Day: 11. srpnja 2015.

Croatian Makers: poslano

Natavljamo s isporukom opreme, nismo još nešto fokusirani i jako organizirani, ne organiziravamo ništa i samo ‘sijemo sjeme’ (pošumljavamo?), ali evo zadnje isporuke neki dan. Hvala Luki! Mislim da smo sada došli […]