Day: 31. srpnja 2015.

Poduzetništvo (mladih)

Katastrofalna antipoduzetnička klima, ali i prilika za političke poduzetnike 1. Eurofound je nedavno objavio Poduzetništvo mladih: Vrijednosti, stavovi, politike. Neke stvari unutra su za plakati, ponekad se pitam kako će ova zemlja […]