Uncategorized

Porezi u Hrvatskoj

Rasprava o porezu na nekretnine se zadržavala uglavnom na površini. Potrebno ju je sagledati u kontekstu cijelog poreznog sustava u Hrvatskoj. Srećom, za to postoje čvrsti i relevantni podaci Europske komisije!

Najprije, treba trebamo znati da je Hrvatska u cjelini brutalno oporezovana, najjače u EU (ako gledamo na pravilan način). To uništava gospodarski rast i povećava nejednakosti, dovodi do iseljavanja i apatije.  Žalosno je da je većina građana Hrvatske toga postala svjesna tek kad su se trebali eksplicirati (prema najavi Vlade, ne i povećati – ali nisam detaljno pročavao da bih znao, a nisam se niti uključivao u raspravu) porezi na ono što vide kao temelj svoje financijske sigurnosti – nekretnine.

Ova ‘iracionalna’ strategija je vjerojatno mnogim političarima izgledala racionalna (za njih osobno) jer se time kupovala naklonost raznih, često i malih, interesnih skupina. Tako je predsjednik Vlade u jeku krize otvoreno objasnio zašto ne želi provesti reforme: Naš način života moramo zadržati, a to malo više košta. Javnost treba osvijestiti tko spada pod ‘naš’ – to zasigurno nisu oni koji su ostali bez posla ili se morali iseliti. Problem je u tome što većina naših građana ne razumije kako funkcionira država: da sve što onda ‘da’, mora uzeti od svojih građana, često na destruktian način: uništi više nego što uzme. Primjerice,  ako je na kutinskoj Petrokemiji izgubljeno samo 400 mil. eura, u prosjeku je to svakog zaposlenog u RH koštalo 2.000 kn. To mora od nekuda doći.

Ovakvom politikom i ‘naši’, oni čiji je ‘naš’ način života zadržan, prošli loše. Plaće u Hrvatskoj, da su se barem osrednje provele reforme, bile bi 15-20% veće. Često se u javnosti čuju mišljenja kako oni koji su protiv brutalnih poreza i protiv ‘radnika, socijale, općenito – protiv ljudi’; međutim, istina je potpuno suprotna. Oporezivanje preko neke granice uništava radna mjesta i uništava ljude. Da su plaće i mirovine značajno veće, i mnogi drugi problemi bi bili manji, pa tako i problemi sa ‘švicarcima’ i ovrhama (kojih bi bilo manje).

A kako je uvjerljivo glavni državni alat (jedini?) njen proračun (jer iz toga plaća sve svoje aktivnosti), porezi su ujedno i glavni način kako država komunicira sa svojim građanima. A država je evidentno zadnjih 15 godina nešto radila krivo. Činjenica da nas po bogatstvu (‘standardu’) prestižu i Bugarska i Rumunjska, da postajemo najsiromašnija zemlja EU je nevjerojatna – iako mnogim našim građanima zvuči apstraktno. Da smo nešto koliko-toliko pametno radili od izbijanja velike krize, plaće su u Hrvatskoj mogle biti 15%-20% veće. A zar nije onda i rata kredita manji problem? (Primjerice, zato su Poljaci značajno manje osjetili problem sa CHF — plaće su im rasle značajno brže, pa su ga mogli podnijeti.)

Podaci za gornje članke o brutalnom oporezivanju dolaze iz referentnog skupa podataka EK: Trendovi u oporezivanju u EU.

Pogledajmo još neke podatke iz tog izvještaja:

Naš glavni porez je PDV, s preko 1/3 svih prikupljenih porezna. Iduće oko trećine su socijalni doprinosi i trećina sve ostalo. Hrvatska ima uvjerljivo najveći % poreza, kao udjel od BDP, prikupljen od PDV — dvostruko veći od prosjeka EU:

Porezi na energiju i slično su najveći u EU – intenzivno oporezujemo ekonomsku aktivnost (kod trgovačkih društava – poslovanje, kod građana – potrošnju):

Porezi na rad nisu toliko visoki, iako sam skoro siguran da ovaj grafikon NE uključuje najgori (kvazi) porez – prisilnu štednju u mirovinskim fondovima (koja uz ogromne naknade taj novac uglavnom ‘zavrte’ nazad državi, uz ogromne naknade i profite svojim osnivačima, bankama):

Ono što je loše je da nam je i dalje porez na najvrijedniji rad srazmjeno velik:

Neki kažu kako su za radikalno oporezivanja onih koji zarađuju puno jer su ‘protiv nejednakosti’. No, ‘zaboravljaju’ da upravo dobro plaćena radna mjesta, biznisi koji su bazirani na znanju, dovode blagostanje svima. Neki kažu da ‘ne žele’ da Hrvatska bude ‘nacija čistačica i konobara’ (inače krajnje uvredljivo prema i tim radnicima koji pošteno zarađuju za život, a nažalost nisu bolje plaćeni upravo zbog socijalističkih i interesnih antireformskih napora).

Oni bi ‘najrađe’ da ‘dođu stranci’ i poklone nam dobro plaćena radna mjesta, ali svima! Krivi su stranci ‘jer ne investiraju’. Inače, protiv tog lenjinističkog mentaliteta se borio i bivši ministar Lalovac koji je zagovarao smanjenje najviših stopa. Ako pogledate gornju tablicu, vidjet ćete da naši konkurenti, naša usporedna skupina, Nova Europa, imaju daleko manje stope. Rade ključne stvari radi drugačije od nas i stoga im raste blagostanje. Pogledajte ovaj nevjerojatan grafikon koji pokazuje razvoj blagostanja u EU od godine krize do 2016.:

Porez na nekretnine je danas u fokusu zanimanja. Od njega dolazi u odnosu na druge zemlje EU poprilično malo (iako smo najjači u nekretninama – Bugari imaju nešto više stambenih nego mi, ali ih mi daleko nadmašujemo u stanovima za odmor i iznajmljivanje):

Porez na kapital donosi također manje od prosjeka EU (ali ne toliko manje nego nekretninski):

Ovdje su, međutim, podaci najmanje ažurni jer je u međuvremenu (gornji podaci su za 2015.) uveden porez na kapitalnu dobit. Međutim, čak i sada je udjel u ukupnom prikupljenom porezu sigurno ostao ispod EU prosjeka jer je kapitalna osnova mala – uspješno smo rastjerali kapital kako strani, tako i ulaganja domaćih ljudi u produktivnu imovinu (udjele u društvima kapitala). Štoviše, naprasnim uvođenjem vrlo nepraktičnog poreza na kapitalnu dobit, država je učinila ekonomsku štetu jer je jako destimulirala trgovanje dionicama, koje je osnova za nova izdanja (primarna emisija) koje osnažuje kapital postojećih društava. Inače, i sam sam se zalagao za porez na dividendu.

Najgori ‘porez’, odnosno kvazi-porez ostaje prisilna mirovinska štednja. Većina toga novca opet završava u džepovima države. Štoviše, upravo kad je Hrvatska dobila ‘junk status’ i praktički joj je bio onemogućen pristup stranim tržištima kapitala, a domaće banke su dostigle limite u kreditiranju, a premijer je najavio da ‘moramo zadržati naš način života’, njihova izloženost državnim obveznicama je porasla s 26,5 na 53 milijarde kuna! Pri cijeloj toj operaciji su mirovinska društva svojim vlasnicima zaradili ogromne novce – samo AZ društv0 je do 2015. imalo prihode od preko milijardu kuna i dobit prije oporezivanja od preko 800, za profitnu maržu (prije oporezivanja) od oko 70%! A za kakav točno posao?

Mirovinci su se, ako ništa drugo, hvalili velikim prinosima. Ali on je ostvaren opet kamatama koje su na državne obveznice plaćali građani Hrvatske. Ali i tu nešto ne štima: Obveznički i mirovinski fondovi: a gdje su novci?

Zašto smatram da je to najštetniji kvazi-porez u Hrvatskoj? Zato jer je upravo taj krucijalni dio štednje građana tako preusmjeren državi i stoga ona nije morala smanjiti neefikasnu potrošnju i stoga joj stalno treba puno poreza.

I da zaključimo:

Ukupna, brutalna porezna presija uništava gospodarstvo, smanjuje blagostanje, pa i uništava vrijednost nekretnina daleko više nego je to eventualno mogao učiniti novi porez na nekretnine (ako bi bio veći od ovih koje zamjenjuju — nisam se dovoljno uputio da bih mogao reći da li treba biti veći od ovih koje zamjenjuje).  Ovdje možete vidjeti da se to i događa u značajnoj mjeri: Hrvati siromaše na nekretninama, a koji se narodi bogate?

Vlada je pak rekla da je porez na nekretnine zamjena za neke druge poreze, te dio paketa kojim se ukupno smanjuje porezno opterećenje (iskreno, nisam proučavao). Kako je evidentno da neumjereni porezi siromaše zemlju, bitno je, neovisno o ovoj priči s porezom na nekretnine, poticati Vladu da smanjuje poreze i razvija blagostanje. Danas i sam ministar financija to najavljuje: “Znate moju ustaljenu rečenicu, to je stav koji zagovaram kao ministar, a mislim da imam i potporu i u vladi, a to je da ključ javnih financija rashodna strana proračuna. Sav je višak prihoda za smanjivanje deficita i duga i za daljnje porezno rasterećenje“.

+ + +

 • Kad ste već ovdje, pogledajte kako zaštititi i oploditi svoju štednju/imovinu: Ulagačke osnove (što je najvažnije kod štednje / ulaganja).
 • Za obavijesti o novim člancima na Electica, upišite svoju email adresu gore desno.

 

Kategorije:Uncategorized

158 replies »

 1. Nejasno je kako Eurostat dolazi do tih podataka. Prihodi od komunalne naknade 2015. iznosili su 2,2 milijarde kuna i oni sami iznose 0,66% BDP-a, dakle više od prikazanog na slici. Kada se tome dodaju prihodi od poreza na kuće za odmor i prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina, ukupan iznos ne može biti manji od 0,8% – 0,9% BDP-a. Slika 3 pokazuje da se ispravno mjereno relativno opterećenje nekretnina u Hrvatskoj ne uklapa ni u kakav obrazac u EU. Općenito, odnos između dostignute razine ekonomskog razvitka i udjela prihoda od oporezivanja nekretnina u BDP-u ne postoji, pa se može zaključiti: nije točno da Hrvatska prikuplja relativno malo prihoda od različitih oblika nameta na nekretnine u odnosu na dostignuti stupanj razvoja. Štoviše, pogleda li se iznimno visok stupanj oporezivanja nekretnina na jugu EU (pogledajte položaj Francuske, Grčke, Španjolske, Italije, Portugala i Cipra na slici), postavlja se pitanje ne guše li tako visoki porezi ekonomsku aktivnost.
  http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/porez-na-nekretnine-je-dobra-stvar-evo-i-zasto-poznati-hrvatski-ekonomist-detaljno-objasnio-zasto-je-sporni-porez-nuzan-za-hrvatsku/6488086/

 2. Jedna mi stvar nikako nije jasna,kako ministar financija,potpredsjednica vlade dalić za koje pretpostavljam da nešto razumiju ne vide da je porez na kapitalnu dobit na dionice potpuno ugasio želju kod ljudi da ulažu na burzu,vjerujte ljudima je potpuno neprihvatljivo da pišu porezne prijave,tu prvenstveno mislim na one male ulagače i na one koji bi se igrali na dnevnoj bazi da nešto pokušaju zaraditi a oni su okosnica održavanja likvidnosti svake burze…Burza kao da ni jednoj vladi uopće nije u fokusu interesa?Oni kao da žive u nekom 19 stoljeću pa eto to sve zajedno njima nije ni bitno?Da se razumijemo i sam nisam bio protiv uvođenja poreza na dividendu ako bi se on obračunavao automatizmom kako se danas i obračunava ali u ovakvim uvjetima uvoditi porez na kapitalnu dobit na burzi koja je zamrla mogu samo luđaci koji ne razumiju ama baš ništa?Oni kao da žive neke svoje paralelne svjetove izolirani od stvarnosti?

 3. Najgore je kumulativno oporezivanje, a to je “naš” trik razvijen do savršenstva koje ni jedna statistika ne može pohvatati. Kod dionica npr. pojednostavljeno to ide ovako. Društvo najprije plati porez na dobit. Od onoga što ostane dijeli se dividenda koja se također oporezuje. Netto dividenda ulazi u osnovicu poreza na dohodak tj. povećava ju samim time i poreznu obvezu. Dakle, isti prihod od iste ekonomske aktivnosti oporezuje se tri puta. Plaćate ga kao (su)vlasnik, investitor i radno i poslovno sposoban građanin. A takvih primjera imate koliko hoćete. O usputnim naknadama i davanjima može se napisati i obraniti kakva diplomska ili doktorska radnja.

  A u korijenu svega je činjenica da najmanje 300 tisuća zaposlenih u državi svoju plaću direktno ili indirektno prima iz proračuna. Dodajte tome i mirovine pa je jasno da to ne može izdržati nijedna ekonomija. Zato se ljudi iseljavaju i ima toliko sive ekonomije. Ljudi ne žele to plaćati.

  • Porez na kapitalnu dobit za “sitna” trgovanja uništio je promet na ZSE. Jako loš potez.
   Mali ulagači su praktički nestali, brokeri propadaju, burza isto.

   Ili neka ukinu porez do nekog prometa 200,300, 500 tisuća kn milijun ili neka HITNO
   uvedu NOVI POREZ recimo na zadavanje naloga u trgovinski sustav ZSE, jer prometa
   dionicama ionako nema. Valjda netko ovo čita…

   • I porez na nekretnine je klasično kumulativno oporezivanje.
    Da bi zaradili neki neto iznos (bilo od samostalnog ili nesamostalnog rada), morate platiti gomilu poreza.
    Za ono što vam nakon svega ostane neto, želite kupiti nekretninu.
    I sad bi opet na tu nekretninu trebali godišnje plaćati neki porez?
    Porez na profit od nekretnine je ok, to je profit kao i svaki drugi, ali na samu nekretninu? Nakon svega što ste već platili?

   • Ja sam racunao da je promet pao za oko 35% na burzi od uvodjenja poreza. Mene je zacudio velik broj i malih i velikih malih investitora koji su odobravali taj porez. Nisam mogao vjerovati da su bili za to da im se uvede jos jedan porez.
    Ali takav smo valjda narod…volimo poreze.
    Drzava je sama sebi pucala u nogu. Manje se trguje, manje se placa doprinosa, a oni nista nisu zaradili. I kad uzmes u obzir da nismo pravna drzava, onda na sav rizik, imas i taj porez.
    Ali kad nama ne smeta, sto bi oni to mijenjali. Veliki su odavno zaradili, ukopali se i oni ionako nece nista platit. A mali koji riskiraju ponekad i sve sto imaju, ce na sav rizik jos platit i porez. Time uopce nisu destimulirali stednju u banci.

  • @dandy

   Jeste li sigurni za ovo:

   “Netto dividenda ulazi u osnovicu poreza na dohodak tj. povećava ju samim time i poreznu obvezu. ”

   Moj je dojam bio da dividenda, jednom oporezovana, vise ne ulazi u racun poreza na dohodak? Moze li netko pojasniti?

   • Ako dohodak od dividende upišeš u godišnjoj poreznoj prijavi u rubriku koja se tako zove ući će ti u poreznu osnovnicu, naplatiti će se razlika od onoga što si naveo kao uplaćeno do te neke više stope… Mislim da je caka u tome da to tamo ne treba navoditi (jer je to konačni porez i u tom kontekstu se taj dohodak više ne smatra dohotkom u smislu ukuponog dohotka za prijavu u godišnjoj prijavi po zakonu o dohodak? Ili tako nekako? To samo porezni stručnjak nam može objasniti…), samo što to ljudi, kojima uvijek govore kako treba SVE navesti, i koji vide rubriku koja se tako zove, to ne shvate, pa im lijepo porezna sve i naplati. Oni nikad ne isprave ako tebi ide na štetu, a kad bi išlo njima na štetu već bi oni to sami obračunali.

   • Do ovoga obračuna za prošlu godine porez na dividendu, najamnine i kapitalnu dobit se mogao, a nije morao uračunavati u obračun poreza na dohodak, bila je malo siva zona. Od ove godine ti porezi su konačno obračunati i ne mogu se dodati dohotku čime bi im se povećala porezna stopa, ali se ne može ni dobiti povrat poreza ukoliko je dohodak manji od osobnog odbitka.

   • Nisam. Provjerite. Mislim da su u prvoj godini uvođenja poreza na dividendu i jedan i drugi išli paralelno. Tad sam i zadnji put ispunjavao godišnju poreznu prijavu jer sam dobio povrat po toj osnovi.

 4. Mislim da je u globalu ipak najgori kvazi-porez zvan mirovinska štednja , kojeg država,po nahođenju,koristi kao financijsku klackalicu, na koju se,umjesto recimo dječice,stavljaju trupci od 300 kg. Kad-tad će to pući. Izvjesno je iz priča premijera za laku noć, kao i G-đe Dalić, da će upravo taj slatki zagrljaj mirovinskih fondova biti zaslužan za “obranu” INE, pa “naših” auto-cesta…
  Uz premijerovo dociranje da će nam reći otkad će početi važiti Zakon o lokalnim porezima (pa time i nekretninama), iako on po usvajanju u Saboru, stupa na snagu 01.01.2018 . godine ?! Kako nema navodno metodologije kojom se utvrdila osnovica poreza,ministru financija se daju izuzetno velike ovlasti čl. 66 i famoznim pravilnikom (plakao bih kad bi bilo zakona bez “vegete” u obliku pravilnika !) mjesec dana od početka važenja Zakona,dakle,ništa prije 01.02.2018.Nema niti detaljnih naznaka kamo će se trošiti prikupljeni novac osim blago rečeno nonšalantnog “izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.” , tako da se lako može dogoditi da ćemo zažaliti za strogo namjenskim nametom zvanim komunalna naknada.
  Nevezano uz to, zanimljivo je kako država uopće ne nastoji riješiti stanje u zdravstvu ,omogućavajući recimo poslodavcima da sami uplaćuju dodatno zd. osiguranje zaposlenima uz priznate troškove, gdje bi se djelomice riješio i onaj prenosivi manjak u blagajni od 2,1 milijardu kuna svake godine.

 5. Porezi su vazni. Vazna je i vjerodostojnost. Npr svojevremeno je ministar Linic smanjio neki doprinos za 1% i onda se zgrazao na poduzetnike zasto nisu pojacali privrednu aktivnost. Pa normalno da nisu, jednostavno nije bilo uvjerljivo da ce Hrvatska zaista smanjiti porezno opterecenje, realno i trajno. I nije.

  Igrom slucaja sam nedavno posjetio Sofiju i Bukurest. Ti gradovi su puni stranih IT firmi koje zaposljavaju lokalne programere. Prije nego netko kaze “jer su dzabe” napominjem da su im neto place bez problema 3000-4000 eura. (U oba grada sa 1000 eura neto zivi se skroz dobro.)

  Glavni razlog zasto su te firme tamo su niski porezi. Da nema niskih poreza, vukli bi te radnike van, ne bi isli tamo. Dosta firmi je iz Izraela.

  IT nije panacea. Nikad nece svi moci raditi u IT, pa niti znatan broj. Niti mislim da IT treba imati specijalan tretman. Niski porezi svima — i burekdzinicama i programerima. Ali IT moze posluziti kao kanarinac u rudniku, osjetljiv je, pa ukazuje na problem i prije nego je ocit u drugim sektorima. Ljudi uvijek moraju pojesti burek, pa ce to nekako ici i uz poreze od 100%.

 6. Možda ta država konačno skroz prestane biti udžbenički primjer “crony” kapitalizma, jer ipak pravosuđe kao da funkcionira, kao da stvarno žele procesuirati koruptivne i slične prekršaje: https://www.washingtonpost.com/world/samsungs-heir-apparent-found-guilty-of-corruption-sentenced-to-five-years-in-jail/2017/08/25/03a71976-894e-11e7-9ce7-9e175d8953fa_story.html

  Od korumpiranog sustava može biti gori samo onaj koji je korumpiran i ima velike poreze za poštene građane koji poreze plaćaju. Takav je naš.

 7. Iako je g.Bakić vrlo jasno objašnjava nedostatke našeg mirovinskog sustava i načina vođenja evo kao potpora tome i link na analizu strane (Britanske) firme koja je specijalizirala baš to (analizira mirovinske sustave i fodove svijeta)

  Analiza je opsežna i vrlo informativna pa ću samo izdvojiti dvija detalja koja se vežu na gornji tekst g.Bakića:
  “Assets are allocated in a fairly conservative way, even considering the restrictive investment limits. 91% of assets are invested domestically. Of these, over 70% are invested in domestic government bonds, 7% in open-end investment funds, 5% in domestic shares and 3% in corporate bonds. Foreign shares amount only to 1.4% of assets. Croatian pension funds do not exploit the 15% limit on foreign assets; only 9% are invested outside Croatia.”
  i zaključak:
  “Regarding investment regulations, the requirement that at least half of the assets must be invested in Croatian government bonds could lead to suboptimal geographical diversification and a concentration of risks according to capital market theory.

  http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/croatia/89

  • Očito im je za Hrvatsku raportirao neki naš lokalni muljator povezan s mirovincima čim ulaganje preko 70% u obveznice samo jednog junk izdavaca naziva ‘konzervativnim’ 🙂
   To je inače standardna muljaža naših mirovinaca i po tome ćete ih lako prepoznati — samo oni i njima naklonjeni novinari izvaljuju takve gluposti.

 8. ja sam tu njihovo “fairly conservative” i nakon toga “even considering investments limits” (a koji je min 50%) razumio kao kritiku, kao naglašavanje pretjerivanja izloženosti i na kraju dodatna kritika da ne koriste svih 15% dozvoljene izloženosti na “foreign assets”

  • Cuj ti so called manageri nisu u stanju pogodit ni nas turizam, a kako ce onda izaci na svjetsko trziste, gdje se igra liga prvaka? Pa pojeli bi ih tamo

   • Lošeg managera se lako zamjeni boljim, pogotovo ako ti trošak plaća predstavlja zanemariv udio u odnosu na profitabilnost. Siguran sam da bi za dobru ponudu, plus je Hrvatska raj za expatse, došli i neki svjetski igrači (to bi i lošima bilo dobro jer bi mogli uz njih učiti). Tako da je najveći naš problem u biti u vlasnicima kojima očito odgovara ovakva situacija i to ne vidim kako promjeniti jer vlada(e) koja nas zastupa ne radi po tom pitanju ništa.

    • Mislim da svjetski igrači, top manageri, još uvijek ovdje ne mogu biti uspješni. Naime, nikoga lokalno ne poznaju, s nikim nisu zajedno ovce pasli, nikome odavde nisu rodbina, i sl.
     Kako tako biti uspješan ovdje?

 9. Ako uzmemo za pretpostavku da državu zapravo činimo svi mi skupa…lako se dolazi do paradoksa kreditiranja samoga sebe kroz mirovinske fondove a zatim isplate kamata samom sebi kroz oporezivanje

  Bravo za OMFmanagere …genijalna strategija…nacija ovaca.

  • Mislim da se jako varate, recimo to ovako, zamislite si nekog stručnog i karakternog u rangu g.Bakića za upravljačem mirovinskog fonda i onda to pomnožite s 4, a onda si zamislite kako bi izgledale uprave društava kojima bi oni bili većinski ili značajan vlasnik i onda kakav bi povrat na uloženo imala ta društva i koliko bi se novih radnih mjesta otvaralo, koliko bi porastao izvoz i povećala primanja radnika zbog veće učinkovitosti. Zamislite da je Končar izraste u firmu poput Samsunga ili GE i sličnih ili da je Podravka firma kao Unilever itd.
   I onda zamislite da postanu aktivni partner vladi pa da vladajućima predlažu (ipak su oni struka) kako prilagođavati dozvoljenu izloženost u određene inv. klase dugoročnim trendovima u Svijetu. Da ne govorim da se dijelom imovine uključe u razvoj firmi kao Rimac, Bellabeat i da onda ti poslovi ostaju kod nas ali i da time privuku osnivače iz susjedstva da tu pokreću svoje zamisli. Meni je jedino malo teško zamisliti koliko brza bi bila transformacija ali ona bi se sigurno desila usprkos svim “kumovima i rođacima”

   • a za neki mali korak bi primjerice odgovorni mogli pokrenuti novu informativnu kampanju gdje opsežno informiraju i savjetuju mlađe od 40 da se prebace u A kategorije svojih mirovinskih društava. jer npr. iz moje okoline (oko 40 ili mlađi) nitko nije imao ili ima vrlo malo pojma o čemu se radi ili zašto bi to uradili.

 10. Samo mali dodatak u vezi Zakona o lokalnim porezima i nekretninama)-najava amandmana preko vikenda ,po kojem će se DIO prihoda od poreza a nekretnine ostavljati lokalnim zajednicama,a dio ide u centralu ostavlja logističko dvoumljenje tipa :
  a) ako je najavljeni porez iste vrijednosti kao i komunalna naknada, ispada da će dio ostavljen lokalnim zajednicama biti čak i MANJI (bonbon za utjehu uplakanim loko šerifima bi bio u tom uda se sredstva uopće ne moraju troošiti namjenski i da do revizije zakona imaju pune 2 godine da troše po volji),
  b) vjerovatnija opcija je da je porez veći u izračunu,pa eto jare i pare za uhljebe (otud tolika tišina oporbe-ta ipak i oni imaju svojih loko oaza), a i centralna vlast će imati ekstra-prihode.

 11. ja mislim da su porezi u HR ok, osim onog na rad, i onog na kapital koji me osobno smeta.. i posebnog poreza na motorna vozila, pa moram kupovati auto s pola litre zapremnine motora.. ili rabljeni, a takav već imam

 12. Porez na nekretnine u ovoj zemlji bi bio sigurno ok kada bi mi imali simulacije efekata i jednu cjelokupnu sliku budućih poreznih opterećenja,ako uvodiš porez na nekretnine moraš ljudima objasniti koji porez ćeš im smanjiti i kako će se to odraziti na njihove đepove,u nas se uvodi porez na porez i to je problem ove zemlje,u krizi digneš pdv a sada nitko ne priča o smanjenju pdva,uvedeš porez na kapitalnu dobit i sjebeš čitavu burzu,upravo taj porez na kapitalnu dobit govori o načinu kako se u nas uvode porezi,u ime neke pravednosti napraviš pet puta veću štetu za hrvatsko gospodarstvo,tako isto ta neizvjesnost oko poreza na nekretnine već godinama opterećuje čitavo tržište nekretnina,nema izvjesnosti nema izračuna nema simulacija i rokova uvođenja nego se sve nešto puti,petlja,uvode nerazumljivi i komplicirani tkz koeficijenti,prijeti se da će se novije nekretnine više oporezovati od starijih što je van zdrave pameti jer sve starije nekretnine se nalaze na najatraktivnijim lokacijama,pa bi npr tom logikom za istu kvadraturu onaj u centru grada plaćao manje nego onaj u naselju na periferiji grada?Da ne nabrajam dalje idiotarije koje sam odmah uočio…

  Porez na nekretnine u hrvatskoj da ili ne nije prava tema,prava tema je da znamo što je program vlade glede ukupne porezne politike,rokovi,simulacije i ostalo a ne kako se tko sjeti bi stalno uvodio nove poreze i još nam kažu mi bi to prepustili lokalnim jedinicama da one same određuju koeficijente a onda još kažu 2020 godine bi se to izmjenilo?Opet uvođenje “izvanrednog stanja” i kontinuirano držanje građana u neizvjesnosti koliki će taj porez biti sutra?Oni bi stalno nešto mijenjali a ni sami ne znaju što?Dođu na vlast kao marsovci bez plana i programa i onda lutaju 4 godine u natezanju “što bi trebalo”

  Evo bave se pločom u jasenovcu od početka mandata koja je čista provokacija jer je postavljena na kuću nekadašnjeg zapovjedništva logora i još nemaju nikakav stav ili odluku što sa time.Da su se programima bavili koliko sa tim pločama danas bi znali kuda idemo a ovako se ne zna ni tko pije ni tko plaća?Što je sa nastavkom privatizacije?Što je sa reformom javne uprave?Dali im je plan da zadrže 586 lokalnih jedinica u zemlji ispod 4 mil stanovnika?Kako ćemo rješiti dubioze zdravstva i mio sustava?O tome nismo čuli ni jednu jedinu riječ nego oni pregovaraju o pločama u jasenovcu koju bi svaka civilizirana država skinula 1 minutu nakon što je postavljena i još pregovaraju o tome sa skejom koji im usere svaku proslavu oluje da se o nama piše crno na taj dan u pola europe?Baš su našli sugovornika?Zar ne vidite brkić jedno o pločama u jasenovcu,premijer i predsjednica drugo,nema kao raštimani orkestar,jedan marić ministar za porez na nekretnine,drugi marić ministar protiv,kao da su se sakupili na buvljaku i sastavili vlast?

 13. I mislite da je uskoro kraj ovom idiotskom natezanju oko ustaških pozdrava i komunističkog zločinca?Ne nije sigurno ako se to sve ne kriminalizira kao u njemačkoj i austriji i u bajbuk druže pa ti tamo viči živio drug tito i za dom spremni…Pa nisu austrijanci i nijemci idioti a hrvati pametni,pa da austrija i njemačka to nisu napravile one bi se još danas unutrašnjopolitički iscrpljivale na tim temama jer bi se uvijek našlo dovoljno budala koje ne mogu izaći iz uniformi svojih djedova,da to nisu napravili nebi danas bile gospodarske sile kakve jesu…
  Pa jeste li vidjeli neki dan onih tkz antifašista idiota izašli sa zastavama sssr-a i jugoslavije na tkz antifašistički prosvjed?I još im ivo josipović dao podršku?Ima idiota u svakoj zemlji zato takve povike,zastave,obilježja pametne zemlje kriminaliziraju da te grupe idiota ne opterećuju njihova društva non-stop?To razlikuje pametne od glupih?

  Ništa se to neće riješiti bez strogih zatvorskih kazni pa ti viči pozdrave,maši zastavama,i kuni se u druga tita i antu jer ako dođe sdp sve bi ulice oni opet vratili i tu kraja nema,dok se ne kriminalizira i za dom spremni tito će živjeti vječno jer će postati sredstvo manipulacija ljudima…a dok je pozdrav za dom spremni legalan provokacije i ploče,kao i grafiti neće stati,imati ćete ih na svako 100 metara u zemlji jer ima budala dovoljno a nemaju što činiti nego provocirati i j ovaj narod i državu u zdrav mozak a ivo josipović neka se srami svojih zadnjih postupaka jer to idiot nebi podržavao što on podržava,i takav nam je bio predsjednik države,drži govore na skupu na kojem idioti mašu sa zastavama sssr-a i jugoslavije.I oni bi meni u zatvor odmah pa neka tamo mašu,ne zbog ideologije već zbog nepoštovanja prema žrtvama tih komunističkih režima.Ma zamislite na trgu u zgb mašeš zastavom okupatorskog sssr-a i predstavljaš sebe kao tkz borca za ljudska prava i antifašizam a u biti reklamiraš sa tim zastavama klasični fašizam i nepoštovanje ljudskih prava i sloboda?

  A braniteljima treba reći “e dosta je više,klanjamo se vašim žrtvavama do poda,država skrbi koliko može ali gospodo niste branili japan nego svoje kuće i ne možete već drugu vladu i narod držati taocem i kočiti razvoj ove zemlje”Bez da im to netko kaže javno ovo neće stati sigurno,rješiš jedan problem nametnuti će se drugi,znam ja moje ljude….A bujaneci,dujmovići i ekipa samo lože vatru jer od toga jako dobro žive….A sa druge strane kapovići ekipi bujaneca i takvih dođu kao kisik,oni se hrane jedni drugima jer druge teme nemaju a kamoli ideje za razvoj ove zemlje,oni bi samo nekoga i nešto rušili u ime ante i tita,to im je duševna hrana i na tome grade karijere,bilo novinarske bilo političke,to su štetočine ove male države….

 14. Zar ne vidite da nema političke opcije koja u ovakvim okolnostima zagovara da svi hrvatski vojnici tj sve udruge i partizanske,i domobranske,i braniteljske otiđu konačno na sva mjesta zločina svih režima i poklone se zajedno svim žrtvama,zagrle se sa porukom “ne ponovilo nam se nikada više”
  Takva politička opcija u hrvatskoj ne postoji?Zapitajte se zašto?Jer beskičmenjaci na sukobima najbolje žive!Njima su sukobi egzistencija i društveni status,ako to izgube oni su nitko i ništa,mulj sa dna….

  Budale nadrkane, kao da su znali oni vojnici 41 godine u informativnoj blokadi koja ih vojska kupi i zašto se te vojske bore,80% ih nije znalo ni o čemu se radi i tko u svijetu sa kime ratuje….Kao da su ustaški i domobranski vojnici znali da je antu pavelića instalirala italija na čelu sa musolinijem i kao da je 80% partizana znalo što je to komunizam?Nisu znali čitati i pisati a kamoli da su to znali?
  I idioti političari i ovi novinarski hrvatski šljam nemaju zrno razuma i odgovornosti da konačno djeluju afirmativno i konstruktivno u smislu pomirbe hrvatskog naroda nego svoje honorare i plaće zarađuju na paljevini naroda…Pa isto su to radili miloševićevi režimski novinari i političari u širenju mržnje prema svim nesrpskim narodima na prostoru ex yu,tako su i oni svje plaće zarađivali.Po čemu se ovi danas razlikuju?Gdje je razum?Kao da nestaje?

 15. Bojna im se zove po ustaškom generalu rafaelu bobanu a oni kažu “mi nemamo nikakve veze sa ustašama niti koketiramo sa ustaštvom”,tako su i srbi 91 vikali da oni nemaju veze sa četnicima a na tv-u su im šešeljevci nosili četničke uniforme dok su rušili vukovar i vikali mi smo četnici?

 16. Bojim se da je ovdje bog rekao laku noć zdrava pameti,prvi marširaju pod imenom ustaškog generala rafaela bobana a mi ih pravdamo da to nema nikakve veze sa veličanjem ustaštva a drugi mašu zastavama sssra i jugoslavije sa petokrakama a mi ih pravdamo da su to borci za ljudska prava i antifašisti?Jeli se vama čini da mi ovo sve sanjamo?Meni se odavna tako čini?

 17. http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/godinama-smo-se-borili-da-udemo-u-europsku-uniju-a-sada-bi-mogli-biti-izgurani-iz-nje-macron-zeli-podijeliti-eu-na-napredne-i-manje-napredne-zemlje/6516694/

  A sada nas čeka i ovo,o tome sam pisao na ovom blogu,do jučer mi se činilo da predsjednica vuče na jednu stranu ka poljacima a premijer ka drugoj strani?Još mi nismo čuli gdje bi mi to da se usidrimo?I tu će biti povuci potegni jer čvršće integracije donose i prenošenje dodatnog suvereniteta na uniju ali i strože poštivanje standarda ali i društvo najbogatijih i najboljih a ovo drugo je suprotnost ali veći suverenitet?i tu će biti povuci potegni i baukanja?Kuku lele?

 18. http://www.index.hr/vijesti/clanak/tihomir-dujmovic-ostao-bez-politicke-trash-emisije-na-htvu/992304.aspx

  Fala k da su ovoga palikuću skinuli sa htv-a,prvo je loš novinar,čak i gori od branimira bilića a to nije lako biti a drugo je toliko pristran da je on stalno nervozan što mu gost ne govori ono što on misli a treće tri godine je za stipu mesića a protiv tuđmana pa onda tri godine obrnuto a po profesiji je palikuća tako kruh zarađuje,taj je tipičan primjer ljudi koji žive na sukobu hrvata….Njima je sukob hrvata kisik i egzistencija!A u biti su nitko i ništa?Ratni put mu je zero-nula a danas je veći patriota od blaga zadra a 90-tih bio odvaljen od stijene pa je bio nigdje…Takvi se najviše danas i dokazuju da su oni “rvatine od 6 metara”,takvi i djele hrvate na male i velike?

 19. http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/damir-markus-kutina-o-hos-voj-ploci-u-jasenovcu-zele-nas-razjediniti-nista-nije-rijeseno-1058535/

  Niti će se ova ploča skinuti bez kordona policije niti će se tito maknuti iz istre bez kordona policije a tu će na ta dva primjera država pokazati jeli država ili poljoprivredna zadruga…To što su se oni dogovorili zaboravite,ne možemo se mi branitelji dogovoriti oko ničega,niti u raščišćavanju sa prošlošću i totalitarnim režimima mogu svi biti zadovoljni i sretni,to je jednostavno nemoguće u bilo kojoj državi na svijetu…Nama treba upravo suprotno,da nitko ne bude potpuno zadovoljan osim nas “normalnih”,mi i jesmo najveće žrtve ovih ludila?

  • “Točno nam govori kako bi mi morali razmišljati…” pa Antune da li Vi uopće pročitate
   ono što prilično nametljivo pišete. Riječi trulog Josipovićevog analičara možete uokviriti i staviti na svoj zid, ali dozvolite razna mišljenja i da je dozvoljeno sve što zakonom nije izričito zabranjeno.
   Da li se slažete i sa Jovićevom mišlju da Europska unija treba sniziti kriterije za ulaz zemljama zapadnog Balkana.Jović kao omladinac protežiran od Socijalističke omladine Jugoslavije i kao takav instaliran na njihovom fakultetu što bi drugo i mogao zastupati.

   Jovića koji se izravno izjasnio protiv hrvatskog referenduma 1991. konstatirajući da je održan
   u nepoštenim i neslobodnim okolnostima, vi donosite 2017. da on utvrđuje karakter Domovinskog rata…To je Antune potpuno neprimjereno. Naravno pošteno i slobodno po istom je bilo sve u Jugoslaviji za koju se isti zalaže. Mislim da nije čak ni pristojno citirati Jovića na ozbiljnom blogu.

   Zašto ne prihvaćate demokraciju i zakonska rješenja. Nemoguće je reagirati na svaku Vašu
   tvrdnju od kojih su mnoge zapravo ekstremne. Neka priča svatko što god hoće…kako uopće
   zamišljate demokraciju, u tome i jest stvar da se ne prelazi granica dozvoljena propisima.

   Evo CERP prihvatio ponudu Poljaka za dionice Luke Rijeka. Koračić naprijed čini se, zar ne ?

   • Ja sam se referirao samo na ovaj tekst i temu,i tvrdim da je čovjek 100% u pravu glede te teme,glup nije sigurno a dali on misli ovo ili ono ili želi ili ne želi hrvatsku mene vam stvarno zaboli ona stvar.Ja sam je želio i želim!On točno locira bit jer ja tvrdim da su nam ovu lakrdiju u jasenovcu uvalile srpske tajne službe upravo zato da ojačaju svoju međunarodnu poziciju i da kompromitiraju sami karakter domovinskog.Jer 25 godina iza rata postaviti ploču na zapovjedništvo logora jako teško da to može biti slučajnost…Mi smo svojim suborcima ploče klesali još dok je trajao rat,ovdje je previše slučajnosti da bi moglo biti slučajno…Ako mi kažemo da smo se svi borili pod ustaškim pozdravom za dom spremni i branimo taj pozdrav mi time dajemo pravo tezama srba “da se 90tih povampirilo ustaštvo u hrvatskoj pa da su oni u strahu digli bunu”,i mi time ulazimo u negaciju tuđmana koji se jasno ograđivao i osuđivao bilo kakva ustaška obilježja ili pozdrave.A tuđman nije bio budala kao mi danas…

    • A politika je nešto puno šire od kavane-birtije,i interesi države se brane na sasvim drugačiji način.Evo navesti ću vam jedan primjer,tko će nas npr podržati u eu za položaj hrvata u bh i za možebitno treći entitet ako sebi prišijemo percepciju da smo zemlja koja koketira sa ustaštvom?
     Nije ova ploča u jasenovcu tako bezazlena stvar kako mi mislimo.Da je tuđman tada razmišljao i ponašao se kako se mi danas ponašamo mi nikada nebi državu imali…

    • A jović je izuzetno pametan čovjek i vrsni politički analitičar,ja vas u to uvjeravam…a dali je on nekada bio za jugoslaviju to je danas vjerujte mi potpuno irelevantno,nekada je i tuđman bio marksista,komunista,titov general?Kakva jugoslavija 2017 godine?Ona služi nekima kao tema za budale?Tko to danas normalan može razmišljati da je to uopće moguće?
     Pa taj je za vrapče?

    • Vi danas u nekim baltičkim državama imate značajan postotak rusa u udjelu stanovništva i veliki broj njih plače za sssr-om?Šta da im rade?Ne mogu ih oni prisiliti da ne plaču?Ili vi mislite da bi sve takve trebalo po kratkom postupku?

    • Jović je u pravu samo po vašem mišljenju, nije meritoran i začuđujuće je da takav lik
     dobije medijski prostor. Ispada da raskrinkava srpsku službu što je pak posve nevjerojatno.
     Valjda srpske tajne službe mogu i nešto bolje smisliti. Ili jako kasno pale, ali to je potpuno nebitno.

     Previše dramatizirate oko ploče, to pitanje će se rješiti vrlo brzo na zakonit i civiliziran način.
     Medijska je manipulacija da je ploča problem, a kamoli veliki problem u Hrvatskoj.
     Zatvarate oči pred činjenicom da je ekstremna desnica nazočna u duhu i tijelu hrvatskog naroda izrazito minorno, kao kokos u kukuruznoj krupici možda u tragovima od mlina.
     Hrvati su u prosjeku izrazito kozmoplitski orjentirani, barem 90%. To što Srbija koja je potučena u nedavnom osvajačkom ratu radi predstave ukazuje na njihove unutarnje slabosti, apatiju i to rade radi interesa tekućih vlastodržaca.
     Srećom Plenković oko ploče radi vrlo temeljito, tako da će potpuno uništiti cilj srpskih tajnih službi
     ako su ga uopće imale.
     Sa druge strane sve pjesme, ploče i pozdrave u Hrvatskoj treba dopustiti osim one koje pozivaju na nasilje ili su zakonom zabranjene. Prije je policija tukla za Marjane Marjane, Ustani bane,
     Vilu Velebita. Treba biti tu danas vrlo liberalan. Možda ja mislim da bi trebalo ispendrekati ove što nose Titove slike, sovjetske, jugo zastave, ali bolje je pustiti da ljudi uživaju u demokraciji i da biologija odradi svoje i da se postupa po zakonu. Ako želim demokraciju za sebe moram je dopustiti i titoistima. Veliki je civilizacijski doseg da je skinut naziv trga zločinca i to daje optimizam za budućnost.

    • http://www.nezavisne.com/novosti/gradovi/Mile-Budak-dobio-ulicu-u-Capljini/365660

     Vidite kako se to radi?Da vas poučim,ovdje nije vijest da je općinsko vijeće čapljine dalo ime ulice po ustaškom ministru i izaslaniku ndh u berlinu nego je vijest sasvim drugačija a ona izgleda ovako “dan nakon posjeta predsjednice rh općinsko vijeće čapljine dalo je ime ulice po ustaškom ministru”,vama to izgleda bezazleno po rh ali prosječni čitatelj neuki stječe dojam da je predsjednica rh dala blagoslov na taj postupak,taj koji je to smislio i upakirao upravo je išao na taj medijski efekat i onda se reakcije plasiraju izvan granica bh.E ako je vama to sve slučajno i minorno meni vjerujte nije,internet je čudo,tu možete puno toga složiti u mozaik a ovdje je sve počelo:

     https://www.vecernji.hr/vijesti/otkriven-spomenik-9-bojne-hos-a-rafael-vitez-boban-937741

     2+2 su za mene uvijek 4?A točka na i je ploča u jasenovcu,tu se znalo da će to odjeknuti i do washingtona?Ja uopće dvojbe nemam tko nam ovo pakira?

    • I da objasnim još jednu zamjenu teza,oni koji se danas zaklinju u tuđmana,napadaju sve i svakoga za detuđmanizaciju hrvatske upravo oni danas sprovode(to im je doduše podmetnuto od profi agenata u kavanama) detuđmanizaciju hrvatske i izlažu hrvatsku međunarodnim osudama i vode je ka izolaciji a ujedno kompromitiraju karakter i narav domovinskog rata i ugrožavaju temelje nacionalnog identiteta i to im netko jasno i glasno mora javno sasuti u lice…A to što je ovo slučajno neka oni objese mačku o rep,to mogu prodati budalama i neukima…Previše je slučajnosti da bi bilo slučajno…Nemoguće je da je slučajno jer to je kontinuitet i ubadanje u sridu…Kao pikado vrtiš se oko sredine(da se privikneš) i onda u idealnom tajmingu ubodeš u sredinu-jasenovac…

    • A gdje su danas oni srpski agenti iz 90tih koji su bili infiltrirani među nas?Zar mislite da su napustili hrvatsku?Grdno se varate?Oni su “naši”,oni se sakrivaju među radikalima,oni su vječni spavači i rade na signal iz beograda,to im je posao,oni su profesionalci?Ne mislite valjda da su ih 90tih infiltrirali u sdp?Poslušajte tuđmana što je on tada govorio a znao je taj sustav u dušu jer je bio nekada dio tog sustava?Prvi srpski strateški cilj je dovesti u pitanje karakter hrvatskog obrambenog rata i defakto detuđmanizirati hrvatsku jer mu nikada nisu oprostili što je vješto koristio svoju partizansku prošlost i vješto koketirao sa antifašizmom i osuđivao koketiranje sa ustaštvom koliko je tada mogao u datim okolnostima da ne proizvede veći belaj i podjele u rh…On je točno balansirao koliko je tada trebalo a treba nam i sada a cilj ovih je da danas detuđmaniziraju hrvatsku i izlože je međunarodnoj osudi i dovedu u pitanje i sam karakter domovinskog rata a mi ovce danas radimo za njih.Jasno kao dan!

  • Zato treba uvesti porez na nekretnine. Jer narod ode ali nekretnine nece nigdje. Pa posto ponestaje goriva treba preci na alternativne izvore. Jer drzava mora imat prihode nije vazno odakle

 20. Tuđman je imao sto mana ali je bio državnik koji je znao sa narodom iskomunicirati bitno a bitno je ovo što govori i jović a današnji otpravnici poslova oni ništa ne iskomuniciraju nego se savijaju na vjetru kako pijanci u kavani puhnu…Ove i ne razumiješ ni što govore ni što misle,njihovi stavovi su stavovi bez stava a komunikacija sa građanima kao teta sa djecom u dječjem vrtiću…Oni ne zrače prema vani kao odlučni državnici nego odavaju dojam da ih možeš matretirati kako želiš…
  Oni su politika i jare i pare a na kraju ništa…Sve što ovi danas seru je upravo negacija svega što je govorio tuđman a to vidite i iz ovog intervjua a isti ti se zaklinju u tuđmana.
  Pazite kakav idiot može čovjek biti ako u prvoj rečenici kaže da je za dom spremni nedvojbeno ustaški pozdrav a u drugoj ali jbg mi smo se pod tim pozdravom borili,pa to su bili srbima argumenti za pobunu i agresiju 90tih…
  Ajmo malo o istini,ne umanjujući zasluge boraca hos-a u ratu ali oni su službeno bili paravojska do 13.siječnja 1991 godine i tada se integriraju u regularnu vojsku hrvatske i oni od tada nemaju nikakve oznake hosa nego iste oznake i uniforme kao i mi ostali vojnici,znam jer sam ratovao sa njima,na par položaja…
  Iste uniforme i oznake su imali kao mi,osim što su imali oznake brigada kojima pripadaju…
  Sve je u hrvatskoj mit…

 21. http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/505203/kolinda-grabar-kitarovic-moj-stav-je-jasan-za-dom-spremni-je-stari-hrvatski-pozdrav

  Moram priznati da sam tražio i nisam nigdje našao da je “za dom spremni” stari hrvatski pozdrav,našao sam slično “za vjeru i dom” ili “za hrvatski dom i rod”,”za dom, za hrvatski seljački dom”,”za kralja i dom” ali “za dom spremni” sam našao tek 30tih u pismima ante pavelića nakon osnutka ustaškog pokreta…Moguće da ja nisam našao a predsjednica jest ali eto potrudio sam se koliko sam mogao?Valjda je ona bolje upućena?To je i logično?Ipak sam dao sve od sebe?

  • Ja sam čuo da je Pavelić volio paštašutu pa predlažem da se iz svih jelovnika izbaci paštašuta. Stvar je u tome da se mi možemo dogovoriti i zabraniti taj pozdrav, zar misli netko da bi Srbi prestali sa optuživanjem za ustaštvo? Oni šalju prosvjednu notu radi onog kretena Keleminca a biraju za predsjednika deklarirane četnike? Ne treba se povlačiti pred njima jer je njihov cilj uvijek isti a to je hrvatski teritorij ma kad to opet bilo. Onaj tko to ne razumije ništa ne razumije

   • A ne razmišljate da to smeta i velikom broju hrvata,židova itd?
    Zar ne razmišljate da je to u redu zbog ljudi koji su pogubljeni,umrli ili privođeni u logore za ndh?Pa u jasenovcu je stradalo masu hrvata,čak i masu domobrana?Zašto vi stalno mislite da to samo smeta pupovcu?I na koncu zar ne mislite da bi to bilo dobro zbog naše higijene kao i većeg kredibiliteta da na pravi način osudimo i komunističko razdoblje i suočimo se sa istinom?
    Ako poštuješ svaku nevinu žrtvu onda je to civilizacijski minimum koji moraš učiniti…
    A sa srbima ćemo se mi uvijek natezati oko karaktera rata,oni će tvrditi jedno mi drugo ali ovdje se radi o našoj higijeni i izbijanju argumenata koje im dajemo a tako su očiti i neobranjivi kako na međunarodnom planu tako i unutar zemlje…

    • Hrvatska država postupa ili treba postupati po zakonima isključivo vi to zapravo neprihvaćate nego slabo podnosite medijski pritisak oko ploče. Iako predsj. VRH i predsjednica to stalno govore da je zakon ključan. Sutra bi mogao smetat naziv valute hrvatska kuna, pa ista himna Lijepa naša kao u NDH. Hrvatska je pobjedila u ratu i poražene snage ne miruju niti to očekujem. Sokolić je u pravu da se ne može popuštat. Vi nemate argumenata očito i to je točno, ali država i narod apsolutno imaju znanje i želju i SVE argumente. Treba li premijer AP odstupiti po vama Antune jer ima fašističke inicijale prezimena. AP je jako jako nezgodno za ime hrvatskog premijera je li tako, a smeta i mnogim Hrvatima. Himnu i valutu dakle moramo promjenit odmah nakon premijer AP odstupi zbog izravne i očite veze sa Poglavnikom. Nek bude dinar i himna Hej Slaveni, a ne kao danas iz NDH. Dozvolimo da hrvatska povijest bude hrvatska učiteljica, a ne Pupavci Jovići Keleminci i slični likovi.

   • Ja sam zaista protiv bilo kakvih nepotrebnih zabrana. Ne moramo zabraniti taj pozdrav, možemo i bez zabrane ljude koji ga koriste smatrati govnima. Samo korištenje neće napraviti preveliku štetu bilo kome (eventualno ga malo uplašiti), samo će njegove korisnike raskrinkati kao sumnjive ljude sumnjivih stavova i nakana. Ono, zašto bi netko koristio nešto takvo što ne mora korisiti (ima koliko hoćeš drugih pozdrava u hrvatskom jeziku) a zna da bi moglo pogoditi neke druge ljude koji čuju taj pozdrav tako da ih možda asocira iz nekog (opravdanog?) razloga na nacizam, mržnju, uplaši ih da osoba koja to izgovara možda ima nekakve tendencije primjeniti fizičko nasilje po rasnoj i sličnim osnovama?

    Ako išta od “stvari osobnog izražavanja” treba zabranjivati u ovoj državi to izgleda kao najlakša i najlogičnija stvar za zabraniti (ali kažem nije nužno, ali onda ukinuti i brojne druge blesavije zabrane). Masu je drugih stvari u Hrvatskoj zabranjeno a da je daleko “teže” za zabranjivati, daleko manje opravdano. Eto onaj gradonačelnik nedavno zabranjuje pijanim Englezima da hodaju goli po gradu (kome je gol čovjek bilo kakva prijetnja?, pa to je najizloženije, najranjivije stanje, treba zabraniti burke, široku odjeću gdje se može sakriti eksploziv, oružje itd., sve to prije nego FKK na gradskom trgu), a ti ne bi zabranio pijanim Hrvatima da uzvikuju pozdrav s nacističkim konotacijama koji bi ako su možda još slučajno obrijane glave i u crnim majicama uplašili i tebe kao i svakog normalnog čovjeka ako nije slučajno baš sad raspoložen za potencijalni fizički sukob, vježbanje svojih borilačkih vještina?!

 22. Još malo pa će povik “živio drug staljin” u hrvatskoj postati starogrčki povik,pa će nas uvjeravati da se ne radi o krvniku komunizma nego o starogrčkom pjesniku i filozofu,moguće i humanisti?Čudni su putevi božiji na ovim prostorima?A drug josip broz bi mogao uskoro postati onaj sveti josip zaručnik marijin i isusov hranitelj?Čudni ljudi čudni odnosi?Muppet show?

 23. Antune,užitak Vas je čitati,alk kao mentalni izazov,što je endem u ovoj našoj medijskoj baruštini.Baš zato što se ne treba slagati u svemu s većinom,way je out iz ove hr učmalosti.Uostalom,baka jednog od tvoraca finskog čuda obrazovsnja davno je rekla misao vodilju istoga:”Ako u jednoj prostoriji svi misle isto,nešto nije u redu !”
  U vezi Luke Rijeka,čudkm se da HANFA nije zatražila očitovanje od OT LOGISTIC u vezi uloge za LNG u Poljskoj (Vis-a-vjs Krka) i friškoj promjeni predsjednika uprave,te jntencijama za Dunav.

 24. Da se malo maknemo sa zadnje teme…

  Mislim da cijeli porezni sistem treba pojednostaviti. Nisam računovođa, niti se bavim financijama, ali puno mog iskustva proizlazi iz života van Hrvatske u proteklih 20 godina.

  Kao prvo, porezna politika države jako puno utječe na skoro svaki dio života državljana neke zemlje, ali ono što se meni čini najbitnije je da od prvog dana kada jedan državljanin počne raditi i plaćati poreze, taj državljanin ili državljanka se uče odnostu između njih i njihove zemlje. Oni plaćaju porez, a država im pruž usluge zauzvrat. U Hrvatskoj je to malo poremećeno. Jako mali broj ljudi plaća porez, a previše ih uzima od države. Ali što je i bitnije, kultura plaćanja poreza nije prisutna među državljanima. Mislim da ljudi imaju puno primjera banalnih stvari koje se događaju, pa evo samo nekoliko o kojima sam doznao u posljednja dva mjeseca.

  Neki dan mi je prijatelj rekao da je čitao u poreznom zakonu da činjenica što posjeduje stan u Hrvatskoj, u kojem ne živi, nego ima kao investiciju, može se tumačiti da on ima rezidentnost u Hrvatskoj. On živi van Hrvatske već 10 godina i ne koristi nikakve usluge u domovini. Jedino ima taj stan koji iznajmljuje kao investiciju. Meni je potpuno nelogično da je netko obavezan plaćati poreze državi koja mu ne pruža nikakve usluge. SAD na primjer zahtjeva od svakog državljanina da plaća porez na prihode bilo gdje oni bili na svijetu… ali defitivno je to malo drugačiji slučaj. Ako bilo koji Amerikanac zaglavi u nekoj rupi u Africili ili ga otmu Somalijski gusari oni će poslati marince ili specijalne jedinice da ga izbave iz nevolje. Naša draga Hrvatska nema ni približno takve usluge za svoje državljane. Ima slučajeva u kojima naši državljani čekaju po šest mjeseci da dobiju putovnice ako su im djeca rođena van domovine.

  Drugi slučaj koji mi govori da je porezni sustav potpuno u banani je činjenica da sami porezni službenici i računovođe nemaju pojma što su pravila. Ovog ljeta sam bio u jednom većem gradu u Hrvatkoj da pitam jednostavno pitanje oko poreznih obaveza Hrvatskih državljana koji žive u inozemstvu. Došlo je do rasprave između dvoje službenika koji se nisu mogli usaglasiti oko odgovora na moje pitanje. Nekoliko dana poslije sam čuo priču od poznanice koja je opisala malo kompliciraniju investiciju u nekretnine. U njenom slučaju nije mogla naći računovođu koji bi mogao opisati porezne obaveze itd… ona je opisala stanje da velika većina, to jest skoro svi računovođe znaju samo raditi jednostavne stvari – obračunati porezne obaveze pekara, kafića ili malih trgovačkih društava.

  Zar nas onda čudi sve što se događa. Velike zemlje kao SAD, Njemačka… mogu imati komplicirane porezne sustave jer imaju puno više kapaciteta da školuju stručnjake da rade unutar sustava. Mi to ne možemo. Onda je logično da se cijeli taj sustav pojednostavi.

  Porez na nekretnije je potreban jer to ima određene efekte na tržište nekretnina. Pročitao sam nedavno podatak da je 20% stanova u Hrvatskoj prazno ili nenastanjeno. Ako je taj podatak približno točan, onda je to katastrofalno. U Vancouveru je na primjer oko 5% stanova nenastanjeno zato jer stranci kupuju stanove kao investicije ili peru novce na tržištu nekretnina. To je potpuno poremetilo tržište i uništilo domaće stanovništvo koje ne može priuštiti živtjeti u gradu. To utječe na siromašnije slojeve društva… na studente, radnike u uslužnim djelatnostima, kreativne radnike. Zamislite si da pola tih stanova postane dostpuno na tržištu. Cijene najma bi opale za 20 do 30% i život u zemlji bi u istom trenutku postao bolji. Ako najam poslovnih prostora padne, onda firme isto imaju puno više mogućnosti da ulažu u razvoj ili da povećaju plaće zaposlenicima. Taj novac se opet investira u zemlji. Druga stvar koja je još i važnija je da porez na nekretnine potiče vlasnike da koriste nekretnine. U Hrvatskoj veliki broj vlasnika nema nikakvih poticaja (ili kazni) ako ne koriste zemljište… koliko poljoprivrednog zemljišta sjedi bez ikakvih kultura? Takve stvari nikad ne bi bile dozvoljene u Sjevernoj Americi ili negdje u Zapadnoj Evropi.

  Znam da su ovo neke očigledne činjenice koje spominjem… samo se pitam da li itko od ljudi koje vode Hrvatsku uopće kuži pola toga?

  Hrvatskoj treba jedna revolucija. Ne komunistička. Hrvatska je još velikim mahom komunistička zemlja ne zato jer ima socijalista, SDPa ili drugih ostataka u političkom sistemu, nego zato jer većina stanovništva nikad nije naučila što to znači živjeti u društvu gdje se uredno plaćaju porezi, gdje ljudi investiraju u sebe, u školstvo i inovacije. Hrvastkoj treba kapitalistička i društvena revolucija.

 25. http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/hasanbegovic-se-ne-slaze-s-predsjednicom-za-dom-spremni-nije-stari-hrvatski-pozdrav-1059340/

  Kada on tako kaže treba mu vjerovati(to sam ja znao odavna) nego je potpuno nevjerojatno da predsjednica iskače sa onakvim izjavama i sama sebe kompromitira,ok predsjednica nije povjesničarka i ona to ne mora znati ali savjetnici koji se bave tom materijom morali bi je o tome informirati jer ovako ispada totalno neozbiljna da je čak demantiraju povjesničari predstavnici desnice u hrvatskoj?Jako čudna priča?Ništa mi nije jasno kuda plovi ovaj brod?

  • Naravno da niste u pravu. Povjesničar Hasanbegović je izričito rekao u nastavku rečenice da natpis na grbu HOS-a nema veze sa NDH, što je potpuno u skladu sa izjavom predsjednice.
   Predsjednica je izložena medijskom pritisku neviđenih razmjera, ali se jako dobro drži u takvoj
   situaciji. Dolaze kukavički napadi Bakira Izetbegovića iz Bosne i Hercegovine u vezi pelješkog mosta, ali KGK i AP drže stvari u svojim rukama. Hrvati mogu biti ponosni što su od noža i metka spasili oko 800 tisuća Muslimana iz BiH u Tuđmanovo doba. Neviđena solidarnost, herojstvo i odricanja hrvatskog naroda, na što možemo biti ponosni.

   Most će pelješki biti izgrađen kao što je izgrađen tunel Sv. Rok za koji je Tuđman dao nalog da se kopa dok je drugi izlaz bio okupiran. Isto tako i Maslenički most, ta jugo-zoo-političko socijalistička mafija ismijavala je gradnju Masleničkog mosta jer da tamo puše bura. Slična medijska haranga svim oružjem kao oko ploče HOS-a, dok svatko razuman zna da kada jako puše bura zaustavlja se sav promet kopnom, zrakom i morem.

   Evo vam Za Dom Za dom sad u boj prije 150 godina, dok je službeni ustaški pozdrav spominjao i poglavnika kao autokratski režim, nego ne daju dokumente NDH iz Beograda pa mogu manipulirati…preko domaće pete kolone ili fabricirati dokumente NDH po potrebi. Ploča je samo
   lakmus papir, ako je potpuno uklone ide se dalje. Da se mene pita proglasio bi mjesto posebnog pijeteta i rješeno, a ploču premjestio na prikladno mjesto. Naravno da bi nerazumne zabrane dovele do kontraefekta i to je najmanje u interesu demokracije.

   • Vi ste velebit uz dužno poštovanje totalno promašili i bit i temu,ono što tvrdimo i isto mislimo ja i hasanbegović da nigdje nikada u povijesti nije postojao pozdrav “za dom spremni” već je to original ustaški pozdrav koji je čak pavelić dekretima i naredbama htio nametnuti hrvatskom narodu koji takav oblik pozdrava nikada koristio nije,to je jedina povjesna istina i za to postoje niz dokumenata dekreta pavelićevih uputa koje to potvrđuju i hasanbegović kao i ja tvrdi jer zna da to nije nikakav starohrvatski pozdrav kako je izričito rekla predsjednica nego original i nedvojbeno ustaški i samo ustaški do 90te i hos-a,naravno ono u čemu se hasanbegović i ja ne slažemo je to da bi hos-u trebalo pustiti da koristi taj pozdrav na svojim oznakama,pločama i grbovima ali hasanbegović nije ni protiv zabrana bilo kojih komunističkih znamenja a ja jesam svih,i jednih i drgih i tu se mi razlikujemo…a vi u svojoj nekoj zasljepljenosti ste fulali temu,vi volite predsjednicu,i ja to poštujem to je vaše pravo i vi joj dajte glas i na sljedećim izborima i ja sa time nemam problem samo uvažite da i ja mogu drugačije misliti…Dajte malo više argumenata a manje emocija u raspravu i sve pet…

    • Uvažavam da drugačije mislite, ali podmetanja prema predsjednici treba razotkriti. Nju se napada na huškački primitivan i nepristojan način preko portala. Vaš argumenat kada navodite Dejana Jovića kao autoritet sam potpuno objasnio i potukao. Protiv predsjednice neki portali vode otvoreni medijski rat jer baš ničim što je radila i postigla u životu ne baštini niti komunističku niti jugo tradiciju i zato im je trn u oku. Kao i Tuđman vjeruje i svoj narod i taj narod je podržava. Radi važan posao i radi ga dobro iako nema izvršne ovlasti. Vi volite Dejana Jovića, ja volim Kolindu, ok. Mandat naravno nije upitan, jer odlučuje većina, a ne samo antife na državnom novcu.

    • Što ste potukli glede dejana jovića i što ja to podmećem predsjednici osim argumenata i činjenica.Vi meni podmećete da ja namećem dejana jovića kao autoritet,samo sam konstatirao iz moje vizure da su mu teze glede kompromitacije samo karaktera domovinskog rata sve na mjestu i da su mi mnoge njegove političke analize izuzetno dobre i zanimljive jer imaju i glavu i rep ali velebit to ne mora značiti da se on i ja ideološki ili svjetonazorski slažemo,možda on stvarno želi jugoslaviju ali to nije tema,nemojte razmišljati kao komunisti ili si sa nama ili si protiv nas…u vašem svakom tekstu se osjeća ostrašćenost,uklonite to iz glave i tucite se argumentima.Još će ispasti da sam ja dio specijalnog rata protiv predsjednice,pa znate da nisam samo jednostavno ona je meni loša,jako loša predsjednica kao što je vama jako jako dobra i ja sa time nemam problem…Meni vam je dejan jović izuzetno pametan čovjek i gust mi je čitati i slušati mnoge njegove političke analize a glede raspada jugoslavije čitao sam i te neke njegove tekstove,u nekim stvarima se ne slažemo a tvrdim da mu neuki i ostrašćeni puno stvari i podmeću,kada on kaže da se referendum za odcjepljenje održao ipak u neslobodnim i nepotpuno demokratskim uvjetima mislio je da se referendum odvijao pod zveckanjem oružja ali on u sljedećoj rečenici potvrđuje njegov legitimitet i nikada ga nije doveo u pitanje,jbg puno je neukih nije on kriv što je pametan pa samim time malo o nijansiran,ponekad složen pa je neukima nerazumljiv a oni ga samo čekaju na nišanu…

 26. http://www.index.hr/vijesti/clanak/kolinda-se-opet-posteno-osramotila-ovaj-put-u-rodnoj-kuci-ante-starcevica/992726.aspx

  Ovo su tipični primjeri zloupotrebe povijesnih ličnosti i stvaranje mitova koji se kao takvi prenose na hrvatski narod,specijalisti za te mitove su srbi ali ni mi ništa ne zaostajemo…recimo ante starčević je bio izuzetno anti-klerikarnih stavova i kao takav u stalnoj nemilosti crkve jer je tvrdio konstantno da crkva kulturno unazađuje hrvatski narod,njegove ideje u današnje vrijeme se uopće ne mogu složiti u sadašnji kontekst,vrijeme i prostor…Ali eto mi se hranimo ovakvim bezveznim mitovima i bauljamo bez veze….Samo da je mitova?Čemu to rade?Ovo iz dana u dan postaje sve gore?

 27. Ujedno je to i jako opasno jer ima budala koje će npr početi čitati o starčeviću pa će stvarno početi misliti da su slovenci alpski hrvati,da je hrvatska od vardara pa do triglava itd itd,čini vam se da ne pretjerujem,niti malo samo se vratimo u 90te i mitologiju kojom su se hranili srbi,oni se i danas zbog mitova kako kaže jedan srbin uvijek lako vrate u svoje opanke…

  Evo to je to:

  http://www.dnevno.hr/vijesti/regija/partizan-razbjesnio-srbiju-srbin-sam-al-nisam-bolesna-srbenda-vratili-ste-se-na-opanak-i-sajkacu-iz-koje-ste-jedva-izasli-1005624/

  Trebalo bi naše političare zamoliti da ne zatupljuju više našu djecu sa mitovima iz prošlosti i da na negativnim srpskim primjerima nešto konačno nauče jer put u pakao je uvijek popločen najboljim namjerama…

 28. Ovo su istine,čim srbima spomeneš dušanovo carstvo oni su odmah u sasvim drugom filmu,oni su recimo 600 godina iza uspostave i pada carstva još polagali pravo na obnovu carstva(ilija garašanin),sve ideje velike srbije su produkt tog mita i “njihovog prava”,to živi među njima i danas ma koliko nevjerojatno to zvučalo…e samo nam još fali da mi u to zaglibimo jedno 600 godina,zato hrvatski političari jako moraju paziti što govore i rade jer zloupotrebe u političke svrhe i populizam mogu lako od nas napraviti luđake?To se radi samo u istočnim jako zatucanim zemljama…nigdje drugo na zapadu na način na koji mi to zloupotrebljavamo na ovim prostorima…I to je izvor zla…

  • Predsjednica je jučer otvorila u Senju pitanje 3. trake Jadranske magistrale za taj dio koji je van auto ceste. Novi Vinodolski se odlično razvija tu je i Crikvenica. Jako je puno tranzita ali i kampova i hotela. Iako je magistrala temeljito obnavljana sve do Maslenice ideja je odlična za blisku budućnost.

 29. http://direktno.hr/direkt/maletic-izjavom-o-zds-navukla-lavinu-gnjeva-a-novo-pojasnjenje-je-brutalno-96950/

  A ovo su muda,ovo su karakteristike državnice i ako se igdje bude kandidatirala ima moj glas,dosta mi je budaletina i beskičmenjaka,ova žena ima kičmu i stav….do sada je nisam tako percipirao mislio sam da je pobjegla od odgovornosti a sada shvaćam i zašto,i njoj su muža zatvarali komunisti kao i mog djeda i ne može joj nitko prišiti da je jugokomunjara…ima žena kičmu i dajte nam ovakvih u vrh politike da konačno država postane država a ne poljoprivredna zadruga sa kojom se upravlja iz birtije…

 30. E ono što ja zamjeram predsjednici ali i premijeru da čvrsto,državnički i beskompromisno stane iza maletićke jer znam da i oni isto misli kao i maletić,i mnogi tako misle ali ne smiju tako javno,glasno a što je najvažnije jasno ili razumljivo reći…E to je ono što me zaprepašćuje jer postoje stvari u politici i životu sa kojima nema kalkulacija i kompromisa,ovo nije političko nego civilizacijsko pitanje…

  • Puste fantazije. To nisu realni problemi nego zamagljivanje tih problema. U Labinu imate u centru visoki stup valjda kod rudnika i piše Tito je naš ili ovako nešto slično. Tito je zločinac i masovni ubojica o tome nema dvojbi, ali da li treba zabranjivati njegovo ime beskompromisno. To je dio povijesti, a ne današnjih stvarnih problema. Maletićka je odbila ministarsko mjesto i sada iz Brisela se javlja oko ZDS. Očito ima osjećaj da može tu politički profitirati svojim javljanjem ili barem nešto reći kao ekonomistica. Nije se uopće javljala ove godine po drugim pitanjima. Opet ponavljam, samo zakonska rješenja su prihvatljiva.

   • Maletićma dobro zna što o fašizmu i nazovi pozdravu misli Europa i zato s nevjericom gleda ovu glupavost u domovini.

   • Idu zakonska rješenja,valjda to znate samo postoje ideje da se zabrane komunističi obilježja simboli,zastava ali jbg da za dom spremni ostane,o tome se i pregovara ako niste znali…

 31. A posebno čakam stav iva stiera da vidim jeli on ima u sebi taj karakter i veličinu ili je običan politički kalkulant jer iznimno bi bilo važno sa obzirom na položaj njegovog djeda u ndh da on stane uz maletićku,e tada si veličina…

  • Bitne su 3 stvari. Prva Zakon Druga Zakon i Treća Zakon. Nebitni su osobni stavovi pojedinaca. Oni se propituju samo u totalitarnim sustavima. Potpuno je nebitno što misli unuk pukovnika Stiera ili Maletićka ili Pupavac ili AP. Bitna su SAMO zakonska rješenja ! Shvatite da smo u demokraciji. Stier je pokazao da mu sinekure nisu odlučni faktor i da ima svoj stav. Dobar znak za njega.

 32. Po postojećem ustavu po meni te ploče i danas nebi mogle biti tamo gdje jesu kao ni tito ni komunistička obilježja ,po članku 3 ustava to je za mene nedvojbeno ali tko sam ja da tumačim ustav ima ovih “doktora” pa neka ga oni tumače,ponavljam za mene je to nedvojbeno koliko ja znam čitati…

 33. A u izvorišnim osnovama ustava to je još i jasnije….tu je jasno definiran stav naspram ndh ali i stav prema komunizmu….sve je jasno samo mi nismo u stanju sprovoditi ni zakone ni ustav…

 34. Čak je onaj koji je registrirao hos sa tim pozdravim to napravio protustavno…sve je jasno kome želi biti jasno…jasno je bilo i istražiteljima uefa u slučaju šimunić samo nama još ništa nije jasno…

 35. U hrvatskoj da je kukasti križ,mi bi rekli da ga možemo koristiti na vjerskim obredima i svadbama a da ga ne možemo koristiti kao govor mržnje,to smo mi…u nas je sve jasno kada ništa nije jasno…

 36. Da vam pojasnim ustav jasno definira temelje hrvatske suverenosti koja je nastala nastala nasuprot proglašenju ndh,i ustav jasno kaže da je hrvatski narod odbacio komunistički sustav a točka 3 ustava koja definira temelje za tumačenje ustava spominje kao vrednotu za iščitavanje ustava demokratski višestranački sustav i poštivanje prava čovjeka a čovjek ima pravo da kao žrtva ne bude ponižavan totalitarističkim simbolima pod kojim je nevin stradao ili ponižavan,za mene tu dvojbe nema jer ni komunizam ni ndh nisu bile demokratski sustavi a u izvorišnim osnovama jasno stoji što su temelji hrvatske državne suverenosti…sve je jasno kao dan.

 37. A da to bude nedvojbeno da više i ne može biti sve to osnažuje dodatno članak 35 ustava koji govori o zaštiti dostojanstva i časti čovjeka a isticanje simbola,lidera i pozdrava ndh ali i komunizma nije zaštita čast i dostojanstva žrtava koja je zajamčena ustavom nego je to uriniranje po nevinim žrtvama,i to kolektivno uriniranje…sve je jasno…

 38. Sličnu priču ćete imati kod partizana jer i oni su se borili protiv talijansko njemačke okupacije sa trobojnicom sa zvijezdom ali nisam im ja kriv što su izabrali krivu zastavu pod kojom je kasnije uspostavljen zločinački režim,časni ste ljudi-borci borili se protiv njemačko talijanske okupacije ali sory izabrali ste krivu zastavu a mi dostojanstvo i čast nevinih žrtava moramo zaštititi a pod tom zastavom se zatvaralo ubijalo i slično,tako je i sa pozdravom hos-a,jbg krivi pozdrav koji vrijeđa nevine žrtve ndh…sory ali je tako…

  • http://direktno.hr/direkt/ustavni-sud-donio-presudu-protiv-poklica-dom-spremni-89500/

   Slažem se sa markušom jer smo imali neujednačenu sudsku praksu i o tome je govorila i sama predsjednica ali nakon odluke ustavnog suda u slučaju šimunić stvari više nisu iste,nemojmo opet govoriti poluistine,svi znamo da smo imali neujednačenu sudsku praksu jer živimo u pravnom kaosu ali nakon odluke ustavnog suda više nije ništa isto kao prije,to svi znamo…

   • U toj odluci ustavnog suda piše da je pozdrav za dom spremni korišten u ndh i kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije,točno takva je bila formulacija ustavnog suda…Ukinimo onda ustavni sud,koji će nam vrag?

 39. Poznajem solidno Ustav od izvorišnih odredbi na dalje…ali nije to bitno.
  Počast svim žrtvama, ali svjetonazori se neće pomiriti, ostaje nam poštivati zakone, izbjegavati
  neplodonosne teme i povijest ostaviti povjesničarima, a ne političarima koju ju podmuklo zlorabe.

  Da, sve je jasno kao dan, ali je slučaj složen jer imate žrtve iz 2 rata na istom mjestu, pa to treba rješiti. Hrvatska demokratska država treba odati poštovanje svim žrtvama. Prema tome ploču
  HOS-a treba postaviti na neko prikladnije mjesto i tako odati počast stradalim vojnicima HOS-a.
  Jasenovac je mjesto pijeteta prema žrtvama zločinaca u 2. svjetskom ratu.

  Grb HOS-a nedvojbeno je legalan i takav će ostati jer je HOS ušao u sastav Hrvatske vojske i time
  je stvar jasna, borci hos-a spasili su mnoga mjesta i živote. Svako veličanje NDH nije prihvatljivo i može se i zakonski sankcionirati, kao i pozivanje na mržnju. Međutim pozdrav ZDS tj. grb HOS-a u njemu nije više samo pozdrav iz Ndh nego je i dio baštine Domovinskog rata i građanima treba ostaviti na volju hoće li ga njegovati ili neće, a nikakve zabrane toga pozdrava nisu moguće. Kome smeta ostaje mu jedino da usmjeri pogled u drugom pravcu. Veliki je demokratski iskorak skidanje trga zločinca u Zagrebu, ali imate ulice u mnogim drugim gradovima, jer dio ljudi tako želi pa zato niti to ne možete zabranjivati. Tuđman je bio povjesničar i u tim pitanjima je bio suptilan i u pravu, vrijeme je tako pokazalo. Iz sve toga je jasno da umjesto zabrana predstoje nam edukacije koga to zanima.

 40. Ostavimo mi tuđmana tuđman se u ratu nije mogao sa time adekvatno obračunavati i raskrstiti,on je upregnuo sve snage da obrani zemlju ali je i tada osuđivao korištenje tih pozdrava simbole ndh i crne uniforme,tuđmanu sam osobno zamjerao što brani tita i drži njegovu bistu na pantovčaku,tuđman je imao masu i mana…Ne iskrivljujmo blisku povijest jer što ćemo tek raditi sa daljnjom povješću…To što je netko nešto ozakonio ne mora značiti da je u skladu sa ustavom.Ja sam vam pokušao približiti što piše u ustavu…Kakav velebit svjetonazor jeli znate uopće što je svjetonazor,kakve on ima veze sa ovom temom,pa naravno da ljudi imaju pravo da imaju različite svjetonazore ali sa pozdravom to nema blage veze…A građani u bilo kojem gradu,mjesnoj zajednici ili općini mogu odlučiti i dignuti spomenik kukastom križu?A da i to prepustimo volji građana?Problem je samo što onda ne možemo biti članica eu i društva koja su sa totaliralizmima davno raskrstila,moj stav prema pozdravu za dom spremni je identičan kao prema ulicama komunističkog diktatora i simbolima komunističkog sustava,mislim da sam tu jasan i dosljedan,za mene je dostojanstvo žrtava i njihovih obitelji na prvom mjestu a ništa nećemo napraviti upirući u drugu stranu nego čistimo i jedno i drugo zbog higijene ovog društva i civilizacijskih normi koje jedino u eu još mi nismo usvojili niti ih implementirali u život…

  • Možda će sada mnogi bolje razumjeti da za dom spremni iz 1991. nije ustaško niti fašističko obilježje niti ima veze sa propalom državom NDH koja je bila 60 godina prije, nego natpis na odorama postrojbi HOS-a koji je u okviru Hrvatske vojske obranio uz ogromne žrtve i stvorio međunarodno priznatu Republiku Hrvatsku i borio se za demokraciju i slobodu svih građana koju danas uživamo.

   • Vi ste hrvatsku mogli 90te braniti i pod imenom bojne adolfa hitlera,to je irelevantno,ljudi su išli u hos da brane domovinu,znam mog suborca koji je ratovao u novskoj u hosu a danas je recimo član sdpa…nije nitko pitao ni koja je oznaka ni koji je pozdrav nego su to bili dragovoljci koji su išli na glavu gdje treba a netko drugi im je uvalio taj grb-pozdrav,opet političari ili možda oni koje je tuđman prozivao,mislim na kos…Tko je 90te mario za pozdrav,tko ti je dao uniformu i pušku tu si išao jer toga je falilo…znate sve bolje od mene

    • Na Gospić su bacane i napalm bombe, ali nije bilo morala među JNA i četnicima za bliske borbe
     osim isprva kada su planirali šetnjom ući. I pozdrav ZDS je sigurno pomogao u obrani u tim fatalnim trenutcima kao psihološki faktor koji je utjecao na neprijatelja unatoč njegovoj nadmoći u oružju. Velike su žrtve podnesene za Republiku Hrvatsku, puno hrabrih i čestitih ljudi je poginulo i osakaćeno. Puno je civila masakrirano i mučnih stradanja. https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_za_Gospi%C4%87

     Ako prihvaćate argument da čak i wikipedia na srpskom jeziku zna da zds nije službeni ustaški pozdrav.https://bs.wikipedia.org/wiki/Hrvatske_odbrambene_snage
     …Na grbu HOS-a piše “Za dom spremni”, hrvatski patriotski pozdrav koji je poznat po tome što su ga u malo drugačijem obliku koristili Ustaše….

     Premijer AP nije dovoljno educiran po tom pitanju, pa je lakše podlegao je medijskoj histeriji, ali političar je on…

    • http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/karlo-starcevic-gospodine-plenkovicu-je-li-ovo-nova-jugoslavija-1060294/

     Taman se javio se i gradonačelnik Gospića Karlo Starčević. ZDS spremni se ovdje njeguje…
     Nije ista stvar Umag, Gospić ili Ivanec htio sam reći.
     HDZ nema gradonačelnike ni u Gospiću ni Otočcu ni u Novalji u Ličko-senjskoj županiji
     Raskokodakali su se i Plenković i Jandroković i Božinović a priori protiv zds, ali jedan članak
     u tom zakonu koji spremaju morao bi se odnositi i na brčiće odnosno zabraniti hitlerovske brčiće,
     o trorogim kapama, zvijezdama da ne govorim. Bit će posla za komunalce kao nikad, dok počupaju sve titine i ulice tzv. narodnih heroja. Možda je i to razlog podizanja prireza. Kuršlus.

 41. Za dom spremni je jednako problem kao i što netko pjeva druže tito mi ti se kunemo.
  I jedno i drugo je dopušteno i nije zakonom zabranjeno i tako će sasvim sigurno ostati.

  To je vrijednost i cijena demokratskog sustava. Ako želite da pola grada nosi majice sa HOS-ovim
  grbom, onda ga zabranite, ali nitko nije toliko plitak i nerazuman u vrhu hrvatske demokratske vlasti. Uz to zds je dio grba HOS-a od Domovinskog rata 1991, a vi to možete ili negirati ili izjednačavati sa komunističkim simbolima, ali to je vaša projekcija i ništa više. Počast svim žrtvama totalitarnih režima. Hrvatska je stvorena u Domovinskom oslobodilačkom ratu i međunarodno je priznata država, članica EU i NATO i ne može dopustiti podmetanja i ucjene etno biznismena Pupavca, Jovića i sl. Ima i važnijih pitanja. Skidanje trga m. tita daje razloga za optimizam cijelom društvu.

  Hrvatska danas doživljava velike napade iz Slovenije koja se ponaša bahato i bezobrazno.
  Isto tako iz BiH od Izetbegovića, koji će kao i njegov otac morati vjerojatno biti otjeran radi radikalizma i kriminala. Nakon što je RH spasila Bihać i pola Bosne od Mladićevih ubojica i primila 800 tisuća bosanskih izbjeglica, dio te države pokušava blokirati Pelješki most. Tvoje ideje su bezvrijedne Izetbegoviću Hrvatska će izgraditi Pelješki most i ne samo to 380 miljuna eura će povući iz EU. Izetbegović napao hrvatsku predsjednicu, austrijskog ministra i češkog predsjednika.

  https://www.vecernji.hr/vijesti/izetbegovic-bakir-miroslav-tudman-franjo-tudman-1191531

  https://www.vecernji.hr/vijesti/peljeski-most-bih-bakir-izetbegovic-mi-se-kanimo-boriti-za-suverenitet-ove-zemlje-1192896

 42. https://narod.hr/hrvatska/sdp-ovac-ninic-drug-tito-najpoznatiji-hrvat-cicak-preimenovanje-trga-zakasnilo

  Evo i čičak je dobro primjetio da je svaka naša rasprava o komunizmu defakto protustavna a o ndh pogotovo jer u ustavu piše da smo odbacili komunizam a za ndh piše da su temelji suverenosti nastali nasuprot proglašenju ndh,(u prijevodu u borbi kontra ndh),čičak je odlično to primjetio i da bi se defakto legalizirao pozdrav za dom spremni ili komunistička obilježja ili ulice komunističkog diktatora mi bi morali izmjeniti ustav ali ustav u rh je mrtvo slovo na papiru i svatko ga tumači kako njemu odgovara….Samo treba čitati ustav i sve je jasno kome želi biti jasno…

 43. Naravno tkz. domoljubi će reći da zavnoh nema nikakve veze sa temeljima hrvatske države,to nema veze sa istinom jer su tu utvrđene granice rh koje i danas važe,pustimo mi što se kasnije to pretvorilo u komunističku diktaturu ali današnje granice rh su utvrđene odlukama zavnoha ,sviđalo se to meni i vama ili ne…Ako nam se ne sviđa ustav promijenimo ga?Ali dok je ustav ovakav poštujmo ga…

 44. Evo i najboljeg mogućeg rješenja kako sam i predložio.
  Ploča se skida, a za dom spremni pozdrav iz grba HOS-a i Domovinskog rata ostaje. http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/skida-se-ploca-hos-a-u-jasenovcu-premjestaju-je-radnici-komunalca-iz-novske-sve-prolazi-bez-incidenata/6526753/

  Mogu primjetiti da jedino prosvjeduje Željko Soldo, parazit, uhljeb, HSP-ovac najbliži politički suradnik crvene barunice SDP-a Marine Lovrić Merzel. Vjerujem da MUP neće dopustiti
  razbojnicima da narušavaju javni red i mir u Jasenovcu.
  http://hrsvijet.net/index.php/vijesti/132-hrvatska/36703-sisak-zeljko-soldo-u-sest-godina-stajao-zupanijski-proracun-843-803-50-kuna

  U svakom slučaju dobro odmjerena odluka premijera A.P. koji je ovime rješio stvar i relaksirao
  situaciju. Naravno do novog protudemokratskog udara raznih etnobiznismena protiv hrvatske
  države, koji takvim ponašanjem izdaju interese svoga naroda u korist svoga žiro računu.
  Pišemo + za demokraciju i +++ za poštovanje prema svim žrtvama.

 45. “Najveći investicijski fond na svijetu, norveški Naftni fond, planira izaći iz obveznica 23 države svijeta, među kojima su Japan, Švicarska i Kanada, a što bi moglo izazvati udar na globalnom tržištu duga. “

 46. http://www.index.hr/vijesti/clanak/mislite-da-porezima-placate-vrtice-i-skole-uhljeb-iz-skabrnje-dokazuje-koliko-ste-u-krivu/992948.aspx

  Školski primjer “rvackog domoljuba” i HDZovog selo-načelnika.

  “Pribjegao sam malo improvizaciji, bio sam svjestan da su to nekakve nepravilnosti. Ja se zakona ne držim slijepo, to su rekle i neke povijesne osobe” – citiranje Tita, točno što očekujemo od člana stranke u koju je prebjeglo 100,000 članova saveza komunista. Zakon vrijedi za sve druge, osim za njega.

  Nije imao za režije u vrtiću, ali je imao 180,000kn za nogometni klub, jer je valjda jako bitno da uđu iz 17te u 16tu ligu.

  E al ako se dirnete u njega, onda ste sigurno komunjara, jugonostalgičar, mrzite hrvatsku i što sve ne. Film koji gledamo 25 godina.

 47. http://direktno.hr/zagreb/pupovac-gradskoj-skupstini-procitajte-haasku-optuznicu-protiv-bobetka-97116/

  A ova palikuća i budala zaslužuje odlučan odgovor premijera i neka ovu zemlju pusti konačno na miru pa taman pala vlada?Ma zamisli on je protiv ulice bobetku?Prvo ne poštuje uopće presumciju nevinosti ako gledamo sa pravnog aspekta a drugo ne poštuje generala hrvatske vojske koji je jedan od najzaslužnijih za uspostavu i obranu hrvatske države.E što je previše previše je,vodite ga u vrapče?Kakva je tek ovo budala?Idiot,nemam druge riječi?Kao da sve sanjamo?A da zabranimo i ulice franja tuđmana?Kreten!

 48. Ovo što je pupovac napravio je kao na požarište donesete cisternu benzine pa sa time poljevate oko požarišta?Dali on to radi namjerno i želi destabilizaciju rh i pad vlade to je pravo pitanje?

  • Mislim da su svi nanjušili da je Plenković kukavica, i sada testiraju koliko daleko smiju ići. I žele vidjeti što će im anemični ponuditi da zadrži “stabilnost”, što mu je očito jedini program. Ne talasaj.

   O Pupovcu ne treba trošiti riječi, jadan onaj tko o njemu ovisi. Za odnose s takvima treba netko s mudima, a to anemični sigurno nije. Da je, prvi dan bi mu ukinuo sve dotacija za Novosti koje idu iz proračuna. I paralelno počeo u pozadini pripremati teren za nasljednika Pupovca (preko medija, novina itd), jer ovaj je “vječniji” od Šeksa i Bebića zajedno.

 49. Plenković pod hitno mora naći tri nove ruke u saboru a njega poslati u tri pm…ako želi opstati na vlasti…Jer ovo je skandal nad skandalima,proizvodnja kaosa…kao iz neke tvornice?

 50. https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pupovac-za-delo-jugoslavija-je-bila-dobra-drzava-20150221

  Pitate se zašto pupovac to radi?Evo u gornjem tekstu vidite zašto jer ako se vlada kroz zakone na osnovu rada povjerenstva obračuna i sa komunizmom tkz “dobra država jugoslavija” defakto postaje i zvanično totalitaristička država čiji se simboli zakonski zabranjuju?E sad se pitate zašto pupovac sam ne sruši vladu?Ne,on to ne želi da preuzme na sebe taj teret,on udara na destabilizaciju hdza i huška desno krilo hdza na plenkovića i na taj način ide srušiti vladu i spriječiti namjeru vlade da donese zakon o totalitarnim sustavima tj isticanju simbola obilježja i jasna određenja prema komunizmu.On igra jako prljavo i jako smišljeno!Sa tim zakonom jugoslavija je zavazda mrtva i on nebi smio više govoriti da je to bila “ludilo država” a komunizam bi dobio mjesto tamo gdje je svugdje u eu dobio mjesto osim u sloveniji i hrvatskoj…Ovo je jako moguća namjera pupovca,on zna da će nakon ove izjave desnica u hdzu ne samo udariti po njemu nego i po plenkoviću,božinoviću,jandrokoviću itd,koje ionako desno krilo ne percipira kao autentične predstavnike hdza,pupovac na taj način želi srušiti vladu i spriječiti donošenje zakona o totalitarnim sustavima…

 51. A pupovac bi bio najsretniji kada bi skejo postao premijer rh,pisao sam o tome…Tada zna da zakon o totalitarnim sustavima nikada nebi prošao a europa bi bila na nogama…A on bi i dalje mogao govoriti da je jugoslavija bila “divna zemlja”

  • Nije Pupavcu važno tko je premijer nego sjeda li državni novac, a sjeda uredno. Hrvatske kune kao u NDH. Što je sa Tesla bankom ? Gdje su kune i euri. Ili ima imunitet radi šake vlasti.

 52. Pitate se tko će izglasati taj zakon ako neće pupovac dignuti ruku,sigurno most jer je to njima u interesu ali i pojedini zastupnici koji nisu dio vladajućih,zato se pupovcu jako žuri da desnica u hdzu sruši plenkovića i zato udara u srce-janko bobetko kada već u jasenovcu nije prošlo…

 53. Mnogi kažu što plenković ne ide na podršku esih,hasanbegovića i glasnovića,to bi bio zalog da se nikada zakon o totalitarizmima neće donjeti i to moguće pupovac potajno i želi da njega plenković sam istjera iz vlade ali hasanbegović esih i glasnović nikada nebi digli ruku za zabranu za dom spremni a bez te zabrane mi opet nemamo šanse da se doduše uz male pobune konačno obračunamo i odredimo naspram komunizma jer sa hasanbegovićem u vladi kada bi ostao taj pozdrav legalan a simboli komunizma kriminalizirani to bi u hrvatskoj izvelo ljude na ulice masovno i tema hasanbegović bi zasjenila sadržaj rada povjerenstva i novi zakon.Samo smo mi neuki pa ne kužimo ništa.Jutros ivana šojat hosovka član hdza kaže da se ona nije kao žigosana stoka borila za pozdrav nego za svoj grad i državu.iz toga možete iščitati koju je hdz odluku donio 2+2=4?Hdz ide na jasna određenja prema ndh i komunizmu i na zakonska rješenja u skladu sa time…sve je jasno,sa esih,hasanbegovićem i glasnovićem to bi postala utopija jer bi se voda totalno zamutila…

 54. http://www.index.hr/vijesti/clanak/djapic-otkrio-ako-zabrane-za-dom-spremni-idemo-na-referendum/993271.aspx

  Može đapiću ali prvo ustav moraš promjeniti glede pozdrava…Tako da ti je bolje smisliti plan c.
  Recimo da tražiš mišljenje eu suda,orban je kod zvijezde izgubio,moguće da bi i vlada izgubila kod tog pozdrava…

  http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Europski-sud-vec-je-odlucio-Crvenu-zvijezdu-ne-moze-se-zabraniti-jer-bi-to-bilo-krsenje-slobode-izrazavanja

  Ovo je jedina šansa da se obrani taj pozdrav a šanse za to su jako male ali šansa postoji ako se dobro pripremi argumentacija i sud to rekli bi mi po seljački popuši…

 55. Naravno đapić to sve zna nega baulja gluposti da se malo regenerira na političkoj sceni,eto mene opet i to…Od ljudi pravi budale…

 56. Postovani g. Bakic,
  Vasi tekstovi su uzitak za citanje, ali rubriku komentari su vam preuzeli dva lika i uporno je trpaju komentarima na teme koje nemaju veze sa tekstovima ispod kojih se nalaze. Sta imaju srbi, ploce, pupova i tito sa oporezivanjem u hr? Od njihovih komentara tesko je pronaci komentare reprvantne za temu. Nek si antun otvori blog pa nek laprda do besvjesti. Ostalima je vjerujem puna kapa ovih tema.

  • Nemojte čitati, a tito i ploče imaju apsolutno veze sa svime u državi, od poreza do tržišta kapitala i svega ostalog, to i je problem taj mentalitet, dok se to ne promjeni neće se ni burza maknuti s 2000 bodova

  • Leo narod koji nema jasan stav i otklon prema totalitarnim sustavima,u prijevodu zločinačkim nema šanse da izgradi bolju budućnost jer po inerciji uvijek naginje na povratak takvih modela društva….Čista inercija vjerujte mi!Ostalo se dogodi samo po sebi…Izutetno je to važno,presudno vjerujte mi….Ovo je možda najvažniji trenutak prekretnica u povijesti naše mlade države samo me strah da ne uprskamo sve i da to ne ostane mrtvo slovo na papiru i još jedna propala “reforma” a miriše mi na to da bi mogli sve uprskati braneći pozdrav koji je neobranjiv…Tu je ključ hoćemo li uspjeti ili ne i konačno se okrenuti idejama budućnosti,prevažan momenat da se o njemu nebi pisalo…prevažan vjerute mi,sada odlučujemo kuda idemo….

   • Antune, slažem se da su to važne teme, ali molim da probamo to smanjiti u broju doprinosa, recimo dosta češće ali neki veći / strukturiraniji doprinost.

 57. Robert,zar ćemo na Nenadovom blogu i dalje razvlačiti “palačinke” od titija i tih famoznih ploča, mi koji smo korak naprijed i okrenuti europeizaciji Hrvatske? Volio bih razmijeniti konstruktivna mišljenja u vezi mogućeg dizanja rejtinga za stepenicu ili dvije te kako će se investicijski rejting manifestirati na mentalni sklop u smislu pozitivnijih događaja u Hrvatskoj počevši od samih medija koji su glavni “perači umova” nas samih. Bitno je da se što više pozitivnih stvari i događaja prenosi narodu jer jedino takvim pristupom možemo očekivati veću poduzetnost i kreacije novih ideja kod ljudi. Hrvatski čovjek je među najdepresivnijim u Europi a imamo izobilje sunca i relativno blagu klimu nasuprot Skandinavcima a njihov mentalni sklop je kod njih najoptimističniji u Europi. Više je nego očito da se mi sami sporo mijenjamo a tek kad nas “nagaze” onda se trgnemo,(Nenadov citat “Mijenja se onaj koji se ne mijenja”), e pa onda se nameće samo jedno rješenje s obzirom da smo članica EU a to je da počnemo upijati i preuzimati rješenja od boljih od sebe kao što i đak u školi puno brže napreduje ako počne učiti od boljih od sebe ili sportaš koji trenira ili se natječe sa trenutno boljima od sebe brže dostigne njihov nivo uz naravno potrebit talent(20%) a sve ostalo je rad i disciplina(80%).Takav sličan pristup je potreban u Hrvatskoj koja potpomognuta “zaostalim” političarima koji hrane medije sa glupostima našu zemlju svrstavaju sve dalje od prosjeka EU. Uglavnom ono što smatram prvim velikim preokretom u mentalnom sklopu svakog od nas je da u onoj čuvenoj rečenici “Da li je čaša polupuna ili poluprazna” vidimo a kasnije i osjećamo poboljšanje. Ova vlast pokušava unijeti dašak Europe a predsjednica je predvodnica jer prihvaćanje uspješnih poduzetnika kao što je Nenad u svoj tim za napredak Hrvatske od đačkih klupa može stubokom promijeniti način i svrhu razmišljanja djece što se kasnije reflektira njihovom kreacijom ideja za bolje sutra.

  • Osobno sam svjedočio razgovoru iza zatvorenih vrata u Lici i mogu posvjedočiti da ministrica i Predsjednica gledaju jednako, pozitivno, orijentirano k napretku i bez podjela.

 58. Samo čujem masu primjedbi da su jokić i ekipa to dosta paušalno odradili…da je tekst strategije jako opširan,da to nije adekvatno odrađeno,nisam dovoljno upoznat pa ne znam,vi ste bolje upućeni…da su izašle neke čitanke zajedničke povijesti za nastavnike JI europe pune grešaka i ludosti…itd itd,to su moje info…

 59. http://direktno.hr/domovina/rusiju-je-trebalo-obavijestiti-o-posjetu-skare-ozbolt-i-morica-kijevu-97288/

  Moguće da je predsjednica jako u pravu ali isto tako bi netko trebao objasniti kome je palo na pamet da rušimo projekat sjeverni tok 2 i pišemo pisma ek da zabrani taj projekat a znali smo da iza njega stoje njemačka i rusija ali i austruja,mađarska pa i slovenija,55 milijardi m3 godišnji kapacitet plinovoda,10-12 milijardi eura investicija ,busines njemačke i rusije i eto našli se pametni hrvati sa poljacima to opstruirati i blokirati?Kome je to palo na pamet?Naravno projekat je odobren od eu,to je mogla znati i budala ali su političke posljedice po nas nesagledive,pogotovo u odnosima sa njemačkom,maletić se ubila pišući pisma ek,i na kraju pušiona a sve zbog smješnog lng terminala od 100 mil eura koji i ovako i onako neće saživjeti jednostavno jer je taj lng plin puno skuplji od ruskog…Ušli smo u rat za koji smo morali znati da ćemo ga izgubiti…

 60. http://direktno.hr/domovina/bozanic-odgovornost-onima-koje-se-naziva-malim-ljudima-97291/

  Uzoriti kardinal kaže “kao vjernici ne smijemo šutjeti ako vidimo kako se ni čovjeku,ni Crkvi,ni Hrvatskoj ne pristupaju sa ljubavi,nego neprestano optužuju sijući sjeme uništenja lijepoga,istinitoga i dobroga”

  Naravno kardinal ima pravo izraziti stav prema bilo kojoj društvenoj temi ali meni se čini da ovakvi istupi otvaraju lov na vještice,za vas koji niste prošli komunizam slično su komunisti stalno narod pozivali na oprez “jer je neprijatelj tu među nama,NEPRIJATELJ NIKADA NE SPAVA(to im je bila glavna fora za povratiti) a oni smrtno ozbiljni,ili moramo biti stalno budni i oprezni”,pazite uzoriti kardinal spominje “sijače sjemena uništenja”Nakon ovoga bi možda trebalo krenuti polako u vojnu mobilizaciju ako je već tolika frka,ne znam što se čeka?Sreća meni je uniforma još u ormaru,doduše malo pocjepana i razbucana ali poslužiti će svrsi jer “sijače sjemena uništenja treba razvaliti” a tu akciju bi mogli nazvati “kukuruz”,da asocira na sjeme uništenja…Jadna nam majka?

  • Poslanje Katoličke Crkve je pružati ljubav svima te niti od koga ljubav ne tražiti, ne smatrati se “entitled” na bilo što. Još ću pomisliti da je nadbiskup među onima koji su kupili svoju diplomu i položaj, jer ovaj kao da pojam nema što je kršćanstvo, katoličanstvo, uloga Crkve u društvu, po službenom stavu Vatikana.

   Što se tiče vojske, da, ona upravo treba biti najviša moralna vertikala društva, ali potpuno odvojena od Crkve i politike (potencijalno njoj doslovno i neprijatelj, npr. u Turskoj vojska mora štiti svjetovnu državu, u Iranu je vojska propustila spriječiti “kulturnu revoluciju” i tako zavila u crno Naciju na već skoro 40 godina, u Kini vojska definitivno jača i postaje neovisnija i sigurno da bi spriječila eventualni povratak pravog komunizma ili bilo kakve slične prijetnje Naciji), to je ona svjetovna moralna vertikala i čuvar Nacije. Zato je posebno gnjusno u onoj raspravi o pločama i kontroverznim pozdravima uvlačiti ime vojske, onaj HOS itd. Vojsku se mora čuvati od svih takvih kontroverzi.

   Kinezi i tu jako lijepo napreduju, oni sve više shvaćaju da je vojska jedina svetinja među svim institucijama, u svoju vojsku vjeruju, ne Partiju ili nedajbože neke religijske institucije (koje tamo stvarno imaju položaj kakav im i pripada u suvremenom društvu, a ne kao kod nas Srednji vijek)

   A i Partija zna koji su viši ciljevi, kako se štiti budućnost zemlje, pa toj vojsci koja bi teoretski jednog dana mogla joj biti i neprijatelj daje sve više respekta, ulaže u nju, ulaže u njen imidiž u narodu, i za razliku od nas shvaćaju nedjeljivost interesa vojske i vojne industrije pa jako brine o njenom razvoju, o kupovanju domaće opreme a ne lošije strane kao naši, čak se danas snimaju i pop pjesme (https://youtu.be/xr9HfSUoO0M) i blockbuster filmovi (https://youtu.be/aunIUwzijTE) koji slave vojsku i reklamiraju domaću vojnu industriju. Kad će Đurini BOV-ovi, tenkovi i drugi proizvodi iz “vojnog programa” igrati same sebe u domaćim kinima? Kako kada niti u stvarnosti ne kupe njihov nego strani pripoizvod? Taj bi film baš bio neka fikcija!

 61. Sve više počinjem razumjeti misli ante starčevića?A ni stjepan radić nije bio daleko?Jer ovo više graniči sa rubom ludila?

 62. Znam da sam dosadan ali moram još nešto reći u svezi ovog kolektivnog ludila u kojem i biskupi sa oltara napadaju sve i svakoga za narušavanje digniteta hrvatskog branitelja i domovinskog rata.

  Ajmo se vratiti u sadašnjost,2017 godina,turistički procvat splita,rade apartmani,hoteli,turistički vodiči,lova do krova,turisti nagrnuli…I gle “nemoguće” situacije u centru splita hans ili john se zaustave sa turističkim vodičem kod spomenika hrvatskim junacima domovinskog rata,i zapita turističkog vodiča “sory gospodine recite mi ovaj gospodin rafael boban vitez tko je on bio” Jako teško pitanje odgovori mu vodič?Malo se zacrveni dok smisli i kaže mu ipak na kraju ” to bio visoki časnik hrvatskih junaka na sigetu koji je branio europu od turaka” a što “drugovi i drugarice” da mu drugo kaže?Da mu kaže da je to bio ustaški general neke tamo marionetske vojske i države koja je nekada potpisala pakt sa hitlerom i musolinijem i usvojila rasne zakone?

  A što mi “drugovi i drugarice” imamo danas?Viču svi “nemojte nas stavljati u kontekst drugog rata mi nemamo veze ni sa ustašama ni partizanima,mi smo antifašisti,ne narušavajte naš dignitet,čistoću,ponos,opravdanu borbu”,i sve je to točno SAMO ima jedan problem od onih koju su vas stavili u kontekst drugog rata,popišali se i posrali po vama nikada se niste ogradili ni vi ni pojedini crkveni ljudi koji danas “kao” brane dignitet nas hrvatskih branitelja?E to je gospodo naš problem a ne jedan bezveznjak pupovac,etnobiznismen?On je vaš najmanji problem?Kolektivno ludilo je naš problem i ono je konstanta ovih prostora?A hrvatska šutnja i oportunizam je nešto što nas prati 100 godina i što nas je kao narod uništilo,rastočilo,j mater i oca.Da dragi moji hrvati najgori neprijatelj hrvatske je hrvatski oportunizam jer je nama uvijek bilo lakše svrstati se u jedan tor ovaca bez da smo prethodno razmišljali o sadržaju koji nudi taj tor ovaca,pa smo i danas došli u situaciju da se svrstavamo u torove i takmičimo tko će više obraniti dva totalitaristička nedemokratska zla,ovisno kojem toru pripadamo…To je čak i krleža dobro objašnjavao i nazivao opančarsko hrvatstvo u kojem bi se hrvatski kmetovi išli pokloniti biskupu i grofu draškoviću i njegovom monopolu na hrvatstvo a čovjek je bio feudalac a oni kmetovi.To vam se zove kolektivno ludilo!Sve je to živo i danas!Monopol na hrvatstvo danas može sebi prisvojiti i zadnja hulja,i prolazi to je ono najgore,sve to prolazi i nije od jučer…

 63. Boban je prema nekim izvorima kao časnik američke vojske do smrti je živio u Irskoj nakon korejskog rata. Treba vidjet što će Vijeće reći, što AP, a što Pupavac o tome.

  • Znam i ante pavelić je živio u argentini i madridu?A nije bio u korejskom ratu?Masu je nacističkih vojnika bilo u korejskom ratu,jbg tko nebi uzeo vojnika sa iskustvom i poslao ga u u tri pm u rat na drugi kontinenat?Zar vi nebi?

   • Ali dobro ste se sjetili bolje onda da kažemo da je bio američki vojnik u korejskom ratu?SAMO je problem što će nas turisti onda pitati kakve to veze ima sa domovinskim ratom?Eto imamo SAMO mali problemčić da i to objasnimo pa je vuk sit a ovce na broju?

 64. Ovakvi kao crvenkapica su ponos hrvatske kojima se moramo diviti,1800 dana u borbenom sektoru,čovjek došao iz hamburga,imao je deeeebela muda tada a ima ih i sada,takvim ljudima se hrvatski narod mora pokloniti jer je rekao istinu “da nismo bili za dom spremni nego za grob”,jako se dobro sjećam kada sam u zgb išao od vrata do vrata pa i u hos da me pošalju u vukovar,za grob sam bio spreman bez razmišljanja i nitko nema pravo da nas danas u bilo čemu stavlja u kontekst ratova i uniforme naših djedova….Sa time nam uzimaju dušu i srce…kompromitiraju nas na najgori mogući način,bravo “crvenkapice” ti nisi hrvatski bjedni i jadni hrvatski oportunista i opančar…Ti si heroj koji si nas branio i u ratu i u miru,to je pravi hos….

 65. Pa neka mu sada dujmović i slične “domoljubne” karikature po komunističkim obrazcima prišiju etiketu “jugoslavenstva”,i odlično crvenkapica poentira i kaže “ajmo dugove postrojiti da dignu ruku tko je ubio četnika”,ja bi išao čak i dalje “neka dignu ruku kad su rafal ispalili,osim u civilnoj slavjeničkoj formi i trošili metak za k”,neka dujmović,marko ljubić i slični likovi-palikuće samo pred hrvatskim narodom kažu koliko su oni rafala ispalili i koliko su besanih noći proveli u domovinskom ratu…Klasični jadni,bjedni hrvatski oportunisti koji od toga jako dobro žive i j ovaj narod u zdrav mozak kako nas j hrvatski oportunisti kroz čitavu našu povijest a svadba velimira bujaneca je svjedočanstvo tog oportunizma i kolektivnog ludila gdje se uspostavlja sustav vrijednosti koji razara hrvatsko nacinalno tkivo,takvo uriniranje po hrvatskom nacionalnom tkivu nebi smislio ni kos.
  Jadna nam majka hrvati?Borba protiv hrvatskih oportunista biti će puno teža nego protiv velikosrpskih četnika ali i ovaj put moramo pobjediti i očistiti se od mulja i zla koji nas j u zdrav mozak…A neka dujmović i slična bagra brane neobranjivi hrvatski oportunizam,mi smo dokazali da se i neobranjivo,u vojnom smislu,može obraniti a kao takvi sposobni smo se i obraniti od nas samih,neće biti lako ali “sve više nas ima”,kako kaže onaj lažni svjedok na sudu i utajivač poreza “neka vide da nas ima”,svakim danom nas je sve više jer su jako podcjenili muda istinskih hrvatskih branitelja i tu su napravili svoju najveću komunističko-domoljubnu grešku jer ćemo ih mi ogoliti do kraja,tu dvojbe nemam,ovo je borba protiv komunista-domoljuba i j ćemo im mater i oca,u to dvojbe nemam kao što nisam imao dvojbe ne 91 nego već 88 godine….ovo je bitka koju će oni izgubiti…

 66. A njihovim udrugama i zadrugama koje se ne ograđuju od ustaštva treba jasno i glasno reći da one ne predstavljaju hrvatske branitelje,već da su to oportunističke interesne udruge koje sve više sliče na subnor…Gospodo vi ne predstavljate nikoga,i ne možete govoriti u ime nas koji imao i svoj stav i karakter,vi možete samo i samo predstavljati hrvatske oportuniste,nas koji mislimo svojom glavom vi nikada ne možete predstavljati,vi ste naša sramota a ne predstavnici,ocrnili ste nas u hrvatskom narodu počevši sa vašim lažnim mirovinama za koje se nikada niste založili da se preispitaju do ovog noturnog koketiranja sa ustaštvom od kojeg se jasno i glasno nikada ogradili niste,vi niste branitelji digniteta hrvatskih branitelja nego tor ovaca koji nas sramoti na svakom koraku samo shvatite da to proći neće jer svakim danom nas je sve više i više koji to shvaćamo,vi ćete u ovoj borbi poginuti…Ma koliko se vama činilo da nećete?Pun nam je k vas!Narod nije glup!Ma koliko vi manipulirali najprizemnijim osjećajima ljudi,uskoro će se ta priča ogoliti…jako brzo!

 67. A svo vaše djelovanje i koketiranje sa antom i ustaštvom je noturno jasan cilj da se mi nikada ne ogradimo i jasno odredimo prema komunizmu,drugom zlu hrvatskog naroda a vaše udruge i zadruge su jamac tome,vi nikada jasno i glasno niste ni tražili da se ukinu ulice komunističkom zločincu i diktatoru niti ste se ikada ogradili od fašističko talijanske marionete i razbojnika ante pavelića koji vam je prodao dalmaciju i otoke talijanima.Vi niste predstavnici hrvatskih branitelja nego naša sramota,da gospodo vi ste naša sramota i mi više šutjeti nećemo,naša borba je započela i j vam mater kroz mater,ja hrvatski branitelj koga su četnici znali po imenu i prezimenu,mi ćemo vam j mater oportunističku,ušli ste u rat koji ne možete dobiti a podržavaju vas spodobe koje metak u ratu nisu ispucale…Vi nemate nikakvu šansu da ovaj rat dobijete jer nam je vas profi branitelja i kvazi domoljuba pun k,i nije to samo naš osjećaj nego i većine hrvatskog naroda,pun nam je kurac vas profesionalnih domoljuba-branitelja,doslovce pun k a ja sam u ratu izgubio najbliže što se u obitelji može izgubiti,djeda su mi komunisti zatvarali ali vas mi je pun k,pun mi je k hrvatskih “domoljuba” jer sam bio na položaju gdje sam odbijao tri puta zapovjed povlačenja hrvatskog generala(osobno sam mu j mater i oca),samo nam se skinite sa kurca zavazda i pustite ovaj napaćeni narod da živi u miru i dostojanstvu a ako vam fale ustaše odite u tri pm i vi i oni..

 68. A pod vašim “domoljubljem” ste stvorili i izgradili komunističku hrvatsku,koju branite i danas na preko 500 lokalnih jedinica koje su samo i isključivo u funkciji podružnica stranaka?I vi se na to ne bunite?Vi ste sramota hrvatskih branitelja?Govna,nitko i ništa?jebem i vas i vaše udruge i zadruge?
  Vi ne predstavljate nikoga,mene sigurno ne predstavljate,eto vam klema pa njega predstavljajte samo nas poštene i karakterne ljude bez ikakvog interesa,nas šutlijive čiji se glas ne čuje ostavite na miru a vi objašnjavajte turistima u splitu da mi nismo imali veze sa fašizmom u domovinskom ratu.Evo vam dujmovića koji je pljuvao po tuđmanu i veličao mesića stavite njega za turističkog vodiča po splitu samo nam se skinite sa kurca zavazda…Toliko o udrugama i zadrugama hrvatskih branitelja,one ne predstavljaju ni 10% hrvatskih branitelja…Nego su naša sramota!Profi “domoljubi”

 69. A ovi “thompsoni” bili bi gori od komunista da je drugačije vrijeme,”očistili” bi oni hrvatsku za sva vremena,komunistička glava iz ovog prostora nikad izašla nije,njima je demokracija najveći problem?Mislite da haluciniram?To vam je tako,oni svi žarko žele komunizam bio on jugoslavenski ili hrvatski?Oni bi “čistili” nemilice kao što je tito čistio 45te i dalje…no pasaran!

 70. Zbog čega bi barišić lagao na sudu u svezi sa thompsonom?Jeste li vi našli i jedan suvisao razlog?jeli čovjeku dokazana utaja poreza?Jeli to platio?Ali to ne smeta “domoljubima” kao i nekim biskupima da mu čitaju “poslanja” na koncertu?Pitate se zašto je to tako?Zato što je “naš”,to vam je tkz opančarsko hrvatsvo koje sadržaj nikada nije interesiralo…..

  • Barišić je kao ravnatelj carine nosio Brioni odijela od 10 tisuća eura, imao svoje stolove 0-24 u najskupljim restoranima u Zagrebu, pio butelje po 3 ili 4 tisuce kn svaki dan ,nitko u carini se nije smio voziti u liftu kad se on vozi
   …itd da ne nabrajam. O trgovini kave tekstila svega tzv. mahanju na granici…Možda čovjeku takve reputacije nije problem lagati na sudu radi blaže kazne. Zbog čega bi Barišić lagao Antune očito pišete o stvarima o kojima pojma nemate.

   • Velebit jeli čovjek platio porez na dokazanu utaju?jesu li mu i to podmetnuli,znači imamo rješenje porezne uprave i plaćen porez na utaju,i gle čuda podudaraju se brojke sa tom cifrom?Jeli i to laž?

 71. I znate oni na bujanecovom svadbi(a svadba nema veze sa politikom) su ufurani da su oni jedini domoljubi,spas za hrvatski narod,i oni u to jako vjeruju,to je komunizam,čisti komunizm….

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.