DDJH

Upis kapitala ĐĐ

Bliži se upis kapitala ĐĐ, i mislim da smo ovaj put u daleko boljoj situaciji nego prošloj, javni poziv pogledajte ovdje. Kao što znate, ĐĐ je napravio preokret u svim dijelovima poslovanja osim jednog koje je na putu, a usprkos slaboj bilanci, objavljeni su sjajni rezultati u Q1, u kojima i uprava kaže da pred većim uspjehom je problem u stvari bilanca — na taj način ĐĐ možemo u stvari tretirati kao start-up u nekoj zrelijoj ‘rundi’ prikupljanja kapitala (poslovanje već dokazano i profitabilno, treba kapital za dalje):

Poboljšanje izvora sredstava poslovanja koje Uprava ima namjeru postići kroz objavljeni javni poziv za upis nove emisije dionica te daljnji fokus na tržišnom nastupu širenjem postojećih i osvajanjem novih tržišta glavni su ciljevi u narednom periodu.

Postizanje ovih ciljeva će imati posljedicu osiguranja trajnog održivog razvoja cijele grupacije Đuro Đaković.

Upravo zbog ove logike start-upa smatram da valuaciju ne trea bazirati na vrijednosti postojećeg kapitala, nego perspektive u budućnosti.

Situacija se pak sjajno mijenja jer se čini da će država, koja je većinski vlasnik, pasti na vrlo mali udjel (novi upis ako uspije u potpunosti će imati većinu dionica).

Ovo su neki pozitivni elementi:

1. Odlični rezultati, evo nekih izvoda:

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – III 2017. godine ostvarila prihode u visini od 159 milijuna kuna, a rashode u visini 152 milijuna kuna. Ostvarena je neto dobit od 7 milijuna kuna, dok je EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) 13,2 milijuna kuna odnosno ostvareno je 8,6% EBITDA marže. Uspoređujući izvještajno razdoblje s istim razdobljem 2016. godine ostvareni ukupni prihodi su veći za 55,9 milijuna kuna odnosno 54%, dok je EBITDA bolja za 16,4 milijuna kuna, a neto rezultat bolji za 18,5 milijuna kuna.

Ukupan izvoz grupacije u prvom kvartalu 2017. godine rastao je za 43 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 205 %. Ugovoreni poslovi i dobra popunjenost kapaciteta u segmentu Transporta su glavni razlog navedenom, a povećanje prihoda u potpunosti je ostvareno izvozom na tržišta Europske unije.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine grupacija bilježi značajna poboljšanja zbog provedenih mjera restrukturiranja u poboljšanju proizvodnih kalkulacija, optimalnoj popunjenosti kapaciteta, fokusiranju na profitabilne programe, izlazu na izvozna tržišta i organizacijskoj optimizaciji.

Poseban naglasak treba staviti na činjenicu da je Đuro Đaković grupacija ostvarila u prvom kvartalu 2017. godine pozitivan EBITDA u visini od 13,2 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu za 16,4 milijuna kuna. Također, ostvarena konsolidirana neto dobit od 7 milijuna kuna u jednom kvartalu najbolji je rezultat poslovanja Đuro Đaković grupacije u novijoj povijesti. S danom 31.03.2017. godine vrijednost potpisanih ugovora grupacije Đuro Đaković je u visini od 562 milijuna kuna.

2. Upravo je produžen mandat predsjedniku uprave, a kao što znate, tu je bilo dosta navlačenja. Po mom sudu politika se bila pokušala zaigrati (labuđi pjev) i doveli su nas u nevjerojatnu situaciju da nekoliko dana prije početka upise ne znamo što je s predsjednikom uprave.

Članovi nadzornog odbora, pa čak i ako neki od njih sami smatraju uhljebčićima-dizačima ruku, napravili su jako dobro za sebe da su jučer produžili mandat g. Mazalu jer bi ih u protivnom čekale posljedice iz Članaka 272, 273 i 273a ZTD, koje sam bio spreman aktivirati odmah, naime neimenovanje CEO, bio to g. Mazal ili netko drugi, evidentno u uvjetima upisa kapitala bi činilo veliku štetu društvu, a oni kao članovi NO bi za to odgovarali svom svojom imovinom.

Vjerujem da politički imenovani članovi NO čitaju ovo, a molim radnike i sve ostale zainteresirane da lijepo upamte ovo i podsjete svaku moguću gospodu koja bi radila na štetu društvu pa čak i ako su u kategoriji ‘ma ja sam tu samo zbog uhljebarine od 2000 kn’. Sudionici zadnje Glavne skupštine su vidjeli da naizgled i jako samouvjereni članovi NO pod jakim argumentim pokleknu, proradi grižnja savjesti, pa se čak i ispričavaju.

Članak 272.

Članovi nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu društva. Na dužnost postupanja članova nadzornog odbora u obavljanju poslova odbora s dužnom pozornošću i na njihovu odgovornost na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 252., 273. i 273.a ovoga Zakona.

Iskorištavanje utjecaja u društvu
Odgovornost za štetu

Članak 273.

(1) Tko s nakanom koristeći svoj utjecaj u društvu navede člana uprave, odnosno izvršnog direktora ili člana nadzornog, odnosno upravnog odbora, prokuristu ili punomoćnika da poduzmu nešto na štetu društva ili njegovih dioničara, odgovara društvu za štetu koja mu time bude pričinjena. Ta osoba odgovara za štetu i dioničarima, ako im je ona nastala, neovisno o šteti koja je pričinjena društvu.

(2) Pored osobe iz prethodnoga stavka ovoga članka, za štetu odgovaraju kao solidarni dužnici i članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora ako povrijede svoje dužnosti. U slučaju spora članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali uredno i savjesno. Nema obveze članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora da nadoknade štetu, ako su djelovali u skladu sa zakonitom odlukom glavne skupštine. Odobrenje radnje od strane nadzornog, odnosno upravnog odbora ne isključuje obvezu da se nadoknadi šteta.

(5) Zahtjevi iz prethodnih stavaka ovoga članka zastaruju u roku od pet godina.

Postavljanje zahtjeva za naknadu Štete
Obveza postavljanja zahtjeva

Članak 273.a

(1) Društvo mora postaviti zahtjev za naknadu štete protiv osoba iz članka 191., 252. i 273. ovoga Zakona ako tako odluči glavna skupština običnom većinom glasova ili ako to zatraže dioničari čije dionice predstavljaju najmanje deseti dio temeljnog kapitala pod uvjetom da su dioničari društva najmanje tri mjeseca prije održavanja glavne skupštine na kojoj to zahtijevaju. Zahtjev se može postaviti samo u roku od šest mjeseci od dana zaključenja glavne skupštine.

(2) Za zastupanje društva u tome glavna skupština može imenovati posebne zastupnike društva. Ako glavna skupština odluči, odnosno spomenuta manjina dioničara zatraži postavljanje zahtjeva onako kako je to određeno u stavku 1. ovoga članka, sud iz članka 40. ovoga Zakona može na prijedlog spomenute manjine dioničara ili dioničara koji imaju dionice koje se odnose na temeljni kapital u iznosu od najmanje 8.000.000,00 kuna imenovati druge zastupnike društva ako smatra da bi to bilo korisno za ostvarenje zahtjeva društva.

(3) Ako društvo ne postavi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku koji je tamo naveden, sud iz članka 40. ovoga Zakona će na prijedlog dioničara čije dionice predstavljaju iznos od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva ili najmanje njegov iznos od 4.000.000,00 kuna imenovati posebne zastupnike, postoje li činjenice koje opravdavaju osnovanu sumnju da je društvu nepoštenim djelovanjem ili grubom povredom zakona ili statuta nanesena šteta. Zastupnici koje imenuje sud dužni su postaviti zahtjev za naknadu štete u ime društva ako svojom stručnom prosudbom ocijene da postoje izgledi za uspjeh u sporu.

3. Kao što znate, RH je nedavno otvorilo veleposlanstvo u Kuvajtu, i kao što znate iz mnogih javnih izjava ĐĐ, konzorcij ĐĐ-Patria-Kongsberg se ondje natječe za važan posao. Tim više je nevjerojatnije ponašanje Nadzornog odbora, dečki su se bili malo zaigrali. Savjetujem svim radnicima ĐĐ, kao i svim građanima Slavonskog broda da se informiraju o tome kako su se ponašali koji članovi NO.

Kao potvrdu značaja toga, imamo prekjučer Načelnik Glavnog stožera Kuvajtskih oružanih snaga posjetio izložbeni prostor ĐĐ Specijalnih vozila na ASDI. Možda sam naivan, ali čini mi se da načelnici glavnih stožera ne idu tek tako po nekim malim sajmovima.

4. Mirovinci su opet oko 75% uloženi u obveznice samo jednog izdvača sa statusom ‘junk’, čime brutalno krše osnovna načela portfolio managementa, pogotovo kad gledaju interese klijeata u cjelini koji uglavnom i drugi dio ključne životne štednje dolazi od istog izdavača. Teško je zamisliti rizičniju i neprimjereniju investicijsku strategiju. Toga su sada svjesni i svi upravitelji, pa neki se vrlo nevješto pravdaju na način ‘moramo imati barem 50%, pa zato imamo 75%’ (tipa: na autoputu su cestari nakon završenih radova zaboravili maknuti tablu o ograničenjem 20 km/h, pa ‘zato’ vozimo 4 km/h, umjesto 19 ili 20).

Mirovinci također kukuju da bi oni rado više ulagali u ‘gospodarstvo’, samo kad bi imali kamo.

Kako su mirovicni praktički bojkotirali zadnji upis kapitala u ĐĐ, vjerujem da bi ne-sudjelovanjem u ovom prilično otvorili vrata kritici. Ili recimo nekim lejmerskim ponudama po minialnoj cijeni (zamislite sramote za njih da im stranci ovo pokupe ispod nosa, i steknu 51% za čas!).

Općenito, mislim da se ova saga privodi svom usješnom kraju, pa će uskoro biti i vrijeme da napišem drugi dio ovoga: ĐĐ preokret (kako smo spašavali ĐĐ – prvi dio).

Napomena: Kao što znate, imam dionice ĐĐ i ovo nije nikakva preporuka.

Oglasi

Kategorije:DDJH

25 replies »

 1. Ma ovo sam i ja rekao vezano za posjet Kuvajćana ASDI..Realno pa to je stvarno minoran sajam i po meni očito ljudi dolaze radi konkretnih svari..
  Ovdje se kockice baš fino slažu i mislim da je rasplet pred vratima…
  A za mirovince ne znam što bi uopće rekao i što od njih očekivati..

 2. Potpuno se slažem Nenade sa tvojim konstatacijama. Samo bih dodao da mi osim ĐĐ imamo još jednu vrhunsku firmu koju država kontinuirano pokušava uništiti, a spada u vojno-tehnološku domenu: Zrakoplovno Tehnički Centar, ili bivši ZMAJ. Ta firma bila je ponos bivše države, radilo je na vrhuncu i 1200 ljudi unutra, većinom su poslovi bili devizni, i to odlično plaćeni. Danas životare, oko 80 tehničara radi u hangarima, a 180 “administratora” radi u uredima!? To je jedna od rijetkih zrakoplovnih firmi u svijetu, koja ima svoju uzletno-sletnu stazu, te jezero da mogu pristati hidroavioni. Tehničari su odlični znalci, rade čuda s onim što im je još ostalo na raspolaganju. Interes je velik i od Bombardie-a, i od Canadiera za suradnjom, ali DRŽAVA NIJE ZAINTERESIRANA!? Kaka bi značaj mogla ta firma imati za Veliku Goricu, Turopolje i cijelu Hrvatsku, možemo samo zamisliti. Ali, nama očito ne trebaju radna mjesta, novci, stručnjaci, investicije, nama je bitnije uhljebiti par “stručnjaka”. Do kada?!

 3. ipak mislim da nije uredu postaviti ulazni limit za sudjelovanje u dokapitalizaciji na 800 k, jer se time odmah izbacuju mali investitori iz mogućeg ulaganja i razvodnjava se njihov udio u društvu.

  • Zvonepu , kupite sada Duru tko vam Brani pa ne mislite valjda da je uprava glupa inda ce Durine dionice ici po 20 Kuna to se sigurno nece dogoditi Mazal zna sto radi dionici idu onima koji ponude najvise a to ce po meni biti daleko vise nego od cijene 30 kuna po koliko ste mogli nedavno kupiti Trebali ste doci i na skupstinu pa iznjeti svoje misljenje . Na skupstini je bilo sve transparentno i razlozi ovakve dokapitalizacije su bili objasnjeni , kapital je potreban sto prije jer prosla dokapitalizacija je bila polovicno uspjesna upravo zato sto se oduzila i zato sto je potrebno puno vremena da se skupi takav novac od malih dionicara .

 4. Nenade odlican uvod u Kako smo spasavali Suru #2# , 🙂 , Moram samo potvrditi da sam bio prisutan kada vam se jedan bivsi clan nadzornog odbora ispricavao i svi navodi koje ste napisali stoje . Smjena uprave i Mazala pred posao sa Kuvajtom i Mozebitne druge poslove u arapskom svijetu bila bi nevjerovatno glup potez jer ja poznajem taj svijet oni kad steknu u nekoga povjerenje to je velika stvar nova uprava bi bila gubitak svih poslova u to sam siguran radio sam sa tim ljudima i znam kakvi su a uostalom ova uprava radi Dobro cak odlicno i nema nikakvog razloga za smjenu, Nedavno sam se uclanio i proucio rad Valamarove udruge malih dionicara mislim da ne bi bilo lose da se osnuje i udruga Dure Dakovica i zajedno sa vama postali bi vrlo azni dio DD , ktome nakon ove Dokapitalizacije doci ce do bitnih promjena u vlasnickim odnosima i drzava bude pala od 25% do najvise 33% ako udu i mirovinci sada doci ce do promjene i nadzornog odbora koji bi kao takav konacno radio u interesu Dure Dakovica i Dionicara kao i Slavonskog Broda i Cijele slavonije pa i Hrvatske . Sto se mene tice Mazal je najbolje rjesenje za duzi period radi dobro a vidio sam na skupstini i Zar u ocima i emociju to se ne moze odglumiti on Zivi Duru i pravi je profesionalac . Vama Nenade posebno hvala za sve sto cinite na svim frontovima gdje djelujeto to ke fanscinantno koliko energije i volje imate .

 5. S obzirom da je Nenad dugogodišnji dioničar Đure i da je upoznat sa situacijom oko Đure meni ovaj post čak djeluje kao apel mirovincima u smislu :” pa ljudi nemojte opet fulati ceo fudbal “. ( Nenade ovo je samo moje mišljenje ) 🙂

  Nisam bio na skupštini i nisam znao za ove “probleme” s pojedinim članovima nadzornog odbora, a realno i gdje da se građani Slavonskog Broda informiraju o tome Nenade nego ovdje ako to netko napiše jer nakon skupštine su objavljene samo odluke koje su donesene.

  • Mirovinci ako sada ne udu u Duru nece imati opravdanja poslije p Duro je najbolji Start up u zadnje vrijeme a to je firma sa gotovo 100 godina iskustva i bitna je i za Hrvatsku ali i za cijelu EU uskoro .Sto se mene tice ima ogromnu perspektivu a na Mirovincima je da to prepoznaju . Sto se tice skupstine a pisali smo neke stvari , Nenad je bio jako jasan u svojim stavovima i direktan 🙂 , Mene je najvise smetalo sto je bio samo jedan clan bivseg nadzornog odbora ( zamislite u 5 godina nije kupio nijednu dionicu Dure a ovo mu je bilo prvo sudjelovanje na skupstini ) i smetalo me sto nije bilo nijednog novog clana NO o kojim smo glasali valjda zato sto ionako drzava jos ima vise od 50 posto pa ih nas briga to je za mene nepostovanje , kompanije ali i ostalih dionicara , srecom to ce se promjeniti nakon dokapitalizacije i nakon 6 mjeseci doci ce do promjene NO opet ovoga puta ce imati veci utjecaj Dionicari , Nenad pa i mali dionicari pogotovo ako osnuju udrugu mogli bi imati preko 10% udjela pa bi mogli djelovati .

 6. Kamo sreće da se može vidjeti više ovakvoga aktivnog dioničarstva kod nas!
  Nadam se da manji potres oko Agrokora i vlade neće značajnije utjecati na upis. Potencijalno dobra prilika za razne fondove koji se žale da nemaju gdje ulagati.

  A sa druge strane Arena Hospitality Group d.d. izdala super opsežan prospekt i kreće u dokapitalizaciju.

 7. Naravno da se valuacija treba bazirati na perspektivama poslovanja u budućnosti.

  I to je sva poanta burze. Sekundarno tržište imamo zato da bi primarno imalo više smisla. Razvijeno tržište kapitala jamči da svatko tko misli da ima dobru ideju, dobar plan, želi nešto dobro napraviti, kapital za to uvijek može bez problema pribaviti, po cijeni ovisno o tome koliko dobro uvjeri investitore u te svoje priče, njihovu profitabilnost jednog dana.

  “Upis kapitala” je moćna stvar. Taj “upis” je stvorio i Teslu i druge cool stvari. Možda će se jednog dana “upisivati” i za “ovo”: https://boringcompany.com

  Te tradicionalne Đurine stvari, infrastruktura, dobiva na popularnosti. Tko zna, možda će Đuro jednog dana raditi baš ovaj/ovakav “vagon” na kojemu se prevozi auto u tunelu…

 8. Fantasticno , Vjerujem da je konkurencija bila jaka ali vazno je da ponida zadovoljava dobru neto dobit Dure a mensamo da se dobije posao . Poznavajuci sadasnju upravu i G. Mazala uvjeren sam da se to vise nece dogadati a u biducnosti uvjeren sam da ce Duro cak birati poslove i preuzimati naumosnije poslove koji ce omoguciti brzi razvoj , max tehnolosku opremljenost i rjesenja kao i sve bolje place radnicima na zadovoljstvo njih ali i svih Dionicara Dure Dakovica .

 9. Danas “upis kapital”, sutra “capital return program”! Jedva čekam poziv na skupštinu u kojem će pisati da se ovlašćuje uprava za toliko i toliko milijuna kuna vratiti dioničarima kroz otkup dionica/dividende.

  • Sve u svoje vrijeme, ali sigurno ne upisuju kapital zato što ga planiraju uništiti. Očito je da misle uspješno poslovati, kapital oploditi, pa prije ili kasnije dođe vrijeme kada se zarada ne može u potpunosti reinvestirati u biznis i optimalno je to vraćati dioničarima.

   Imamo mi na ZSE firme koje to profi rade, male i velike, koje stvarno daju viša kapitala u dividende kada i koliko je to optimalno za maksimiziranje dioničkog povrata, odnosno otkupljuju dionice.

   Eto valjda je i ovaj otkup dionica jedne moje drage male firmice namjenjen za poništavanje tih dionica, ne samo nagrađivanje zaposlenika i sl., jer spadaju u te koji imaju “viška”, svi koji dobro rade stvore “višak”: http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/CMmc0Gc2kL5Dj9hQh6IEHQ==.pdf

   • Potpuno se slažem da je kapital koji Ðuro planira prikupiti prvenstveno usmjeren na nove moguće a i postojeće ugovore jer poznato je da imaju potpisano preko 500 mil kn poslova koje također treba financirati. A dividenda kad dośla svakako je dobrodošla.

 10. Rano je govoriti o dividendi ja se samo nadam da ce izvuci sto vise novca u ovoj dokapitalizaciji rasiriti poslove na maximalne mogucnosti , potpisati nove ugovore za izvoz i nadajmo se velikom ugovoru za patrije i servise i nadogradnju i modenizaciju Tenkova 84 sto duro bez problema napravi onda naravno mozemo pricati i o dividendi a rast cijene dionice ce doci sam po sebi :), Duro ima buducnost naravno imam dionice Dure i ne nagovaram nikoga ni na kupnju ni na prodaju .

 11. “Members of the alliance must finally contribute their fair share and meet their financial obligations” – http://edition.cnn.com/2017/05/25/politics/trump-nato-financial-payments/

  Nadam da će od ovoga i biti nešto konkretno. Neprihvatljivo je da države poput Njemačke i Hrvatske izdvajaju za svoju obranu manji postotak GDP-a od USA, a posebice to vrijedi za te države koje imaju značajno manji GDP per capita. One bi po meni zapravo trebale izdvajati proporcionalno veći postotak jer brani se i “capita” a ne samo GDP.

  Kada dođe do neke situacije da je potrebna solidarnost članica saveza u nekoj ozbiljnoj vojnoj akciji važno je da te operacije napokon mogu voditi i pretežno im aktivno/materijalno doprinositi države poput Njemačke i Hrvatske. USA svoj vojni proračun ne bi trebale trošiti na rakete i slični potrošni materijal, tenkove i sličnu klasičnu tehniku. To neka financiraju te sve ostale države pa kada negdje zatreba neka stave na raspolaganje. USA bi svoj proračun trebale trošiti prije svega na razvoj nove, tehnološki sve naprednije opreme, na R&D a ne na bombe, tenkove. Ja sam protiv nepotrebnog trošenja na proizvodnju oružja koje se ne planira potrošiti u kratkom roku. Za USA je to nepotrebno jer oni imaju na što pametnije trošiti (R&D), a ove primitivnije države to ne mogu tako efektno pa neka one doprinose svim tekućim ratnim potrebama članica saveza. To bi bila neka normalna podijela posla, dužnosti i obveza.

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava / Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava / Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava / Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava / Izmijeni )

Spajanje na %s