Day: 16. listopada 2016.

O empatiji

Objavio sam na FB:   — MANJAK EMPATIJE U HRVATA + + + Prije par dana je izašlo zanimljivo istraživanje o empatiji, prvo takvog obima na svijetu. Evo rezultata ugrubo:   Empatija […]