DDJH

Upis kapitala ĐĐ

Bliži se upis kapitala ĐĐ, i mislim da smo ovaj put u daleko boljoj situaciji nego prošloj, javni poziv pogledajte ovdje. Kao što znate, ĐĐ je napravio preokret u svim dijelovima poslovanja osim jednog koje je na putu, a usprkos slaboj bilanci, objavljeni su sjajni rezultati u Q1, u kojima i uprava kaže da pred većim uspjehom je problem u stvari bilanca — na taj način ĐĐ možemo u stvari tretirati kao start-up u nekoj zrelijoj ‘rundi’ prikupljanja kapitala (poslovanje već dokazano i profitabilno, treba kapital za dalje):

Poboljšanje izvora sredstava poslovanja koje Uprava ima namjeru postići kroz objavljeni javni poziv za upis nove emisije dionica te daljnji fokus na tržišnom nastupu širenjem postojećih i osvajanjem novih tržišta glavni su ciljevi u narednom periodu.

Postizanje ovih ciljeva će imati posljedicu osiguranja trajnog održivog razvoja cijele grupacije Đuro Đaković.

Upravo zbog ove logike start-upa smatram da valuaciju ne trea bazirati na vrijednosti postojećeg kapitala, nego perspektive u budućnosti.

Situacija se pak sjajno mijenja jer se čini da će država, koja je većinski vlasnik, pasti na vrlo mali udjel (novi upis ako uspije u potpunosti će imati većinu dionica).

Ovo su neki pozitivni elementi:

1. Odlični rezultati, evo nekih izvoda:

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – III 2017. godine ostvarila prihode u visini od 159 milijuna kuna, a rashode u visini 152 milijuna kuna. Ostvarena je neto dobit od 7 milijuna kuna, dok je EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) 13,2 milijuna kuna odnosno ostvareno je 8,6% EBITDA marže. Uspoređujući izvještajno razdoblje s istim razdobljem 2016. godine ostvareni ukupni prihodi su veći za 55,9 milijuna kuna odnosno 54%, dok je EBITDA bolja za 16,4 milijuna kuna, a neto rezultat bolji za 18,5 milijuna kuna.

Ukupan izvoz grupacije u prvom kvartalu 2017. godine rastao je za 43 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 205 %. Ugovoreni poslovi i dobra popunjenost kapaciteta u segmentu Transporta su glavni razlog navedenom, a povećanje prihoda u potpunosti je ostvareno izvozom na tržišta Europske unije.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine grupacija bilježi značajna poboljšanja zbog provedenih mjera restrukturiranja u poboljšanju proizvodnih kalkulacija, optimalnoj popunjenosti kapaciteta, fokusiranju na profitabilne programe, izlazu na izvozna tržišta i organizacijskoj optimizaciji.

Poseban naglasak treba staviti na činjenicu da je Đuro Đaković grupacija ostvarila u prvom kvartalu 2017. godine pozitivan EBITDA u visini od 13,2 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu za 16,4 milijuna kuna. Također, ostvarena konsolidirana neto dobit od 7 milijuna kuna u jednom kvartalu najbolji je rezultat poslovanja Đuro Đaković grupacije u novijoj povijesti. S danom 31.03.2017. godine vrijednost potpisanih ugovora grupacije Đuro Đaković je u visini od 562 milijuna kuna.

2. Upravo je produžen mandat predsjedniku uprave, a kao što znate, tu je bilo dosta navlačenja. Po mom sudu politika se bila pokušala zaigrati (labuđi pjev) i doveli su nas u nevjerojatnu situaciju da nekoliko dana prije početka upise ne znamo što je s predsjednikom uprave.

Članovi nadzornog odbora, pa čak i ako neki od njih sami smatraju uhljebčićima-dizačima ruku, napravili su jako dobro za sebe da su jučer produžili mandat g. Mazalu jer bi ih u protivnom čekale posljedice iz Članaka 272, 273 i 273a ZTD, koje sam bio spreman aktivirati odmah, naime neimenovanje CEO, bio to g. Mazal ili netko drugi, evidentno u uvjetima upisa kapitala bi činilo veliku štetu društvu, a oni kao članovi NO bi za to odgovarali svom svojom imovinom.

Vjerujem da politički imenovani članovi NO čitaju ovo, a molim radnike i sve ostale zainteresirane da lijepo upamte ovo i podsjete svaku moguću gospodu koja bi radila na štetu društvu pa čak i ako su u kategoriji ‘ma ja sam tu samo zbog uhljebarine od 2000 kn’. Sudionici zadnje Glavne skupštine su vidjeli da naizgled i jako samouvjereni članovi NO pod jakim argumentim pokleknu, proradi grižnja savjesti, pa se čak i ispričavaju.

Članak 272.

Članovi nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu društva. Na dužnost postupanja članova nadzornog odbora u obavljanju poslova odbora s dužnom pozornošću i na njihovu odgovornost na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 252., 273. i 273.a ovoga Zakona.

Iskorištavanje utjecaja u društvu
Odgovornost za štetu

Članak 273.

(1) Tko s nakanom koristeći svoj utjecaj u društvu navede člana uprave, odnosno izvršnog direktora ili člana nadzornog, odnosno upravnog odbora, prokuristu ili punomoćnika da poduzmu nešto na štetu društva ili njegovih dioničara, odgovara društvu za štetu koja mu time bude pričinjena. Ta osoba odgovara za štetu i dioničarima, ako im je ona nastala, neovisno o šteti koja je pričinjena društvu.

(2) Pored osobe iz prethodnoga stavka ovoga članka, za štetu odgovaraju kao solidarni dužnici i članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora ako povrijede svoje dužnosti. U slučaju spora članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali uredno i savjesno. Nema obveze članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora da nadoknade štetu, ako su djelovali u skladu sa zakonitom odlukom glavne skupštine. Odobrenje radnje od strane nadzornog, odnosno upravnog odbora ne isključuje obvezu da se nadoknadi šteta.

(5) Zahtjevi iz prethodnih stavaka ovoga članka zastaruju u roku od pet godina.

Postavljanje zahtjeva za naknadu Štete
Obveza postavljanja zahtjeva

Članak 273.a

(1) Društvo mora postaviti zahtjev za naknadu štete protiv osoba iz članka 191., 252. i 273. ovoga Zakona ako tako odluči glavna skupština običnom većinom glasova ili ako to zatraže dioničari čije dionice predstavljaju najmanje deseti dio temeljnog kapitala pod uvjetom da su dioničari društva najmanje tri mjeseca prije održavanja glavne skupštine na kojoj to zahtijevaju. Zahtjev se može postaviti samo u roku od šest mjeseci od dana zaključenja glavne skupštine.

(2) Za zastupanje društva u tome glavna skupština može imenovati posebne zastupnike društva. Ako glavna skupština odluči, odnosno spomenuta manjina dioničara zatraži postavljanje zahtjeva onako kako je to određeno u stavku 1. ovoga članka, sud iz članka 40. ovoga Zakona može na prijedlog spomenute manjine dioničara ili dioničara koji imaju dionice koje se odnose na temeljni kapital u iznosu od najmanje 8.000.000,00 kuna imenovati druge zastupnike društva ako smatra da bi to bilo korisno za ostvarenje zahtjeva društva.

(3) Ako društvo ne postavi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku koji je tamo naveden, sud iz članka 40. ovoga Zakona će na prijedlog dioničara čije dionice predstavljaju iznos od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva ili najmanje njegov iznos od 4.000.000,00 kuna imenovati posebne zastupnike, postoje li činjenice koje opravdavaju osnovanu sumnju da je društvu nepoštenim djelovanjem ili grubom povredom zakona ili statuta nanesena šteta. Zastupnici koje imenuje sud dužni su postaviti zahtjev za naknadu štete u ime društva ako svojom stručnom prosudbom ocijene da postoje izgledi za uspjeh u sporu.

3. Kao što znate, RH je nedavno otvorilo veleposlanstvo u Kuvajtu, i kao što znate iz mnogih javnih izjava ĐĐ, konzorcij ĐĐ-Patria-Kongsberg se ondje natječe za važan posao. Tim više je nevjerojatnije ponašanje Nadzornog odbora, dečki su se bili malo zaigrali. Savjetujem svim radnicima ĐĐ, kao i svim građanima Slavonskog broda da se informiraju o tome kako su se ponašali koji članovi NO.

Kao potvrdu značaja toga, imamo prekjučer Načelnik Glavnog stožera Kuvajtskih oružanih snaga posjetio izložbeni prostor ĐĐ Specijalnih vozila na ASDI. Možda sam naivan, ali čini mi se da načelnici glavnih stožera ne idu tek tako po nekim malim sajmovima.

4. Mirovinci su opet oko 75% uloženi u obveznice samo jednog izdvača sa statusom ‘junk’, čime brutalno krše osnovna načela portfolio managementa, pogotovo kad gledaju interese klijeata u cjelini koji uglavnom i drugi dio ključne životne štednje dolazi od istog izdavača. Teško je zamisliti rizičniju i neprimjereniju investicijsku strategiju. Toga su sada svjesni i svi upravitelji, pa neki se vrlo nevješto pravdaju na način ‘moramo imati barem 50%, pa zato imamo 75%’ (tipa: na autoputu su cestari nakon završenih radova zaboravili maknuti tablu o ograničenjem 20 km/h, pa ‘zato’ vozimo 4 km/h, umjesto 19 ili 20).

Mirovinci također kukuju da bi oni rado više ulagali u ‘gospodarstvo’, samo kad bi imali kamo.

Kako su mirovicni praktički bojkotirali zadnji upis kapitala u ĐĐ, vjerujem da bi ne-sudjelovanjem u ovom prilično otvorili vrata kritici. Ili recimo nekim lejmerskim ponudama po minialnoj cijeni (zamislite sramote za njih da im stranci ovo pokupe ispod nosa, i steknu 51% za čas!).

Općenito, mislim da se ova saga privodi svom usješnom kraju, pa će uskoro biti i vrijeme da napišem drugi dio ovoga: ĐĐ preokret (kako smo spašavali ĐĐ – prvi dio).

Napomena: Kao što znate, imam dionice ĐĐ i ovo nije nikakva preporuka.

Kategorije:DDJH

110 replies »

 1. Ma ovo sam i ja rekao vezano za posjet Kuvajćana ASDI..Realno pa to je stvarno minoran sajam i po meni očito ljudi dolaze radi konkretnih svari..
  Ovdje se kockice baš fino slažu i mislim da je rasplet pred vratima…
  A za mirovince ne znam što bi uopće rekao i što od njih očekivati..

 2. Potpuno se slažem Nenade sa tvojim konstatacijama. Samo bih dodao da mi osim ĐĐ imamo još jednu vrhunsku firmu koju država kontinuirano pokušava uništiti, a spada u vojno-tehnološku domenu: Zrakoplovno Tehnički Centar, ili bivši ZMAJ. Ta firma bila je ponos bivše države, radilo je na vrhuncu i 1200 ljudi unutra, većinom su poslovi bili devizni, i to odlično plaćeni. Danas životare, oko 80 tehničara radi u hangarima, a 180 “administratora” radi u uredima!? To je jedna od rijetkih zrakoplovnih firmi u svijetu, koja ima svoju uzletno-sletnu stazu, te jezero da mogu pristati hidroavioni. Tehničari su odlični znalci, rade čuda s onim što im je još ostalo na raspolaganju. Interes je velik i od Bombardie-a, i od Canadiera za suradnjom, ali DRŽAVA NIJE ZAINTERESIRANA!? Kaka bi značaj mogla ta firma imati za Veliku Goricu, Turopolje i cijelu Hrvatsku, možemo samo zamisliti. Ali, nama očito ne trebaju radna mjesta, novci, stručnjaci, investicije, nama je bitnije uhljebiti par “stručnjaka”. Do kada?!

 3. ipak mislim da nije uredu postaviti ulazni limit za sudjelovanje u dokapitalizaciji na 800 k, jer se time odmah izbacuju mali investitori iz mogućeg ulaganja i razvodnjava se njihov udio u društvu.

  • Zvonepu , kupite sada Duru tko vam Brani pa ne mislite valjda da je uprava glupa inda ce Durine dionice ici po 20 Kuna to se sigurno nece dogoditi Mazal zna sto radi dionici idu onima koji ponude najvise a to ce po meni biti daleko vise nego od cijene 30 kuna po koliko ste mogli nedavno kupiti Trebali ste doci i na skupstinu pa iznjeti svoje misljenje . Na skupstini je bilo sve transparentno i razlozi ovakve dokapitalizacije su bili objasnjeni , kapital je potreban sto prije jer prosla dokapitalizacija je bila polovicno uspjesna upravo zato sto se oduzila i zato sto je potrebno puno vremena da se skupi takav novac od malih dionicara .

 4. Nenade odlican uvod u Kako smo spasavali Suru #2# , 🙂 , Moram samo potvrditi da sam bio prisutan kada vam se jedan bivsi clan nadzornog odbora ispricavao i svi navodi koje ste napisali stoje . Smjena uprave i Mazala pred posao sa Kuvajtom i Mozebitne druge poslove u arapskom svijetu bila bi nevjerovatno glup potez jer ja poznajem taj svijet oni kad steknu u nekoga povjerenje to je velika stvar nova uprava bi bila gubitak svih poslova u to sam siguran radio sam sa tim ljudima i znam kakvi su a uostalom ova uprava radi Dobro cak odlicno i nema nikakvog razloga za smjenu, Nedavno sam se uclanio i proucio rad Valamarove udruge malih dionicara mislim da ne bi bilo lose da se osnuje i udruga Dure Dakovica i zajedno sa vama postali bi vrlo azni dio DD , ktome nakon ove Dokapitalizacije doci ce do bitnih promjena u vlasnickim odnosima i drzava bude pala od 25% do najvise 33% ako udu i mirovinci sada doci ce do promjene i nadzornog odbora koji bi kao takav konacno radio u interesu Dure Dakovica i Dionicara kao i Slavonskog Broda i Cijele slavonije pa i Hrvatske . Sto se mene tice Mazal je najbolje rjesenje za duzi period radi dobro a vidio sam na skupstini i Zar u ocima i emociju to se ne moze odglumiti on Zivi Duru i pravi je profesionalac . Vama Nenade posebno hvala za sve sto cinite na svim frontovima gdje djelujeto to ke fanscinantno koliko energije i volje imate .

 5. S obzirom da je Nenad dugogodišnji dioničar Đure i da je upoznat sa situacijom oko Đure meni ovaj post čak djeluje kao apel mirovincima u smislu :” pa ljudi nemojte opet fulati ceo fudbal “. ( Nenade ovo je samo moje mišljenje ) 🙂

  Nisam bio na skupštini i nisam znao za ove “probleme” s pojedinim članovima nadzornog odbora, a realno i gdje da se građani Slavonskog Broda informiraju o tome Nenade nego ovdje ako to netko napiše jer nakon skupštine su objavljene samo odluke koje su donesene.

  • Mirovinci ako sada ne udu u Duru nece imati opravdanja poslije p Duro je najbolji Start up u zadnje vrijeme a to je firma sa gotovo 100 godina iskustva i bitna je i za Hrvatsku ali i za cijelu EU uskoro .Sto se mene tice ima ogromnu perspektivu a na Mirovincima je da to prepoznaju . Sto se tice skupstine a pisali smo neke stvari , Nenad je bio jako jasan u svojim stavovima i direktan 🙂 , Mene je najvise smetalo sto je bio samo jedan clan bivseg nadzornog odbora ( zamislite u 5 godina nije kupio nijednu dionicu Dure a ovo mu je bilo prvo sudjelovanje na skupstini ) i smetalo me sto nije bilo nijednog novog clana NO o kojim smo glasali valjda zato sto ionako drzava jos ima vise od 50 posto pa ih nas briga to je za mene nepostovanje , kompanije ali i ostalih dionicara , srecom to ce se promjeniti nakon dokapitalizacije i nakon 6 mjeseci doci ce do promjene NO opet ovoga puta ce imati veci utjecaj Dionicari , Nenad pa i mali dionicari pogotovo ako osnuju udrugu mogli bi imati preko 10% udjela pa bi mogli djelovati .

 6. Kamo sreće da se može vidjeti više ovakvoga aktivnog dioničarstva kod nas!
  Nadam se da manji potres oko Agrokora i vlade neće značajnije utjecati na upis. Potencijalno dobra prilika za razne fondove koji se žale da nemaju gdje ulagati.

  A sa druge strane Arena Hospitality Group d.d. izdala super opsežan prospekt i kreće u dokapitalizaciju.

 7. Naravno da se valuacija treba bazirati na perspektivama poslovanja u budućnosti.

  I to je sva poanta burze. Sekundarno tržište imamo zato da bi primarno imalo više smisla. Razvijeno tržište kapitala jamči da svatko tko misli da ima dobru ideju, dobar plan, želi nešto dobro napraviti, kapital za to uvijek može bez problema pribaviti, po cijeni ovisno o tome koliko dobro uvjeri investitore u te svoje priče, njihovu profitabilnost jednog dana.

  “Upis kapitala” je moćna stvar. Taj “upis” je stvorio i Teslu i druge cool stvari. Možda će se jednog dana “upisivati” i za “ovo”: https://boringcompany.com

  Te tradicionalne Đurine stvari, infrastruktura, dobiva na popularnosti. Tko zna, možda će Đuro jednog dana raditi baš ovaj/ovakav “vagon” na kojemu se prevozi auto u tunelu…

 8. Fantasticno , Vjerujem da je konkurencija bila jaka ali vazno je da ponida zadovoljava dobru neto dobit Dure a mensamo da se dobije posao . Poznavajuci sadasnju upravu i G. Mazala uvjeren sam da se to vise nece dogadati a u biducnosti uvjeren sam da ce Duro cak birati poslove i preuzimati naumosnije poslove koji ce omoguciti brzi razvoj , max tehnolosku opremljenost i rjesenja kao i sve bolje place radnicima na zadovoljstvo njih ali i svih Dionicara Dure Dakovica .

 9. Danas “upis kapital”, sutra “capital return program”! Jedva čekam poziv na skupštinu u kojem će pisati da se ovlašćuje uprava za toliko i toliko milijuna kuna vratiti dioničarima kroz otkup dionica/dividende.

  • Sve u svoje vrijeme, ali sigurno ne upisuju kapital zato što ga planiraju uništiti. Očito je da misle uspješno poslovati, kapital oploditi, pa prije ili kasnije dođe vrijeme kada se zarada ne može u potpunosti reinvestirati u biznis i optimalno je to vraćati dioničarima.

   Imamo mi na ZSE firme koje to profi rade, male i velike, koje stvarno daju viša kapitala u dividende kada i koliko je to optimalno za maksimiziranje dioničkog povrata, odnosno otkupljuju dionice.

   Eto valjda je i ovaj otkup dionica jedne moje drage male firmice namjenjen za poništavanje tih dionica, ne samo nagrađivanje zaposlenika i sl., jer spadaju u te koji imaju “viška”, svi koji dobro rade stvore “višak”: http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/CMmc0Gc2kL5Dj9hQh6IEHQ==.pdf

   • Potpuno se slažem da je kapital koji Ðuro planira prikupiti prvenstveno usmjeren na nove moguće a i postojeće ugovore jer poznato je da imaju potpisano preko 500 mil kn poslova koje također treba financirati. A dividenda kad dośla svakako je dobrodošla.

 10. Rano je govoriti o dividendi ja se samo nadam da ce izvuci sto vise novca u ovoj dokapitalizaciji rasiriti poslove na maximalne mogucnosti , potpisati nove ugovore za izvoz i nadajmo se velikom ugovoru za patrije i servise i nadogradnju i modenizaciju Tenkova 84 sto duro bez problema napravi onda naravno mozemo pricati i o dividendi a rast cijene dionice ce doci sam po sebi :), Duro ima buducnost naravno imam dionice Dure i ne nagovaram nikoga ni na kupnju ni na prodaju .

 11. “Members of the alliance must finally contribute their fair share and meet their financial obligations” – http://edition.cnn.com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-payments/

  Nadam da će od ovoga i biti nešto konkretno. Neprihvatljivo je da države poput Njemačke i Hrvatske izdvajaju za svoju obranu manji postotak GDP-a od USA, a posebice to vrijedi za te države koje imaju značajno manji GDP per capita. One bi po meni zapravo trebale izdvajati proporcionalno veći postotak jer brani se i “capita” a ne samo GDP.

  Kada dođe do neke situacije da je potrebna solidarnost članica saveza u nekoj ozbiljnoj vojnoj akciji važno je da te operacije napokon mogu voditi i pretežno im aktivno/materijalno doprinositi države poput Njemačke i Hrvatske. USA svoj vojni proračun ne bi trebale trošiti na rakete i slični potrošni materijal, tenkove i sličnu klasičnu tehniku. To neka financiraju te sve ostale države pa kada negdje zatreba neka stave na raspolaganje. USA bi svoj proračun trebale trošiti prije svega na razvoj nove, tehnološki sve naprednije opreme, na R&D a ne na bombe, tenkove. Ja sam protiv nepotrebnog trošenja na proizvodnju oružja koje se ne planira potrošiti u kratkom roku. Za USA je to nepotrebno jer oni imaju na što pametnije trošiti (R&D), a ove primitivnije države to ne mogu tako efektno pa neka one doprinose svim tekućim ratnim potrebama članica saveza. To bi bila neka normalna podijela posla, dužnosti i obveza.

 12. Gdje ste to pročitali?Može link?Koliko ja znam taj natječaj je još Kotromanović poništio zbog pokušaja namještanja.

 13. U članku piše da izraelski top uopće nije testiran na Patriji na koju dolazi!!!Baš me zanima hoće li lokalni Hdz koji se jako brine za Đuru i njihove radnike postaviti pitanje ministru Krstičeviću zašto nisu stali iza Đure i njegovih radnika.
  Da li će postaviti pitanje kako je Kongsbergova vatrena jedinica dobra Amerikancima ali nama nije?
  Da li će gospodin Maras iz sindikata i sada dati neku izjavu u cilju obrane radnika i očuvanja radnih mjesta kad se već toliko brine za radnike?Ili možda ipak neće jer je ovo posao za Specijalna vozila,a on tamo možda nema članova?

  Ajmo domoljubi, borci za radnike, za Slavoniju da Vas čujem sada…

 14. Evo još malo soli na ranu. Bio jutros na Đurinoj prezentaciji za investitore, pa se malo komentiralo i o performansama Kongsbergove stanice i HV-ovog odabira. Kongsbeergova strojnica u seriji ispuca cca 9000 komada streljiva bez zaglavljivanja, a dična konkurencija zašteka na svakih 70 komada. Kongsberg može u bilo kojem trenutku ispucati bilo koju vrstu streljiva bez čekanja. Dakle ne morate čekati da prvo ispalite pet komada pancirnog streljiva da bi krenuli pucati sa zapaljivim, nego odmah pucate za zapaljivim ako želite. To konkurencija naravno ne može. I onda ministar komentira da je Đuro ispao iz igre jer je preskup. Kupio sam Kiu jer je Mercedes preskup, a to što se radi o neusporedivim kvalitetama i performansama proizvodima nema veze. Kia je bolja jer je jeftinija. Super!

  • To nema nikakvog smisla. Da je i taj drugi domaći proizvođač pa je pobijedio drugog domaćeg proizvođača, razumio bih da se to radi zato što se ne planira to i zaista koristiti, ne planira se u nikakav rat, pa je logika najmanje cijene neovisno o kvalitete, da se ispune te birokratske nabave, ekonomski opravdana, minimizira se ekonomska šteta nepotrebne vojne potrošnje.

   Ali ako taj drugi nije domaći proizvođač, onda to ne može biti ništa drugo nego ugrožavanje nacionalne sigurnosti nemarom ili jedostavno poticanje tuđeg gospodarstva, na štetu domaćeg gospodarstva, uz ugrožavanje nacionalne sigurnosti kao kolateralne žrtve.

   Vojna oprema se nabavlja iz vana samo ako je superironih performansi i zaista je potrebna zbog stvarnih ratova koji su u planu i za koje se mora biti spreman. U svakom drugom slučaju domaći proizvođač je u smislu ukupnog utjecaja na nacionalnu ekonomiju u prednosti.

 15. Sreća u nesreći je da se radi o samo 8 BOV-a koji će se opremati stanicom. Također, možda postoji i uzročno-posljedična veza s nabavkom novih borbenih aviona, a Izrael je jedna od zemalja u koju se šalje zahtjev za ponudom… Malo toga se u vojnoj industriji kupuje/prodaje samo zbog kvalitete, puno je tu politike. No dobro, postoji još hrpa zemalja koje su potencijalni kupci, kako samog vozila, tako i stanice.

 16. Ovdje se ne radi o velicini posla vec je tu puno bitnija referenca. Jer ako ne mozemo prodati sami sebi proizvod gdje je drzava vecinski vlasnik kako ce na to gledati potencijalni kupci

  • Nema vece reference i reklame od one da rade borbenu stanicu za americku vojsku, tu prestaje svako pitanje o tome je li to dobar proizvod. To je vrhunski proizvod, steta sto nam i politicari, koje smo si sami izabrali da nas vode, nisu vrhunski. Ako je istina ono sto navodi JL, da je presudilo to sto je domaca ponuda bila duplo skuplja, onda treba vidjeti sto se moze napraviti da stanica bude i cjenovno konkurentna

 17. Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske je prema Ustavu Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske.

  Vodi delegaciju u Kuvajt kako bi između ostalog Đuro dobio tamo posao koji uključuje i Kongsbergove vatrene jedinice ,a nije u stanju izlobirati da nam vlastita vojska dobije tu vatrenu stanicu.

  Matej
  Kako da se cjenovno približe proizvodu koji je očito puno lošiji od Kongsbergove stanice.Kako da Mercedes košta kao Kia?Da prodamo samo 4 kotača od Mercedesa.

  Ma sramota.

  • Takoder jos nitko nije integrirao izraelski top na Patriu. Kako li ce tek to ispasti? Kao remont Mig-ova? Remont povoljan,avioni ne lete. Top povoljan,ali se ne moze integrirati na Patriu?

 18. Ništa što izraelska vojna industrija napravi nije u razini KIA-a ili Renaulta, već u najmanju ruku Mercedes Brabus… ĐĐ očito ima problem s cijenom ove stanice. Sve i da je MORH odabrao ĐĐ stanicu, kome bi je dalje prodali po ovoj cijeni? Stanica + BOV se penje na skoro 7 milijuna EUR po komadu, pa za tu cijenu se dobije novi moderan tenk, potpuno opremljen

 19. A izgleda da je Krstičević odletio. Bilo je i vrijeme, možda ne i prekasno.
  Inače Matej, izraelska stanica koristi Revelin raketu. Pošto raketa? 70 000€ komad. Koliko ćemo ih kupiti? Dvije? Toliko o cijeni izraelskog proizvoda…

 20. Pozdrav svima!

  Moze li pls netko prokomentirati ovo danasnje trgovanje djurom na 31kn? WTF!?

  Nekome tko je djuru kupio u dokapu po 20kn ovih 31kn predstavlja zaradu od 55% i to jos i mogu razumjeti ali uvazavajuci 1Q rezultate i poprilicno popunjenu knjigu narudzbi ovo danas ne mogu razumjeti…ili bih trebao zanemariti ove cjenovne “ispade”?

  • Upravo tako Dandy.
   Samo jedna raketa stoji oko 70.000 eura, a samo za obuku vojnika za ovo novo sredstvo potrebno je nekoliko desetaka komada. Osim ako s Elbitom nije dogovorena obuka na simulatoru, a onda će po svakom vozilu biti kupljeno nekoliko raketa.

  • Moj komentar – dokupljivao sam, povećao tako svoju prosječnu cijenu ulaza na 30 kn, tako da kod mene više nemam “zarade” na ovoj poziciji – ali bit će jednog dana 🙂

  • U zadnjih godinu dana tih cca 31kn je minimalna cijena dok je prosjek 43.77, a max 54.1kn.

   Od zadnjeg velikog skoka, cijena pada ali uz poprilicno mali dnevni promet. Zanimljivo je da je dnevni promet 29.06. (objava ugovora) bio 388K (uz prosjek 34.95), a od 30.06. do danas (jucer) ukupni promet (zbrojen) je bio 360K.

   Koliko vidim, iz top 10 nitko ne prodaje/kupuje pa predpostavljam da se radi o dosta manjih sudionika koji po malo to prodavaju nekad uz pomisli – “daj sta das”, a nema nesto pretjerano zainteresiranih za kupovinu. Ne ide u prilog i razni natpisi vezani uz sindikat i slicno.
   U konacnici je uvijek bitno tko hoce kupiti i po koliko, a ne tko prodaje i po koliko 🙂

   Steta sto je trziste ne efikasno i sto investitori ne prepoznaju DDJH. No mene trenutno ne zanima prodaja pa mi je skorom svejedno kolika je cijena u ovom trenutku ili kakva ce biti cijena biti “sutra”. Samo se nadam da ce DDJH ostvariti zacrtane planove (dokapitalizacija) i da ce biti veliki uspjeh.

 21. Dandy,
  Krstičević s time nema nikakve veze.
  To su lobiranja na nekoj sasvim drugoj razini.

  U salonima gdje se takve stvari odlučuju naši ulazu sasvim pogrbljeni u naklonu i isto tako izlaze.

  Mislite da on ne zna što dobiva s F16 po pitanju golemih troškova i efikasnosti? Isto tako sa ovim izraelskim topovima, isti je lobi koji je ovo izgurao (mada dvije različite države)

  Mi smo samo na papiru neovisni, nije da je neka velika razlika od NDH :/

  • Ako je tako kako kažete, onda bi trebao odmah dati ostavku (ne kao sad jer ga je predsjednica malo podbola) i reći prije podnošenja ostavke da odlazi jer se odluke donose na drugoj razini, mimo njega.

   Ali svi mi često pribjegavamo teorijama zavjere, i objašnjavamo neke poteze s velikim lobijima i igračima iz sjene koji vuku sve konce. A u stvarnosti često vrijedi ona “nemoj objašnjavati zloćom što jedako dobro možeš objasniti s glupošću”. A naši političari, ako su išta pokazali, su prilično ograničeni.

 22. Džemale Džemale…. Trebat će ovdje i jedan kurs o tome kako se politika vodi.
  Našim političarima su dopuštene slobode ali na nekim manjim stvarima, koliko će županija biti koje će automobile kupiti i dali će biti kožna sjedala ili ne. Ustrojstvo vatrogasnih postrojba i sl. Samo nabrajam što mi prvo pada na pamet, ako me razumijete. U tim segmentima se može očitovati njihova glupost ili ne glupost.
  A ako bi svaki političar davao ostavku jer ga s mandatom čekaju već dogovorena seta ponašanja ne bi više nitko ostao.
  Pa zar ne znate da mi ne smijemo pozvati u pomoć ruske kanadere koji nam se nude jer će se guze na zapadu uvrijediti, ali te iste guze nam ne šalju niti nude pomoć.
  Politika vam je strašno zamršena stvar.

  • Uzimate jednu jako lagodno poziciju – s visoka docirate “kako stvari stoje” i “kako se politika vodi”, a bez ijednog primjera ili dokaza da je zaista tako.

   Ja nemam dokaza da su se veliki igrači dogovorili, a jadni Krstičević je eto morao prihvatiti unaprijed dogovorene stvari. Jedino što pretpostavljam, je da čovjek kontrolira i ima utjecaj na stvari koje su mu odgovornost po opisu posla. A vi eto kažete da nije tako, bez nekog konkretnog dokaza, osim “to se tako radi”.

 23. Ne znam dali mogu letiti ili ne, u to se ne razumijem, nije stvar toga, i kada su bili veliki požari prije par godina svi su kanaderi bili u akciji a neki su bili i u grčkoj tada su isto nudili pomoć a naši su se oglušili.
  Dakle nije stvar u tome, kako ste vi zaključili, da su naši političari toliki vizionari pa su rekli Kremlju ne hvala bura puše preko 60km/h što je preko mogućnosti vaših aviona.
  A to za moju lagodni poziciju, ja vam ne mogu niti smijem davati dokaze. To su stvari od iznimne osjetljivosti, samo vam prepričavam što sam čujem od izvora. Na vama je da vjerujete ili ne, sasvim je svejedno.

 24. Ne znam koji je bio razlog da je Uprava Djure odlucila srpanj za drugi krug dokapitalizacije, ali mislim da je to bila greska. Ako je problem bio u nedostatku novca tj u manjku tekuce likvidnosti / obrtnih sredstava, vjerujem da su do njega vis a vis 1Q rezultata ali i knjige narudzbi mogli doci i nekim kratkorocnim mostnim kreditom HBORa ili poslovnih banaka.

  Mislim da bi rujan bio daleko bolji izbor a pogotovo nakon objave rezultata za 2Q koji ce po svemu sudeci biti vrlo dobri ili u najmanju ruku solidni

  Doista bi bilo zalosno da niti ovaj produzeni rok ne poluci zeljeni rezultat a onda se po meni postavlja pitanje uloge institucionalnih investitora u RH s osobitim naglaskom na mirovinske fondove…Doista bi bilo nevjerojatno da nam deseci milijardi kuna leze u RH obveznicama a da u isto vrijeme uprave tih istih mirovinskih fondova ulaganje u Djuru smatraju prerizicnim i neinvestabilnim. Doista ne znam sto ce Uprava Djure poduzeti ako i ovaj dokap je uspije…Sto reci nego da nada umire posljednja.

 25. Meni je tajming ok.Bolje prije nego što se krene s objavama financijskih izvješća firmi iz sastava Agrokora i njihove deblokade.

 26. Ovaj citat je najžalosniji u kontekstu nedavnog članka da Morh neće vatrenu jedinicu Kongsberga na kojoj radi Đuro već izraelsku.

  “Ne čuva se strateški interes vlasništvom već poslom odnosno narudžbama. U SAD-u nijedna tvrtka iz vojne industrije nije u državnom vlasništvu, ali država je najveći naručitelj i na taj način kontrolira taj sektor. Đuri Đakoviću vojni dio je činio tek 8 posto ukupnih prihoda.”

  • Zbog takvih stvari DD dionica pada jer Drzava ne mari niti za svoje vlastitu imovinu ili investiciju , sramota ,niti mediji niti neki drugi ljudi koji bi se o tome trebali oglasiti to ne cine .

  • Nisam komentirao nista nakon neuspjelog prvog pokusaja dokapitalizacije, mada sam i tada imao isto misljenje koje cu sada napisati.

   Moj dojam je da je cijeli taj proces dokapitalizacije napravljen, najblaze receno, traljavo. Dionicar sam Djure vec skoro 5 godina, i ostat cu dionicar jos dugo, nije da ovo pisem samo da blatim dionicu.

   Pocelo je sve sa onih par odgoda Nadzornog odbora ako se dobro sjecam. To mi je vec bilo malo bezveze, ako vec imas neki plan i treba ti Nadzorni odbor za to, onda se pripremis dobro i prije samog poziva na odrzavanje nadzornog odbora si siguran da ce sve dobro proci. A ne ovako odgadjati par puta to, sve javno naravno, objava na ZSE, pa odgoda na ZSE,…

   Pa onda prvi krug dokapitalizacije. Isto kao i za Nadzorni, ako ides u proces dokapitalizacije, onda i prije nego krenes u taj proces “ispitas” trziste, pa ako nema interesa bolje odustati prije same objave, nego da krenes u dokap, i onda ne skupis dovoljno.

   I sada ovo, vec drugi put u ovom drugom postupku dokapitalizacije odgoda krajnjeg roka za upis. Mislim, cemu to? Sta nisu odmah mogli staviti da je rok do 01.08 ili do kada vec treba? Ne kuzim.

   Meni kao malom dionicaru firme, iz svih ovih javno dostupnih informacija, taj proces ne izgleda dobro. Ako meni koji sam dionicar, koji imam povjerenje u upravu i firmu (jer inace ne bi bio dionicar 🙂 ) to izgleda lose, kako tek izgleda to potencijalnim investorima.

   Siguran sam da stvari nisu crno-bijele, da sigurno tu ima puno komplikacija koje nisu javne, mozda je drzava kao suvlasnik nesto stekala, Agrokor je “prodrmao” finanacijsko trziste…. sve je to meni jasno, ali uz sve to mislim da proces nije dobro odradjen.

   Ne znam koliko vam se ovaj proces da komentirati g. Bakic, vjerojatno ste na zasluzenom godisnjem, ne znam koliko smijete reci, ali ako uhvatite vremena, bilo bi mi drago cuti vas pogled na sve to. I ostalih dionicara DDJH, naravno 🙂

   • MIslim da prvi pokušaj zaista nije bio uspješan zato jer tržišta kapitala praktički ne funkcioniraju, a ulagači su se krizno povukli zbog Agrokora, a istina je da je i to moglo biti teorijski bolje pripremljeno – ali je sigurno upravi bilo teško zbog stalnih napetosti oko mandata, NO i slično. Kasnije je ovo sve, čini mi se, bio niz forsiranih poteza, ali vjerujem da će sve ispasti OK. Ja sam spreman pratiti i čuvati društvo i dalje, pa tako i u ovoj dokapitalizaciji i vjerujem da nakon nje će stvari biti značajno stabilnije. Na koncu, opet EBITDA pozitivan kvartal, već 4. u nizu, i to u ovako teškim okolnostima jako rastegnute bilance i bez vojnog programa. Čini mi se da je od 2012. bio samo jedan kvartal na pozitivnoj nuli, dakle mislim da imamo fundamentalnu promjenu.

    • Hvala na komentaru. Uvijek mi je lijepo čuti da ćete vi i dalje aktivno sudjelovati i čuvati društvo čije dionice imam. 😀

     Nadam se da će dokap ovaj put uspjeti i da će nakon toga stvari biti još bolje.

    • Vidim da se nitko jos nije osvrnuo na rezultate dokapitalizacije DDJH. Koliko vidim, Vi ste upisali preko 35 % cijelog izdanja. Nadam se da nije problem to istaknuti, ipak je to javna informacija 🙂

     Ovim putem bi Vam se htio, kao mali dionicar DDJH, zahvaliti, jer bez vas opet dokap ne bi uspio. Neka za koju godinu bude DDJH na 100 kn, zbog vas, a i zbog mene pomalo 😀

     A ostali, koji su sudjelovali ili jos vise oni koji nisu, ne znam da li vise ima uopce potrebe trositi rijeci na njih ….. 😦

 27. Opet izmena i dopuna ali kad otvorim na DD stranici ne otvara mi tekst , pa ako neko moze otvoriti neka posta da vidimo sto je to 🙂 .

  • Možda oni slabo to reklamiraju pa ljudi niti ne znaju za ovu priliku, jer da znaju… pa toliko je firmi na svijetu kojima bi se isplatilo za tu siću preuzeti kontrolni udio. Svatko tu može naći sebi nešto interesantno.

   Evo prva luda ideja koja mi sad pada na pamet (jer sam prekjučer vidio njihove proizvode na vojnoj paradi): Norinco da preuzme taj kontrolni udio (smije valjda, ne bi se naša politika nešto uplela u tom slučaju, možda pod pritiskom NATO-a?) kako bi npr. spojio razvoj onog svog MBT-3000 i našeg M-95 Degman? To mi djeluju kako nekako slični proizvodi (ali ne razumijem se ja u tenkove, ali po specifikacijama to sve nekako slično, čak i imaju neke zajedničke pretke, one neke ruske?).

   Evo kog zanima tehnika iz tog “vojnog programa”, konkrenti itd., ovdje ima raznih zanimljvih strojeva te vrste za vidjeti:

   • Degmana je pojelo vrijeme…kao i sve u nasoj drzavi, mi cekamo i cekamo, dok ne istekne rok trajanja. To se na kraju i dogodilo

 28. Kako sada stvari stoje i osim ako se ne dogodi čudo (nada umire posljednja), niti ovaj dodatno produzeni rok nece poluciti uspjeh. Da su institucionalni investitori bili zainteresirani (kao npr kod dokap-a Arene), sve bi vec odavno bilo rijeseno i to vec u prvom krugu.

  Vec sam ranije napisao da je timing ovog kompletnog dokapa po mojem dubokom sudu bio pogresan a ovo najnovije produljenje rokova izgleda poprilicno otuzno i neuvjerljivo.
  Da li je javni poziv za dokap-om objavljen samo u RH ili i izvan RH doista ne znam ali me ne bi cudilo i da je objavljan samo u RH.

  Naravno; treba uvijek misliti pozitivno i nadati se najboljem ali istovremeno biti realan i spreman na alternativne scenarije.
  Ovaj dokap po meni pokazuje svu jad i bijedu primarno hrvstskih mirovinaca kojima su i Magma i Nexe i Ingra bili super ulaganja (ukljucujuci i RH “smece”) a Djuro je ocito neinvestabilan i nezanimljiv unatoc evidentnim potencijalima i knjizi ugovorenih poslova.

  Ako dokap ne prodje, vjerujem da Djuro do potrebne likvidnosti koja bi trebala biti znatno manja od Petrokemijinih potreba moze bez vecih problema doci ili samo preko HBORa ili putem dugorocnog sindiciranog/klupskog kredita sastavljenog od HBORa i domacih poslovnih banaka koje plivaju u novcu/viskovima likvidnosti.
  To kreditno zaduzenje bi mozda oslabilo neke financijske pokazatelje u Djurinoj bilanci i rezultiralo bi dodatnim financijskim rashodima ali koji u konacnici i u uvjetima rekordno niskih kamatnih stopa i ne bi trebale izazivati glavobolju kod bilo kojeg dionicara.

  Mozda bi bilo bolje da je Uprava Djure posegnula za navedenim kreditom odmah nakon proteka prvog kruga – vrijeme ce pokazati.

  • A stvarno, tko zna… , možda i ima dovoljno uplata, i možda je baš uplatio netko “tko ne smije steći kontrolni udio” (iz nekih birokratskih, “nacionalno sigurnosnih” i drugih razloga), pa se mora tražiti druge da uplate dovoljno da se omjeri prilikom konačnog rezanja i formiranja cijene promijene…

   • Upravo to..Svi se boje da dokapitalizacija nije uspjela i da se ne može prikupiti dovoljno sredstava ,a onda uprava u izmjenama odluke o javnom upisu stavi članak citiram:

    “Ako Upis novih dionica bude uspješan, ali dođe do potrebe za vraćanjem sredstava pojedinim Ulagateljima ( prekomjerno uplaćena sredstva, višak nakon alokacije, uplaćena sredstva prije opoziva i dr. ) Izdavatelj će najkasnije do 17.kolovoza 2017.godine, vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva.
    Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili Ulagateljima platiti kamate.”

    Zašto bi to uopće stavljali ako nema interesa i nije prikupljeno ni 50 milijuna??? 🙂

    • Kad smo cekali ovoliko sacekajmo jos tih 10 dana pa cemo sve znari 🙂 nadajmo se naboljem .

    • Nisam provjeravao javni poziv za prvi i drugi krug ali mislim da je ovo standrardna / klasicna dokap formulacija.

     Kamo srece da u konacnici do toga i dodje medjutim uvazavajuci mentalitet nasih institucionalnih ulagatelja te cinjenicu da je trenutno sezona godisnjih odmora i da nasi vrijedni fond “menadzeri” (ne)zasluzeno jahtare negdje po mediteranu (po Jadranu ne zele, svako-malo ih nesto podsjeti na Valamar), mislim da mozemo biti sretni ako se prikupi i tih mrsavih 50mio kuna…osim ako Nenad kao sto potiho prizeljkuje kolega dlipanovic ne izvede cudo / podvig vrijedan divljenja i postovanja…
     Kamo srece da imamo 10 ili 100 Nenada u ovoj drzavici, gdje bi nam bio kraj.

     Ne znam da li je Djurin poziv objavljen i u Financial Timesu ili nekim drugim ugledim novinama medjutim ako nije, ne znam otkuda ideja da bi kinezi ili kuvajcani bili u igri?

     Bottom line; strpljen-spasen i nadajmo se bappyendu a ako i ovaj zadnji krug ne uspije, nije smak svijeta i ne treba u ponedjeljak 14.8.2017. u 9:30 krenuti sa rasprodajom-moje osobno misljenje. Na trzistu je ogromna kolicina vrlo povoljnog, da ne kazem jeftinog novca pa ako ga je mogla dobiti Petrokemija koja je objektivno gledano u daleko tezoj situaciji nego Djuro, ne vidim razloga zasto ga je bi mogao dobiti i Djuro i to po jos nizoj kamatnoj stopi.

   • A mozda su i u sumi 🙂

    Iz svih ovih dostupnih informacija, mislim da ovakva opcija jednostavno nema sanse. Mozemo se mi nadati, ocekivati kineze ili kuvajcane, ali nekako mi se cini da ce biti jackpot i ako se skupi dovoljno love da dokap uspije.

    Zivi bili pa vidjeli….

 29. Dokapitalizacija će uspjeti i država izgubiti većinski udio u vlasništvu što bi bilo jako bitno jer politika ne bi krojila poslovanje kompanije. Ja vjerujem u takav rasplet a sada vrijedi strpljivo čekati. Mislim da Nenad priželjkuje isti scenariJ a da je s svoje strane max napravio da tako u konačnici bude

 30. Ne mogu si pomoći ali šta ovaj sindikalac radi to je nevjerojatno:
  Znači u prvom napadu na upravu čovjek kaže da se plaće “ne isplaćuju zbog nelikvidnosti ”

  Svjestan je da Đuro ima problem nelikvidnosti i onda još ide dva puta s napadima na upravu u procesu dokopitalizacije:

  http://www.brodportal.hr/clanak/nezavisni-sindikat-socijalna-pravda:-koza-i-rog-grupacije-duro-dakovic-16535

  http://sbonline.net/sb/bespuca-dure-dakovica-gubitak-od-cak-47-milijuna-kuna/

  Kako čovjek kojemu je “stalo do radnika ” može za vrijeme dokapitalizacije ići s ovakvim člancima u medije , za vrijeme prikupljanja novca koji bi jako popravio likvidnost i naravno shodno tome i “isplata” plaće ne bi došla u pitanje?

  Zar se tako ponaša čovjek kojemu je stalo do Đure?Zašto taj gospodin nije poslao otvoreni poziv sa svoje strane npr.na Hrt-u gdje očito može dobiti termin da se podupre dokapitalizacija Đure?
  Zašto nije javno istupio u medijima kada je izašla obavijest da Morh neće izabrati Đuru da ugradi vatrenu stanicu Kongsberga, da se na taj način ne šiti obrambena industrija?

  Zašto ako mu je stalo do Đure i njegovih radnika?Zašto se toliko bori protiv dokapitalizacije?

  • Povijesno gledano sindikati su jedni od najvećih štetočina u gospodarstvu većine razvijenih država. Što su samo napravili od američke autoindustrije ili njihovog obaveznog školstva. Sindikat može učiniti nekonkurentnom i najjaču industriju najjače države ili sabotirati dugoročni razvoj za budućnost ključnog sustava države.

   A to ne bi niti trebalo čuditi obzirom da su sindikati simbol nepovjerenje između radnika i poslodavca i sredstvo prisile gdje se veći broj ljudi udružuje kako bi izvršio prisilu nad manjim brojem (kakav je to odnos prema manjima?!).

   Nepovjerenje je jako loša stvar. Svaki zdrav odnos se treba temeljiti na međusobnom poštovanju i povjerenju. Takva udružena neutemeljena prisila je civilizacijski neprihvatljivo ponašanje kao i svaki oblik običnog barbarskog, uličnog nasilja, huliganstva itd.

   Ja bih za zaposlenike koji su mi dio nekakvog sindikata smatra da mi ne vjeruju i implicitno da mi nešto prijete nekakvim nasiljem. S ljudima kojima ne vjerujem ne želim raditi. Takvim ljudima treba dati otkaz zbog izgubljenog povjerenja i time narušenih temeljnih preduvjeta za rad.

   • @mclynx: potpisujem sve napisano, uz napomenu kako Vase vrijeme kojeg ste utrosili u pisanje ovog komentara vrijedi neusporedivo vise od ovog obicnog windfuckera/stetocine.

   • Ma nemam ni ja visoko mišljenje o njima, ali poštujem njihove ciljeve.Problem je što se oni javljaju samo kad su prava radnika u pitanju odnosno kada su smanjena ili bi mogla biti.

    No zašto evo na konkretnom primjeru Đure ne bi mogli biti aktivniji ?Ni jedne pozitivne riječi ni ovog marginalnog ni ovog glavnog sindikata o dokapitalizaciji ?
    Zar ne bi bilo logično da su bar podržali javno ideju dokapitalizacije firme kad već znaju da postoji problem likvidnosti?
    Ako je već jednom odgođena dokapitalizacija zbog toga što se nije skupilo dovoljno sredstava zašto nisu prozvali javno mirovinske fondove npr.
    Pa to je i novac 1000 radnika Đure kojim oni raspolažu ?Pa ne bi ih ubilo da su se malo aktivnije angažirali.
    Znam ja da to nije njihov posao i da zato postoji uprava, ali bilo bi po meni puno bolje da smo vidjeli par članaka od sindikata gdje se traži podrška za uspjeh dokapitalizacije, a ne ovih kojima je jedini cilj da dokapitalizacija propadne.

    I onda se čude što ih ljudi sve više i više preziru i zovu uhljebima..Kroz uspjeh firme brinu se i za prava radnika samo neki to izgleda ne razumiju.

 31. Ne treba biti ekspert u čitanju govora tijela da bi se uočile razlike u izjavama ovog ” borca za malog čovjeka” skrivenog iza sunčanih naočala i nedavnog intervjua g. Mazala.
  Ali koga to zanima, nekoliko malih dioničara, neke radnike koji su shvatil što se dešava.
  Opće dobro ionako je samo floskula s kojome se malo tko osim demagoga nitko u Hrvatskoj ne bavi.

 32. Danas bi trebali objaviti konačnu cijenu, a točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica do 16.08.2017.
  Tako piše u zadnjim izmjenama i dopunama javnog poziva.

  • D.lipanovicu Drzava ima samo kontrolni paket u podravci i radi sa njom sto hoce ja osobno ovu dokapitalizaciju smatram
   Totalnim fijaskom a to cete vidjeti u ponedjeljak.

 33. Hm,
  Da, to je jedino dobro u svemu sto je drzava pala ispod 50% , Bio sam u trecem mjesecu kada se glasalo za dokapitalizaciju trebala je biti brza ,zato je postavljena visina 800000 Kn, Znaci cilj je bio sto veca cijena da se skupi sto vise novca i sto brze a sto smo dobili mi mali dionicari koji ulazemo vec dugo pomalo u DD nista zapravo -da su izdali prospekt(nije isao zbog vremena koje je svejedno proteklo zbog prvog neuspjeha ) . Da se islo da mali dionicari sudjeluju do sada bi se skupilo daleko vise i garantirano veca cijena. Sada imamo situaciju da su Veliki koji su imali hrabrosti usli u jos bolji komad pice za nominalnu vrijednost. Malim dionicarima sad se udjel razvodnio ,nemaju niti udrugu malih dionicara mnogi i neznaju puno o dionicama , Zato misite da je drzava ispod 50 % pa u podravci imaju 25% plus 1 dionicu a cuda su napravili na skupstini ,smjenili Mrsica iako je bio najbolje rjesenje- dionica rasla akvizicije .nove tvornice novi poslovi a Mirovinski fondovi su ucinili bas ono sto je drzava htjela , dionica je pala sa 434 na 315 danas -(ja sam prodao po 430 jer sam osjecao da to nece dobro zavrsiti i stavio novac u banku koja daje najvece kamate u Hrvatskoj i jos te casti godisnje dividendom (Valamar).Drzava jos uvijek ima preko 50% ako se uracunaju sve dionice na koje ima utjecaj Banke,Mirovinski fondovi . Da je za ovo Buffet znao kupio bi cijelu Tvornicu koliko DD zapravo ima perspektive . nadam se da je Nenad uletio barem sa 10M kuna da pojaca svoj udio , zao mi je sto ja nisam imao prilike uci sa recimo 50% sadasnjeg udjela po ovoj cijeni . Ali bice sutra sanse dionica ce se sutra srozati na nominalnu ili blizu jer jadni Mali dionicari ce navaliti prodati danas je kasno stigla objava ali je vec stigla pasti sa 33,50 na 29-30 sto je oko 12-13 % . Sutra ce biti sansa za male koji razumiju da kupe nesto jeftino na Burzi kad vec nisu mogli u dokapitalizaciji . DD Radi sve bolje ,pozitivna izvjesca ,EBITDA pozitivna , izmedu mukotrpnog pokusaja dokapitalizacije dobio je tri ugovora vise od 210 000000 kuna i to sa nova dva narucitelja Luxenburg i Svicarci nitko na to nista ne reagira cak je i tada padala dionica a kada se proseta slucajno netko sa plahtom na glavi po SB ili Zagebu u stanju je narasti 30% u jednom danu ,kad ono netko sa rucnikom isao na kupanje na savu nije onaj na koga se mislilo onda od tuge dionica padne sutra 50% svi drugi ugovori nisu vazni ,stalni narucitelji ,vlastiti proizvodi vrhunke kvalitete koji kontinuirano imaju kupce. Ovo sto se skupilo bice malo predstoji jos jedna dokapitalizacija ved do kraja godine u to sam siguran ipak DD ima jednu grupu kaja odbija restruktuiranje a kosta puno 330 radnika ima a samo 8% sudjelovanja u profitu ,kukaju na neisplatu placa a ne uspjevaju i nedaju je restruktuirati ,sindikat sa 17 ljudi sramoti i omalovazava cijelog DD i kako rece Mazal kazu da imaju tajne clanove (Za tako nesto nikad nisam cuo da sindikat ima tajne clanove )ali tajne clanove imaju KKK, Mafija, Masoni i slicno.
  Potpun fijasko dokapitalizacije , Drzava nije izgubila svoj 50% utjecaj, i najvece zrtva svega je DD kojega nitko od velikih ulagaca ne prepoznaje kao recimo Nenad jos odavno ali to je samo moje misljenje i ne preporucujem nista nikome.

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.