam da znaju što studiraju, a kamoli što će raditi kada i ako završe studij.

   http://www.srednja.hr/Studenti/Vijesti/Neobicni-fakultetski-smjerovi-Iako-egzoticna-indologija-nudi-dosta-opcija-za-zaposljavanje-nakon-faksa

   Ovo je primjer NAŠEG visokog obrazovanja. Važno je da se to ne može studirati nigdje drugdje u regionu i da imaju više profesora nego studenata. Najvažnije je da se to izučava više od pola stoljeća. Vrhunac su ipak mogućnosti zapošljavanja za one koji imaju papir na kojem piše “Diploma indologije”. Sve to moraju platiti građani. Mala cijena za život u zemlji znanja.

   Dean Duda priča kako je na Kubi super jer je tamo obrazovanje dostupno svima. Bojim se i da su nam rezultati takvog obrazovnog sustava sve više sličniji Kubi. Ovaj čovjek iz članka koji ste linkali barem nije morao plutati na improviziranoj splavi preko oceana punog morskih pasa da bi došao do boljeg života. Njemu je dovoljna bila i avionska karta.

   • Takvih kao dean duda puna je bolivija i venezuela kao i mnoge ostale zemlje latinske amerike,takvi su svojim antikapitalističkim i promarksističkim ideologijama i doveli i održavaju latinoameričke chaveze na vlasti a sve to u dubokom uvjerenju da je to borba za “pravicu”
    Takvi danas i europu guraju u propast i to stoljetnu a sve to u najboljoj namjeri jer sa time su odrasli,za drugo i ne znaju…Znate nuklearno oružje ukoliko je u rukama razboritih ljudi može biti i garancija mira i stabilnosti ali ako dođe u ruke ovih “za pravicu” tada može biti pogubno za čitavo čovječanstvo,potpuno isto vam je sa pameću i obrazovanjem,u mnogim državama je ono kontraproduktivno pogotovo u području društvenih znanosti,latinoamerička priča vam je upravo takva…Tamo i kada desničari pobjede i uzmu vlast bogataši su čuvani i opasani bodljikavom žicom i zidovima jer samo takvi se i usude postati kapitalisti dok ovi koji bi to htjeli ali ne žele biti omraženi svoju kapitalističku karijeru potraže u americi.
    I onda im “dudui” i dalje na primjerima tih koji su opasani žicom i čuvani puškama a by the way su “poduzetnici” koji dilaju kokain učvrščuju uvjerenje kako je kapitalizam nepravedan.I tako ta priča traje stoljećima,razbojnici idu u kapitaliste,marksisti na državne institute a ovi što im je puk k i jednih i drugih u ameriku?A raja od izbora do izbora sanja novog che guevaru,to postaje način života i usvojeni standard…Začarani krug pakla a za sve su krivi navodno Amerikanci.Tako i ovaj strateg oraha za sve krivi amerikance i još nam bezočno ide reći kako su oni antirazvojni?I takvi su nam stupovi pameti i društva na institutima,
    identučno je sve bilo u sovjetskom savezu i tada su isti ti doktori ekonomije sa instituta uvjeravali ruse da Amerikanci umiru od gladi a da se na cesti ljudi ubijaju svako pet sekundi…To su vam tamo bili najpriznatiji gospodarski stratezi koji su naređivali stranim brodovima i posadi da kojim slučajem nebi kome u luci rekli da žito koje stiže u luku Lenjingrad 80-tih upravo stiže iz te gladne amerike točnije iz new orleansa.

    Svugdje je ta marksistička doktrina ista,u novije vrijeme više nema partija nego je svijesno propagiraju leptirići jahači tkz. srednji sloj koji želi ovladati svim porama društva i uspostaviti “pravicu” na način da oni i dalje jašu a da zadrugari čiste u tri sata ujutro njihova govna što su posrali i da im to bude “siguran posao za čitav život”,to im je tkz. sigurnost i pravda,nema iskakanja poviše nas “stručnjaka i obrazovanih”,mi znamo što je održivo zato su nas i obrazovali.Samo ne kažu tko ih je obrazovao?
    Tito,chavez,castro ili churchill?Moramo priznati da su ti sustavi obrazovanja ipak malo drugačiji ili vam ga dijametralno suprotna, pogotovo u području društveno-političkih znanosti?Budimo barem fer pa to javno recimo,nemojmo to sakrivati kao gospodarski stratezi rusima 80-tih da žito dolazi iz new orleansa.Da vam to nebi priznali?
    Malo morgen?

 19. http://www.politikaplus.com/novost/114694/svjetska-banka-preporuca-koristite-eu-fondove-smanjite-javnu-upravu-rezite-subvencije

  Ovo je stvarno luda kuća?Pazite lalovac je “ogorčen ili tužan” što niti jedan ministar nije došao predstavljanje izvješća svjetske banke jer se navodno stvarni problemi proračuna mogu rješavati samo zajedničkim radom unutar vlade?Moj lalovac?Ma j se ministrima sada za svjetsku banku i njihova izvješća?Njima je sada egzistencija u pitanju i sada kalkuliraju u koji vlak uskočiti?Sada će se i oni početi zalagati za “zadrugarstvo”,kakav proračun,to je trećerazredna tema a uostalom hrvati su zaključili da mjere štednje nigdje nisu dale rezultat i što da slušaju baljezganja iz svjetske banke?Totalni raspad sistema!

 20. Purger dijaspora evo NAŠEG ekonomskog stratega,znate onih koji jašu po institutima,inače on je danas glavni ekonomski strateg oraha i drži nam malo predavanja o siromaštvu i antirazvoju u americi pa nagradno pitanje za vas glasi što ste vi uopće išli u takvu antirazvojnu zemlju i dali ste i vi siromašni kako nam sugerira gospodin lay koji mi by the way izgleda kao gospodarski strateg nekadašnjeg sovjetskog saveza i uvjerava nas da je amerika ali i Europa jedno veliko ništa ALI on ima recept “kako bi trebalo i to održivo”
  Ajmo biti malo satirični i postaviti pitanje sebi kako se mi “održivi” možemo takmičiti sa “neodrživima”,što ako “neodrživi” podignu cijenu npr nafte ili na 300 usa barel?Hoćemo li mi “održivi” voziti jedini na 7+7 kao nekada u jugoslaviji na par-nepar?Kako ovakve che guevare po stare dane samo nađu?Ništa ne valja na tom trulom zapadu ali kada NAŠI dođu ne bojte se imati ćemo održivo gospodarstvo?Ja bih razumio da ovakvi drže predavanja negdje u texasu ali ovakvi su vam u stanju otići u afričku saharu držati predavanja afričkim plemenima kako su oni na pravom putu “održivosti” i da nikako ne promišljaju ići stopama “neodržive” amerike i Europe?
  Što smo mi kome učinili?Jeste li se vi to isto zapitali?Ne mogu ovi prostori živjeti bez revolucionara koji žele ostati zabilježeni ne u hrvatskoj nego svjetskoj povijesti 21 stoljeća?A mi samo takve volimo?A da odvrtimo još koji krug među “održivim” nesvrstanima?

  • Najveći problem našeg društva je nepostojanje slobodnog tržišta ideja. Tržišta gdje bi se različite ideje međusobno natjecale, a potrošači(građani) bi izabirali one koje su im najprivlačnije.
   Vi nigdje ne možete vidjeti normalnu raspravu između dvoje ljudi suprostavljenih mišljenja. Nije naš narod glup da ne bi shvatio neke stvari, ali nemaju gdje čuti te druge ideje. Samo im se nudi izbor između socijalizma i još više socijalizma. Ako imate samo izbor između ovog Vladimira i Ljube Jurčića, onda ni Ljubo nije toliko loš.

   Lay je odveo Mirelu u tvornicu ITAS u Ivancu čiji su vlasnici sami radnici. Oni su dali otkaz svom direktoru jer nije bio dovoljno produktivan. Jesu li ti radnici primjer beskrupuloznih kapitalista koji su čovjeka izbacili na ulicu u bjesomučnoj utrci za što većim profitom? Bi li Mirela podržala taj otkaz da se je radilo o suprugu stranačke kolegice? Tko će Mireli postaviti ova pitanja?

   • Mirely holy nemate svrhu postavljati nikakva pitanja jer ona ništa ni ne razumije,ona je odavna zapala u zonu religije tako da je ona samo i samo mogla naletjeti na stratega laya koji je tipičan primjer mutiranog marksističkog ekonomiste koji se prilagodio novonastaloj situaciji.
    Slične mutacije ste imali u hdz-u 90-tih godina,tada su najveći domoljubi postali antikomunisti a sve što su zagovarali i primjenjivali u praksi i u životu bila je samo i samo komunistička kopija samo prilagođena novom trenutku a da toga čak nisu mnogi od njih ni bili svjesni,vjerujte mi nisu ni danas i tu tražiti razloge i postavljati pitanja vjerujte mi nema nikakvu svrhu.
    Marksista uvijek izvlači stvari iz konteksta kako mu odgovaraju i tumači ih na način koji je jako primamljiv širim masama ljudi,to i jesu temelji marksističke ideologije.Prikažete u latinskoj americi bogatuna koji se obogatio na kokainu,napravite reportažu kako ga čuvaju razbojnici naoružani puškama i plasirate raji da je to kapitalizam i prolazite sto posto.
    Tako i lay nađe jednu tvornicu radničkog dioničarstva koja je možda uspješna jer i u socijalizmu je bilo uspješnih firmi i onda to prikažete kao održivi model društva.Nađu oni uvijek sistem samo ih već stoljećima demantira rezultat…Što ta najobrazovanija zemlja na svijetu kuba nije sa tolikom pameću i obrazovanjem iznjedrila sustav na koji bi im pozavidjeo čitav svijet i slijedio njihov put?Kažem vam marksizam je religija zato su većina pravih marksista i komunista ateisti.Tu pitanja ne pomažu!

  • Ovo je negledljivo…ovo je ludo…ne zalim njega nego sve koji ga slusaju. Ovo nisam moga ni odlusati do kraja. Ovo su laprdanja budzetskih “autonimnih” profesora koji se svojim radom nikada nisu morali izboriti ni za jednu kunu, koji nikada nisu bili u trzisnoj utakmici niti dana. CISTI KOMUNIZAM. I ono sto je najgore …govorim ja IZ AMERIKE….ti ljudi ni ne shvacaju da su na rubu svemira, oni su 142 svjetlosne godine udaljeni od centra zbivanja bilo cega vaznog na svijetu. Ovaj profesor je doslovce udaljen od centra kao i Busmanski vrac u savani ili neki vrac u amazonskom plemenu i onda on iz te najvece zabiti komentira bankarsku industriju i NYSE i predvidja im propast i pri tome misli kako je intelektualno superioran centru i kako on vidi problema i rjesenja za taj centar. GARANTIRAM da taj profesor nosi stare cipele (da ne velim gace) a komentira nekog ko Elona Muska koji privatnim jetom leti na sastanke u kojima pregovara buducnost Tesle. Ili nekog predsjednika americke banke. LUDILO!!!

   Amazonski vrac uvijek ce govoriti svome plemenu da je bolje loviti zabe u potoku i majmune u krosnjama nego imati burzu i Teslu ali vrac je pri tome barem iskren….on nema laptop na stolu ko nas vrli profesor te cipele i majicu Made in China. Vrac hoda gol ko i ostatak njegova plemena i nosi luk i strijelu koju je sam napravio.

   Amerika nece nikada propasti jer u nju se doseljavaju najambiciozniji i najvredniji ljudi iz cijelog svijeta da tu stvore svoj san. Propast Amerike znacilo bi i propast zapadne civilizacije kao sto je nekada to bio slucaj sa Rimom. Kada padne Rim dolazi 500 godina mraka i gladi za cijeli zapadni svijet. Nedao Bog da dozivim taj dan. U najbogatijim zemljama vladala bi glad a u onakvim ko Hrvatska samo smrt. Scenarij si mozete sami odvritii u glavi ako bas zelite.

 21. Da vam još kažem nešto u povjerenju;u ovoj zemlji se jednostavno ne može ništa,jal i zloća na ovim prostorima je prisutna još iz vremena austrougarske,nema trenutno investicije u hrvatskoj pa taman i gradnje kuće gdje nešto protiv nema jalni susjed,sve ove priče o tkz. održivom razvoju,o zadrugama i ostale pizdarije su samo drugo ime za zaustavljanje svih poduzetničkih inicijativa u ovome društvu.To što se danas događa u hrvatskoj sve su to prošli naši djedovi i pradjedovi,to su prošli tadašnji najveći donatori koji su gradili škole,bibljoteke,puteve a ne da im nisu ni tada rekli hvala nego su ih mrzili iz dna duše,uvijek je sve isto,ne može kapitalizam uspjeti u zemlji kojoj je glavno pogonsko gorivo jal i zloća a obrazovanje prosocijalističko,to jednostavno nije moguće…Sve te priče o malim zelenima,održivom itd su samo posljedica općeg mentalnog zatucanog stanja NAŠEG društva to vam je latinoamerički začarani krug siromaštva i tu pomoći nema,naša jedina prednost je što smo ušli u eu pa smo morali mimo svoje volje usvojiti neke standarde a da nije bilo toga mi bi danas bili najgora koruptivna država u svijetu,sa masu unutrašnjo ideoloških sukoba gdje bi se che guevare takmičile tko će povesti narod u revoluciju i takmičile tko će nam dati veću “pravednost i održivost”.Ne uspjeva ovdje ništa pa tako neće ni kapitalizam…Vidite općedruštveno raspoloženje svi putevi vode ka destrukciji.Pa mi nemamo pojma koliko je stranih investitora i naših ljudi izvana došlo u ovu zemlju investirati i bilo preveslano kao majmuni,pobjegli su ljudi glavom bez obzira i od zelenih,žutih,od jalnih susjeda,jalne administracije,lokalnih šerifa itd i zakleli se da će zaobilaziti ovu zemlju u širokom luku.

  O kojim mi to danas stranim investicijama govorimo?Isti ti koji su nam obećavali blagostanje u komunizmu danas nam drže predavanja sa istom temom sa istim žarom sa istom ideologijom,jedino u čemu se razlikuju u hrvatskoj tkz. lijevi i desni je taj što jedni idu u crkvu često a drugi baš i ne…Čemu se lagati?Pitajte svoje djedove ako su objektivni sve će vam ovo potvrditi…
  Ovdje se pamet više i ne reproducira nego ona se zatuca a hrvatska pamet se danas samo reproducira u zemljama svijeta jer kontinuirano nam najbolji odlaze iz ove zemlje…To traje već stoljećima.Pa mi smo zemlja u kojoj legalno bogati čovjek u kapitalizmu ne smije reći da je bogat jer ovdje 10 negativnih primjera se odmah tumači da su svi ISTI jer mi želimo biti svi ISTI pa se to i podrazmijeva,tu privilegiju da mogu reći da su bogati smo samo dozvolili nogometašima,njih raja slavi,svi ostali su razbojnici i omraženi kapitalisti a jahači državnih jaslica sa NAŠIH čuvenih instituta i jasli čiji rezultati su jako mjerljivi u gospodarstvu su nam stupovi društva i opinio makeri a jedino što ih pokreće je jal i zloća i to se prenosi na narod već stoljeće.Čemu se lagati,istina oslobađa?

 22. http://www.jutarnji.hr/tko-predstavlja-najvecu-opasnost-za-europu-pet-politicara-koji-bi-uniju-mogli-baciti-u-pravi-kaos/1256643/

  Točno je da su ovi ljudi najveća opasnost za Europu ali su i najveća opasnost i za svoj život jer Europa zna kako je živjela i na ispod toga nikada na ništa neće raja pristati a ako joj kojim slučajem to ovi ne omoguće ako hipotestki negdje i uzmu vlast raja će ih zgaziti nogama jer oni nude očekivanja koja su ogromna,od njih se očekuje još duplo više tako da bi ovdje mogli gledati reprizu prevrata u rumunjskoj a da bi shvatili o čemu govorim pogledajte što se u tako kratkom vremenu dogodilo jednoj supersili rusiji,tamo je totalni kaos ali putin ima tu moć da to može iskontrolirati a ovi leptirići tsipras,lepen,ovaj fišfirić i podemosa mogu samo na svojoj koži osjetiti kako narod zna biti brutalan,isti onaj koji bi ih možebitno mogao dovesti na vlast,njima bi se moglo dogoditi da ih javno kamenuju jer stara kleveta kaže dabogda sišao sa konja na magarca a tu mečku upravo čačkaju ovi ljudi.Čačkao je i putin a sada mu se nitko nebi našao u koži iako putin ima snažne poluge još iz bivšeg sustava koje to mogu iskontrolirati.Vidjeli ste sudbinu bivšeg ukrajinskog predsjednika,koga je isti taj narod demokratski doveo na vlast,provalila mu je raja u kuću u kojoj je živio i da su ga kojim slučajem tamo našli osudili bi ga bez suda i suca,njegova sreće je jedino bila u tome da su ga rusi htjeli primiti…
  Putin i Medvedev nisu ni sanjali da će im se ovo u tako kratkom vremenu dogoditi,vjerujte nisam ni ja,rusija je doslovce na koljenima…E sada zamislite hipotetski da tsipras proglasi dugove ništavnima i proglasi socijalističku grčku u srcu eu,pa zube bi mu pokazali udruženi amerikanci,azijati ali i rusi,grčku bi potopili za 30 dana kao primjer drugima?Naravno on to sigurno neće učiniti jer to je uvijek rezervirano za malo veće budale od grka…

  • Zanimljivo piše u članku Jutarnjeg:.,.. Bitno je veći problem sto se ide uz dlaku željama Britanaca da izađu iz EU kada govore o UKIP i Nigel Faragu. Nešto mi nije jasno, gospodine Antune. Ukoliko dođu u poziciju da se vlada ne može formirati bez njihovih glasova i isprovociraju referendum, tko bi trebao glasati na njemu? Njemci? Talijani? Usporedujete jednu konzervativnu stranku sa ekstremnim lijevim (syriza) i desnim (Marie le pen) pokretima.

 23. Možda je i došlo vrijeme u europi da “političari počmu dobivati po pički” i da se nauče sljedeće generacije političara da ne možeš sa lažima i populizmom dolaziti na vlast jer stvari su u političkoj utakmici stvarno otišle predaleko,demokracija je defakto postala sprdnja a najbolji dokaz su holland i ova spodoba od slovenskog premijera čija je popularnost danas ispod 15%,tu je slovenski premijer rekorder po ikada zabilježenom padu popularnosti jer su očekivanja podgrijana populizmom bila u nebu.

 24. Porucio bi tom Dudi da Amerikanci niti ne znaju da Hrvatska postoji a kamoli da se njome bave. Za Hrvatsku je cuo jedino americki veleposlanik u Zagrebu kojeg je ODBIO primiti na sastanak nas Milanovic jer mu veleposlanik nije na njegovom politickom nivou NE ZNAJUCI da je SVAKI americki veleposlanik pa tako i onaj u Zagrebu DIREKTNI predstavnik predsjednika Amerike a ne State Departmenta.

  Amerikanci se uglavnom bave Azijskom konkurencijom, trzistem nafte i energenata i sa onih par glupih ratova. Vjerujte mi na rijec, za Hrvatsku ih nimalo nije briga ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, imaju ljudi svojih problema i ciljeva i snova.

  Nasem “autonomnom” sveucilistu treba HITNO zaustaviti financiranje sve dok rektor ne dodje ko gladan pas polizati ruku gospodaru a gospodar mu preda listu zahtjeva i uputa o preustroju. Vauceri pod jedan kako je Nenad odlicno pisao, ukidanje nekih APSOLUTNO nepotrebnih fakseva kao sto su Novinarstvo i politologija, te brojni drugi te smanjenje kvota na brojnih drugim. Nedavno sam o tome pisao iako nije ni taj moj tekst nesto najpametnije. Uglavnom cilj je da se obrazuju kadrovi koji nam trebaju i koji ce imati radno mjesto u modernoj ekonomiji buducnosti a ne da se proizvode kadrovi kojima diploma treba samo zato da mogu zadrazati mjesto u opcini, zupaniji ili u HEP-u, ZET-u. Mi smo mala nacija i NE MOZEMO si priustiti obrazovanje politologa, novinara, indologa, panslavista, 2000 ekonomista godisnje, 3000 pravnika godisnje – i to nije nista sramotno. Mislim da si ni Island ni Slovacka to ne mogu isto. A koliko vidim, ni Amerika si to ne moze. Ako ima koja budala da to studira neka studira o svom trosku.
  Nama treba puno puno doktora jer ovo malo sto imamo vec bjezi vani a ako cemo privuci EU penzice da tu zive i trose svoje penzije onda nam za njih treba dodatnih 1000 doktora. I jos nam treba tehnickih zanimanja da nesto rade i proizvode, …..a kulturu i umjetnost si jos dugo necemo moci priustiti na drzavnom nivou. Pa i u doba Josipa Racica u 19 stoljecu svi su nasi umjetnici odlazili u Bec ili Pariz na akademije i tamo se upoznavali sa svjetskim modernim pravcima umjetnosti. Mozda je vrijeme opet za to. Evo onaj Kerekes dere dzonove po Parizu i pise knjige…..sto ces bolje, pravi umjetnik.

  A mnogima i NE TREBA diploma. Stjecajem okolnosti ljetujem godinama pored jedne obitelji Hrvata iz Bosne koji vec dugo rade i zive u Njemackoj. Sin im je bio los djak pa je isao u neku obrtnicku skolu gdje je 3 i 4 razred srednje pola isao na nastavu a pola u neku tvornicu na praksu. Kada je zavrsio tu srednju skolu ta ga je tvornica zaposlila a kako je taj moj prijatelj sada vec imao 19 – 20 godina prosao ga je pubertet pa je poceo ozbiljnije raditi i shvacati svoje odgovornosti a kako je zaista super decko zatrazio je neki dodatni tecaj unutar te tvornice, zavrsio ga i dokazao se na novom radnom polozaju unutar iste tvornice i danas je poslovodja u svojoj smjeni. Vodi tim od otprilike 30 ljudi, vozi odlican VW karavan, dodje sa zenom i djecom svake godine na more i puca od zadovoljstva. Mislim da tu tvornicu voli ko svoju zenu. Svjestan je da mu veliki dio zivota i srece i zadovoljstva ovisi o toj tvornici i koliko sam vidio zaista se trudi da sve odradi maksimalno. NE TREBA MU DIPLOMA – covjek zivi bolje nego 90% Hrvata. Samo mu treba kapitalist koji uspjesno vodi tvornicu na trzistu 21. stoljeca.

  • Raspudići i dudi misle da se samo i jedino amerika nama bavi,to su ti provincijsko marksistički kompleksi,znate ono,nismo mi krivi što smo se pobili između sebe nego amerika koja nas nije razdvojila,nismo mi krivi što smo uzeli kredit nego banka koja nam je to odobrila…Vjerijte mi mi smo društvo jednih kompletnih idiota…To vam je priča o “duduima”,dudui će jako brzo shvatiti da je game is over a onda im treba dati šansu da preuzmu vlast i državu i da nam pokažu što nam oni nude a ako nam ne nude ništa treba ih izgaziti nogaama da nam im nikada u životu nikada ne padne na pamet da nas jebu u zdrav mozak.Zato ja za njih navijam!Glasajte zato za orah ili radničku frontu…Evo vi ste purger dijaspora otišli u ameriku gologuzi i volite tu ameriku do jaja a NAŠI ROĐACI se ovih dana bave time kako je amerika mučila zarobljenike i moguće teroriste a nitko se uopće ne bavi sa time što su talibani ovih dana uradili u Pakistanu.To su vam marksisti i zato im treba pustiti vlast a onda im j mater kroz mater za sva vremena…

   • Marksisti kažu da nije svaki čovjek sposoban da bude konkurentan ali bi j mater svakom menađeru koji nije konkurentan ili vam ga sposoban?To su vam dudui,tako su i u bivšim komunističkim režimima kažnjavali sportaše koji nisu osvojili medalju na olimpijadi,”a oni marksisti toliko u njih uložili”.
    Što vrijedi za NAŠE ne vrijedi za NAŠE,u socijalizmu se podrazumjeva da su svi dr. i dipl. ing “sposobni,STRUČNJACI” a da je sve što njihovi umovi smisle vrhunac civilizacije,tko se ne slaže,ZNA SE,kakva tržišna ekonomija to je prevara,ZNAMO MI…

 25. Upravo bio u kinu s djetetom i gledao “Spasavanje djeda mraza”kad ono iznenadenje. Silovanje s ljevim idejama pocinje u najranijoj dobi nazalost ne samo kod nas nego i u ostatku svijeta. Ne znam za englesku verziju i dali je prijevod doslovan ali djetetu od 4 godine spominjat rjeci “outsourcing” je prestrasno, bojim se da je to nasa interpretacija. Uglavnom zlikovci u crticu bi djelili poklone ali uz zaradu odnosno profit a ne da bozic ostane NAS. Jasno mi je da djeci ne treba kvarit sliku bozica ali roditelji u dvorani su naravno odobravali reakcijama sve perfidne obmane. Mozda sam paranoican ali ipak spominjanje rjeci ptofit u zlom kontekstu pred djecom mi nikako ne zvuci slucajno, pogotovo ne uz nas ptijevod . Mozda sam vec lud!

 26. Znate koliko danas ljudi u ovoj državi navija za Todorića?0,01%?Ja sam jedan od tih budaletina!Ja navijam za takvu ordodoksnu budalu koja radi za nas i za našu djecu!Da sam ja na njegovu mjestu prodao bi davno sve i otišao u tri p.m…21. stoljeće a mi to ne kužimo?Mi slušamo “dudue” Mi smo društvo idiota!

 27. http://www.vecernji.hr/predsjednicki-izbori2014/josipovic-odgovorio-seksu-pitam-se-tko-pije-a-tko-placa-u-hdz-u-979863

  A ovaj luđak se pita tko pije a tko plaća u hdz-u a nikada se nije zapitao tko pije a tko plaća u državi a čovjek je u pet godina razvalio hrvatsku državu,doslovce razvalio i odakle mu uopće obraz da se pita tko pije a tko plaća u hdz-u?To se mi kao narod možemo pitati kako je moguće da pored ovakvih idiota na vlasti imamo još veće idiote u opoziciji ali da se to pita čovjek koji je predsjednik te države pet godina to je ruganje sa elementarnom inteligencijom ljudi.Čovjek koji počinje svoju kampanju sa trga zločinca i diktatora nam prodaje bozu o jedinstvu i uljuđenosti.
  Nadam se da će dobiti ono što je zaslužio!Veću katastrofu od predsjednika ova država nije mogla ni zamisliti?Ako smo takvi idioti dajmo mu drugi mandat?Bolje nismo ni zaslužili!

 28. http://www.politikaplus.com/novost/114764/Ivo-Josipovic-Ne-dopustam-nikome-pa-ni-Karamarku-da-kaze-da-voli-Hrvatsku-vise-od-mene

  Ne gospodine Josipoviću mi se nikada nećemo pomiriti sa onima koji svoju kampanju počinju sa trga diktatora i zločinca kao što se nikada nećemo pomiriti sa onima koji veličaju diktatora i oberzločinca antu pavelića.Neka vam se mama i tata sa njima mire ali mi nećemo nikada,ne zato jer mi to nećemo već i samo i samo zato jer to nije pravedno,to je anticivilizacijski…Kako ga samo nije sram?Kakva spodoba?

 29. Prvi put sam saznao za ovu firmu prije par godina u jednoj emisiji na HRT-u,mislim da je bila eko zona.Fascinirala me ta ideja i koliko ljudi iz cijelog svijeta se zainteresiralo za takve pogone.Još me više fasciniralo to da se vlasnik još tada žalio da nitko u hrvatskoj nije prepoznao takvu inicijativu..mi radije palimo,zakopavamo,bacamo otpad po šumama,vozimo ga iz dalmacije u varaždin…
  Za ovakve primjere nema previše mjesta po medijima..tek nekoliko članaka zadnjih mjeseci..sve u svemu,bravo za međimurce
  http://www.vecernji.hr/poduzetnistvo-i-karijere/duro-horvat-poslovima-u-bjelorusiji-pokrenut-cu-hrvatsku-979928

  • Mozda se napokon sprema izvanredna dividenda posto je kompanija generirala ogromnu kolicinu gotovine na racunu, 19,2 milijuna kuna na racunima plus 12 milijuna ulozenih u fondove ZB Investa plus zarada od 2014. godine.

   Mislim da je vrijeme da se dio toga isplati dionicarima, a pogotovo onaj dio ulozen u fondove ZB Investa posto su njihovi prionosi generalno mizerni, mislim da bi im bio neki prosjek oko 2% godisnje od osnivanja, i to iskljucivo zahvaljujuci obveznickim fondovima jer su im dionicki daleko losiji! A u obveznickim fondovima im je u velikoj mjeri zastupljna i hrvatska obveznica tako da kada i to uzmemo u obzir mislim da je jasno da bi taj novac daleko odgovornije bilo isplatiti dionicarima.

   Kada bi se prodao taj udio u fondovima i isplatila sva gotovina, to bi bilo oko 200 kuna po dionici. Naravno, kompanija tada ne bi ostala bez novaca na racunu jer u ovih 200 kuna nije uracunata zarada iz 2014. godine.

   Al zapravo nije nuzna niti isplata izvanredne dividende da se nekome BC Institut ucini kao dobro ulaganje jer parametar EV/EBITDA 2,3 ga svrstava medu najjeftinije kompanije na trzistu, a uz to kompanija nema nekih oscilacija u poslovanju.

  • Većina naših ” stručnjaka ” , ” analitičara ” , te velik dio građana uopće nije svjesna ovog rasta , koji će se vjerojatno još snažnije nastaviti i idućih godina . Pa oni su za prošlu godinu , koja je do sada bila rekordna govorili kako će se teško nadmašiti

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.