Day: 26. srpnja 2016.

STEM auto napreduje

STEM auto, kojim dovodimo robotiku i STEM u manje razvijena područja tokom ljeta, a ujedno ih induciramo za Croatian Makers ligu, napreduje. Do sada smo bili u Glini, Erdutu, Čepinu, Osijeku: Više […]